Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 75
Lượt đã truy cập 4254479
Lịch làm việc
01/08/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/7 - 03/8/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 THỨ HAI: 29/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, chi tài chính tại phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Trưởng, Phó và công chức phòng Văn hóa và Thông tin, thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 16/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại Phòng họp số 01 Thành ủy.

- 09 giờ 00’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại Phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với các hộ dân trên địa bàn phường I. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại UBND phường I. (UBND phường I chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại Phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 30/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Mời Trưởng phòng Tư pháp thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Nguyễn Đan Hậu Giang 2”. Mời UBND xã Hỏa Lựu cùng dự. Điểm tại phòng họp Chi cục Bảo vệ môi trường.(Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét đánh giá phân loại công chức, viên chức quản lý ngành giáo dục. Mời Trưởng, Phó phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tham quan, học tập kinh nhiệm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019. Mời Trưởng phòng Kinh tế và Hợp tác xã cùng dự. Điểm tại tỉnh Bến tre. (Cả ngày)(Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự gặp gỡ, đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường V. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Thanh tra thành phố, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố; Chủ tịch UBND và công chức địa chính phường V. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

-   13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố. Mời lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, Thường trực Hội đồng TĐKT và Chuyên viên phụ trách Công tác TĐKT thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố dự họp thông qua các dự án đầu tư do các nhà đầu tư đề xuất. Điểm tại phòng họp số 1 Sở KH&ĐT tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố dự họp trao đổi kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thu thuế 6 tháng cuối năm 2019. Mời lãnh đạo Cục thuế tỉnh, lãnh đạo các Phòng thuộc Cục thuế tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 1046/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban Quản lý chợ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Đài Truyền thanh thành phố; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại Chi Cục thuế thành phố. (Chi cục thuế chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

-   13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội thảo khoa học “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường lầu 2, Trường Chính trị tỉnh.

THỨ TƯ: 31/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp báo tháng 7 năm 2019. Mời các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị nội dung; nhờ Đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần dự đơn vị mình)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp đề xuất phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với các hộ dân trên địa bàn phường I. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại UBND phường I. (UBND phường I chuẩn bị nội dung)(Bổ sung)

13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Bưu điện tỉnh về thực hiện Kế hoạch phối hợp chuyển giao Dịch vụ công và Chính quyền điện tử. Mời lãnh đạo Bưu điện tỉnh; lãnh đạo phòng Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND thành phố, thành viên BCĐ Chính quyền điện tử, Tổ cải cách hành chính. (Các đơn vị dự họp phối hợp chuẩn bị nội dung). Đến 15 giờ 30: làm việc với VNPT về giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin. Mời lãnh đạo VNPT tỉnh, thành viên BCĐ Chính quyền điện tử, Tổ cải cách hành chính. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (VNPT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính, Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh. (Vụ án Công ty Cổ phần xây dựng thành phố Cần Thơ)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp góp ý Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời Trưởng phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Công Thương tỉnh.(Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 01/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố làm việc Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 476/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Mời Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở TN&MT.(Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế thành phố làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ thành phố dự họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI; Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. Mời Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh. Mời Thường trực thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên UBND thành phố, lãnh đạo Chi Cục thuế thành phố, Chi Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi Cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh thoát nước Vị Thanh, Điện lực Vị Thanh; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.  

THỨ SÁU: 02/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố dự họp thông qua phương án thiết kế dự án: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân. Mời lãnh đạo phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại tấng 3 UBND tỉnh. (Phòng GD&ĐT mời Trường THCS Nguyễn Viết Xuân) (Điều chỉnh)(Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành. Điểm tại Sở Xây dựng tỉnh.

- 15 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế thành phố họp bàn Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. (Bổ sung)

THỨ BẢY: 03/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày)./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn