Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 105
Lượt đã truy cập 4606305
Lịch làm việc
17/07/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/7 - 20/7/2019) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 15/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự làm việc định kỳ với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, những vướng mắc; kiến nghị cần giải quyết, tình hình quần chúng và những định hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ phòng Tư pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến 09 giờ 00’: họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Thanh tra, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (Có Thông báo riêng). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Mời lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Y tế, Công an, Ban CHQS thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Tài liệu lấy trên tại mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng nghỉ phép (Cả ngày).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc Đoàn khảo sát Tiểu ban Kinh tế - xã hội tỉnh, khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ban KT - XH HĐND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố, Văn phòng Thành ủy, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Ban CHQS thành phố, Công an thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng TC - KH chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ phòng Y tế - Dân số, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (Có Thông báo riêng). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. Đến 15 giờ 00’: dự họp thông qua biên bản kiểm toán chuyên đề Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

THỨ BA: 16/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII. Mời Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT, Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Thường trực Đảng ủy các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)  

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế dự họp phối hợp triển khai công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và sử dụng điện an toàn trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Ban chỉ đạo PCGD, XMC chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra công nhận của Bộ GD&ĐT. Mời lãnh đạo phòng GD&ĐT cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo công tác quản lý dịch vụ công ích năm 2019 trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Công Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Chi nhánh thoát nước - Công trình đô thị Vị Thanh. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). Đến 14 giờ 30’: làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường về vận hành sử dụng hệ thống đèn, chiếu sáng công cộng trong khu dân cư, tái định cư phường III, giai đoạn 2, Khu đô thị mới Cát Tường. Mời lãnh đạo Quản lý đô thị. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời Công ty).

THỨ TƯ: 17/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thành viên UBND thành phố. Mời Thành viên UBND thành phố, lãnh đạo Phòng Kinh tế, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi cục Thống kê, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Các thành viên báo cáo các chỉ tiêu của ngành và kết quả các văn bản chỉ đạo thực hiện, Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện kết luận và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân 03 cấp sau kỳ họp giữa năm 2019. Mời thành phần theo Thư mời số 02/GM-TĐB của Tổ đại biểu HĐND thành phố ngày 12 tháng 7 năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân 03 cấp sau kỳ họp giữa năm 2019. Mời thành phần theo Thư mời số 02/GM-TĐB của Tổ đại biểu HĐND thành phố ngày 12 tháng 7 năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn  tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân 03 cấp sau kỳ họp giữa năm 2019. Mời thành phần theo Thư mời số 02/TM-TĐB của Tổ đại biểu HĐND thành phố ngày 12 tháng 7 năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân 03 cấp sau kỳ họp giữa năm 2019. Mời thành phần theo Thư mời số 02/TM-TĐB của Tổ đại biểu HĐND thành phố ngày 12 tháng 7 năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

THỨ NĂM: 18/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố dự Hội nghị Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2019. Mời Chính trị viên Ban CHQS thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  dự Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin về các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2019. Mời lãnh đạo: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Người có công, phòng Kế hoạch Tài chính,; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN, lãnh đạo phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ban CHQS, Công an, Bảo hiểm xã hội thành phố, Chuyên viên Chính sách và Kế toán phòng LĐ - TB&XH; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN, Ban CHQS, Công an, cán bộ phụ trách Thương binh - Xã hội: phường VII, xã Hỏa Lựu, xã Tân Tiến và xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến. (Phòng LĐ - TB&XH chuẩn bị nội dung và mời các đối tượng có công)

THỨ SÁU: 19/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp tục dự lớp bồi dưỡng kiến thức dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế dự Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền Nam; tập huấn sử dụng Facebook và Lễ phát động chiến dịch trồng rừng ngập mặn. Điểm tại Hội trường khách sạn Mường Thanh, Lô C03A, khu trung tâm hành chính chính trị, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. (02 ngày).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp dự Hội nghị triển khai “Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng chống tham nhũng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học”. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, đại biểu HĐND thành phố,  lãnh đạo: các Ban của HĐND, các Ban Xây dựng Đảng, lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Báo cáo viên pháp luật thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Tư pháp thành phố chuẩn bị nội dung và mời đại biểu HĐND, Báo cáo viên pháp luật thành phố)

- 16 giờ 00’: Chủ tịch dự họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019). Điểm tại Cục THADS tỉnh (Bổ sung).

THỨ BẢY: 20/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp tục dự lớp bồi dưỡng kiến thức dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế tiếp tục dự Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền Nam; tập huấn sử dụng Facebook và Lễ phát động chiến dịch trồng rừng ngập mặn. Điểm tại Hội trường khách sạn Mường Thanh, Lô C03A, khu trung tâm hành chính chính trị, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau./.

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn