Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 97
Lượt đã truy cập 3970205
Lịch làm việc
21/03/2011  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2011) (Có điều chỉnh)
      
 

 

THỨ HAI:21/3 /2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch tiếp Ban ATGT tỉnh kiểm tra tình hình trật tự ATGT và kiện toàn bộ máy Ban ATGT thành phố. Mời thành viên Ban ATGT thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố. (phòng QLĐT, Công an TP chuẩn bị nội dung)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực dự họp BCĐ phòng chống dịch bệnh trên động, thực vật. Mời phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị báo cáo. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh. (thay giấy mời)
- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự họp giải quyết khó khăn công tác cấp mới, cấp đổi GCN QSD đất trên địa bàn thành phố. Mời Trưởng phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở TN&MT. (thay giấy mời)
- 13 giờ 30: Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND phường IV. Mời TT. Thành ủy, HĐND, UB.MTTQ, Nội vụ cùng đi. Điểm tại Trụ sở UBND phường IV (thay giấy mời)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND phường V. Mời TT. Thành ủy, HĐND, UB.MTTQ, Nội vụ cùng đi. Điểm tại Trụ sở UBND phường V (thay giấy mời)
- 14 giờ 00: Phó Chủ tịch Trực làm việc với Cty CP mía đường Cần Thơ. Mời phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 VP.UBND tỉnh. (thay giấy mời)
 
THỨ BA: 22/3/2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch dự họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố. Mời Chánh Thanh tra, Trưởng phòng TN&MT, TT. PTQĐ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 VP.UBND tỉnh. (thay giấy mời)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “An sinh phúc lợi xã hội” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam” năm 2010, triển khai kế hoạch cuộc vận động năm 2011. Điểm tại Hội trường UBMTTQ tỉnh
- 07 giờ 30:Phó Chủ tịch Văn-Xã kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ tại xã Hỏa Tiến. Mời Đ/c Lê Minh Thông - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cùng đi. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến (thay giấy mời)
- 07 giờ 30: Ủy quyềnTrưởng phòng QLĐT dự Hội nghị triển khai chương trình “Đổi mũ bảo hiểm kém chất lượng lấy mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn”. Điểm tại Hội trường Ban dân vận Thành ủy
- 08 giờ 00:Phó Chủ tịch trực dự họp xử lý chi phí thực hiện quy hoạch bến khách ngang sông trên địa bàn và thông qua dự án tuyến kéo dài đường nối Vị Thanh- Cần Thơ với đường tỉnh 933. Mời phòng QLĐT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GTVT. (thay giấy mời)
- 09 giờ 00: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự Họp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ. Điểm tại Hội trường Thành ủy
- 13 giờ 30: Chủ tịch họp xét thi đua khen thưởng thành tích KT-XH năm 2010 cho tập thể và cá nhân các ban, ngành đoàn thể và các xã, phường. Mời TT. Thành ủy, TT. HĐND, Thành viên Hội đồng TĐKT thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND & UBND thành phố. (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực dự họp đối thoại với công dân thành phố Vị Thanh. Mời Thanh tra, TN&MT, Trung tâm PTQĐ cùng dự. Điểm tại phòng tiếp dân tỉnh. (thay giấy mời)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND phường VII. Mời TT. Thành ủy, HĐND, UB.MTTQ, Nội vụ cùng đi. Điểm tại Trụ sở UBND phường VII (thay giấy mời)
 
THỨ TƯ: 23/3/2011
 
- 06 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011. Mời Sở LĐ-TB&XH, phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh, TT. Thành ủy, HĐND, UB.MTTQ, Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường. Điểm tại sân khu hành chính UBND thành phố. (phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch họp rà soát hồ sơ các chủ phương tiện có xe 3, 4 bánh bị cấm lưu hành để tổ chức giải ngân hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề nghiệp. Mời Phòng QLĐT, TC-KH, Chủ tịch (Phó Chủ tịch UBND) các xã, phường. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch trực làm việc với Công ty Dầu khí miền Nam về tình hình quản lý Du thuyền. Mời TT. Thành ủy, TC-KH, VH&TT, Trung tâm VHTT-TT. Điểm tại phòng họp số 1 VP.HĐND&UBND thành phố
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Ủy quyền Trưởng phòng Y tế dự họp BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh
- 09 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giải quyết khó khăn về cơ chế tài chính của Đội Duy tu sửa chữa cầu đường. Mời TC-KH, QLĐT, Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố. (phòng TC-KH chuẩn bị nội dung) (thay giấy mời)
- 09 giờ 30: Ủy quyền Giám đốc Trung tâm Dân số KHHGĐ dự họp BCĐ Công tác DS-KHHGĐ và chiến dịch truyền thông tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh.
- 13 giờ 30: Chủ tịch dự họp nghe báo cáo các trường hợp sai phạm đất đai còn tồn đọng trên địa bàn thành phố. Mời Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Bí thư Thành uỷ, TT. HĐND, TC-KH, Chi cục thuế, QLĐT, thành viên Tổ xử lý các trường hợp sai phạm trong quản lý và SDĐ tồn đọng, Chủ tịch UBND và cán bộ ĐC-XD phường I, phường III, phường V, phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố. (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch trực dự lễ bế giảng huấn luyện DQCĐ cụm 1 năm 2011. Điểm tại Ban CHQS thành phố
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
 
 THỨ NĂM: 24/3/2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp Ban Thường vụ Thành ủy đóng góp báo cáo sơ kết công tác quí I/2011. Điểm tại phòng họp Thành ủy. (theo lịch Thành ủy)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực dự họp thông qua phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường nối Vị Thanh với Cần Thơ (phần quy hoạch đất bổ sung) và phần mở rộng xây dựng bệ phản áp các mố cầu; báo cáo khó khăn vướng mắc của các công trình trên địa bàn thành phố. Mời Sở GTVT, Trưởng Ban QLDA-CTGT tỉnh, TT. HĐND, UB.MTTQ, Thanh tra, TC-KH, QLĐT, TT.PTQĐ, TN&MT, Chủ tịch UBND và cán bộ ĐC-XD phường III, phường V, phường VII, xã Tân Tiến, xã Hỏa Lựu và xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố. (TT.PTQĐ chuẩn bị nội dung)
- 09 giờ 30: Phó Chủ tịch trực họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình: Đường ô tô về trung tâm xã Hỏa Tiến. Mời đại diện Tổng cục 8 - Trại giam CA Kênh 5, Công ty Điện lực Hậu Giang, TN&MT, Trung tâm PTQĐ thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn thiết kế)
- 13 giờ 30: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2010 và triển khai Chương trình công tác năm 2011. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch trực họp BCĐ phòng chống dịch bệnh trên động thực vật. Mời thành viên BCĐ…, TT. UBND các xã, phường. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND &UBND thành phố (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
 
 THỨ SÁU: 25/3/2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Điểm tại Hội trường UB.MTTQ thành phố
- 07 giờ 30: PhóChủ tịch trực nghe báo cáo tiến độ thi công các công trình và tình hình chuẩn bị đầu tư các công trình XDCB năm 2011. Mời QLĐT, GD&ĐT, TC-KH, VH&TT, Ban QLDA ĐT-XD. Điểm tại phòng họp số 1 VP.HĐND&UBND thành phố. (các đơn vị chuẩn bị báo cáo các công trình đơn vị quản lý)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn-Xã dự triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011. Điểm tại Hội trường A, Sở Tài chính
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự Sơ kết phong trào thi đua xây dựng danh hiệu “Cơ quan có đời sống văn hóa” năm 2010 và phát động phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa trong Công nhân, Viên chức, Lao động tỉnh Hậu Giang năm 2011. Điểm tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh
- 13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp báo tuần với TT. Thành ủy, HĐND, UBMTTQ. Điểm tại phòng họp Thành ủy (lầu) (theo lịch Thành ủy)
 

  Tải về

 

VP. HĐND&UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn