Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 37
Lượt đã truy cập 4533939
Lịch làm việc
25/07/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/7 - 27/7/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

 

THỨ HAI: 22/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch đi công tác thành phố Hồ Chí Minh (Đến ngày 23/7).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo nhu cầu hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2019 - 2020, công tác thuyên chuyển trong và ngoài thành phố và công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ, giáo viên. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ, lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với chủ đầu tư về vận động nhân dân hiến đất làm 2 dốc cầu, xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị; Bí thư xã Hỏa Lựu, lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tập trung tại ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu (Phòng QLĐT mời chủ đầu tư).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh họp dân thông qua các chính sách hỗ trợ xây dựng Cầu KH9, xã Vị Tân. Mời lãnh đạo: Thanh tra thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND và Trưởng ấp 5, xã Vị Tân. Điểm tại UBND xã Vị Tân (UBND xã Vị Tân mời các hộ dân). (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ phòng Quản lý đô thị, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến 15 giờ 00’: họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Ban QLDA ĐT - XD thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Có Thông báo riêng).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua Kế hoạch thực hiện xác định diện tích đất đã san lấp cát tại cụm công nghiệp. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Cụm CN - TTCN, Chi cục thuế, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chuyên viên Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị. Điểm tại Ban Quản lý Cụm CN - TTCN.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của tỉnh Hậu Giang; sau đó dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019. Mời Trưởng Công an, Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thịĐiểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.(Điều chỉnh, bổ sung)

THỨ BA: 23/7

 

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch làm việc với Ban CHQS thành phố về kinh phí của đơn vị. Mời Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố, Chỉ huy Trưởng Quân sự các phường, xã. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và Giấy mời).Đến 09 giờ 30: làm việc với UBND các phường, xã về kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Trạm Thú y thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại Phòng Tài chính - Kế hoạch. (Các phường, xã chuẩn bị báo cáo)(Bổ sung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điển tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Mời thành viên BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Vị Thanh theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Tài liệu đăng tải tại mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang)(Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua Công văn số 109/TNVG ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thống Nhất về việc trả lời kết quả  tách phần giá trị tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư Đại Phát đầu tư xây dựng tại cụm công nghiệp thành phố. Mời lãnh đạo Sở Tài chính, Xây dựng, Cục thuế tỉnh; lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN thành phố; Công ty Cổ phần thẩm định giá Thống Nhất, Công ty Cổ phần Chế biến Dứa Hậu Giang, Công ty TNHH Thùy Dương, Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Xuất khẩu Miền Nam. (Ban Quản lý Cụm CN - TTCN chuẩn bị nội dung và mời Công ty). Đến 09 giờ 30:họp thông qua phương án sửa chữa cống kênh 5, xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh; lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Trưởng Trạm thủy lợi; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Đức Tài. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.(Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung và mời Công ty)(Bổ sung)

07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn công tác liên ngành và gặp gỡ đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường IV, V và xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Thanh tra thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND và Công chức địa chính phường IV, V và xã Hỏa Lựu. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố. (Thanh tra chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh đi thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách nhân dịp 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đi và chuẩn bị nội dung. Điểm tập trung tại UBND thành phố. (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Vị Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. (Phiên làm việc thứ nhất). Đến 16 giờ 00: họp nghe thông qua phương án thiết kế công trình: Nạo vét kênh 5 Lái phường III. Mời đồng chí Trần Quốc Khởi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)(Bổ sung)

14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp công dân định kỳ cùng Bí thư Tỉnh ủy. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Thanh tra thành phố,  phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục THADS thành phố cùng dự. Điểm tại Ban tiếp công dân tỉnh.

THỨ TƯ: 24/7

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp quý II năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Vị Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. (Phiên làm việc thứ hai).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với nội dung dự thảo Đề án Hỗ trợ tri thức trẻ về làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh. (Điều chỉnh, Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp triển khai kế hoạch đón, tiếp đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng. Mời Ban CHQS thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Mời lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng PV01/CAT; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách nội chính: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND thành phố, lãnh đạo Ban CHQS, Đài Truyền thanh; Trưởng Công an và cán bộ nội cần phường, xã. Điểm tại Hội trường Công an thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung và Giấy mời.)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ huyện Phụng Hiệp. Mời Chính trị viên Ban CHQS thành phốcùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc thành phố 6 tháng đầu và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Phòng họp số 02 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng nghe Ban QLDA ĐT - XD báo cáo kết quả đưa vào hoạt động các hạng mục của Trụ sở Trung tâm hành chính thành phố, thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện. Mời lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD mời đơn vị thi công, giám sát)

THỨ NĂM: 25/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố dự Hội nghị sơ kết công tác QS QPĐP 6 tháng đầu năm 2019. Mời Thủ trưởng Bộ CHQS, thủ trưởng phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an thành phố,Thành Đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động thành phố; lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố.(Ban CHQS chuẩn bị nội dung và mời cấp tỉnh)

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dự họp mặt kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/72019). Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Thường trực Thành ủy, Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ thành phố, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Công chức Văn hóa - Xã hội (Phụ trách Thương binh - Xã hội) phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Công an và Trưởng Phòng Kinh tế thành phố dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Mời thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 3826/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 và thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1036/QĐ-UBND ngày ngày 04 tháng 4 năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.(Bổ sung)

- 15 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp Đoàn kiểm tra công nhận PCGD tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời Thường trực Thành ủy, Ban chỉ đạo PCGD - XMC theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Trưởng Ban chỉ đạo PCGD - XMC các phường, xã, Hiệu Trưởng, giáo viên phổ cập các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố(Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và mời các Trường).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự thành phố dự Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Mời Bí thư Thành ủy, Chính trị viên BCH Quân sự, Trưởng Công an thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.(Bổ sung)

- 18 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng Thắp nến tri ân” tại nhà tưởng niệm khu căn cứ Thị xã ủy tại ấp 2, xã Vị Tân. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND xã Vị Tân. (Bổ sung)

18 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng Thắp nến tri ân” tại nhà bia ghi tên liệt sĩ tại ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND xã Hỏa Tiến. (Bổ sung)

THỨ SÁU: 26/7

- 05 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tịch viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố. Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày).

- 08 giờ 45’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Mời Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế thành phố dự làm việc với Đoàn khảo sát của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về công tác tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (Bổ sung)

- 15 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố dự làm việc với Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

THỨ BẢY: 27/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày)./.

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn