Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 127
Lượt đã truy cập 4606373
Lịch làm việc
10/07/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 08/7 - 13/7/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 THỨ HAI: 08/7

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội thảo: Chung tay làm du lịch nông nghiệp”. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Gạo Vì Dân về dự án “Nhà máy chế biến gạo chất lượng cao Vì Dân”. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp tháo gỡ vướng mắc dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng làm chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BA: 09/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Cả ngày)  

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai mạc Chương trình giáo dục kỹ năng sống “Em tập làm chiến sĩ” năm học 2018 - 2019. Điểm tại Ban CHQS thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đề xuất đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai thực hiện mô hình theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Thủy lợi; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 10/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tiếp tục tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Cả ngày) 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến 09 giờ 00’: họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Có Thông báo riêng).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp xem xét điều kiện kinh doanh của các Cửa hàng xăng dầu trên đất quốc phòng. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7; Sơ kế đợt 1 Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời thành viên BCĐ công tác Dân số nâng cao chất lượng dân số chỉ đạo đơn vị thành phố Vị Thanh, lãnh đạo: Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên BCĐ công tác Dân số nâng cao chất lượng dân số thành phố theo Quyết định số 712/QĐ-UBND thành phố ngày 18 tháng 3 năm 2019; Trưởng BCĐ công tác Dân số nâng cao chất lượng dân số, Trưởng Trạm Y tế, cán bộ Chuyên trách Dân số, Cộng tác viên dân số các phường, xã (phường, xã mời đối tượng khen thưởng). Điểm tại Trung tâm hành chính thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai Công văn số 3149/UBND-KT ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc xác định giá trị tài sản còn lại đã đầu tư trên đất của Công ty TNHH Đầu tư Đại Phát tại cụm Công nghiệp thành phố. Mời lãnh đạo Sở Tài chính, Xây dựng tỉnh; lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN, lãnh đạo Công ty Thẩm định giá Thống Nhất. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Ban Quản lý CCN - TTCN chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 11/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tiếp tục tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự kiểm điểm và lấy phiếu biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật. Điểm tại Chi bộ Chi cục Thuế thành phố (Bổ sung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm 32 năm Ngày Dân số thế giới (11/7); sơ kết công tác DS - KHHGĐ 6 tháng đầu năm và sơ kết đợt 1 chiến dịch Truyền thông Dân số năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Ban Giám đốc và viên chức Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố, cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ các phường, xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh.

- 14 giờ 15’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự lễ công bố xã Đại Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố cùng dự. Điểm tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án: Chợ Xà Phiên, Khu dân cư thương mại Lương Tâm, huyện Long Mỹ; Khu dân cư thương mại đa chức năng Tây Đô, Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu; Khu dân cư - thương mại - Dịch vụ đa chức năng Minh Trí; Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 12/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy, UBND thành phố với cán bộ, đoàn viên, hội viên của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố năm 2019. Mời Thủ trưởng phòng: Nội vụ, Lao động - Thương binh và xã hội, Kinh tế, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Phòng họp số 02 Thành ủy (Giao các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và Đảng ủy các phường, xã mời các đoàn viên, hội viên theo số lượng phân bổ trong Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 17-6-2019 của Thành ủy Vị Thanh). (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019). Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Công an, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Y tế, Đài Truyền thanh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự buổi thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương và Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe thông qua dự thảo báo cáo phục vụ khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo kế hoạch số 02-KH/BKTXH ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Tiểu ban Kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN, Ban KT - XH HĐND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố, Văn phòng Thành ủy, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Ban CHQS thành phố, Công an thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn Thanh tra thông qua kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện đầu tư và lĩnh vực đấu thầu giai đoạn 2016 - 2018 tại UBND thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp huyện và tương đương tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

THỨ BẢY: 13/7                   

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi cafe Doanh nhân lần II năm 2019. Điểm tại Khách sạn Hậu Giang (Bổ sung).

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự bế mạc Chương trình giáo dục kỹ năng sống “Em tập làm chiến sĩ” năm học 2018 - 2019. Điểm tại Ban CHQS thành phố./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn