Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 78
Lượt đã truy cập 4254598
Lịch làm việc
04/07/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/7 - 07/7/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

 THỨ HAI: 01/7

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Có thư mời riêng).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Tổng kết công tác tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời Trưởng phòng Văn hóa và thông tin cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn thành phố. Mời Trưởng phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD, Chi nhánh thoát nước và Công trình đô thị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, Hỏa Tiến . Điểm tập trung tại Trụ sở Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

THỨ BA: 02/7

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến 09 giờ 00’: họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Ban Quản lý chợ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (Có Thông báo riêng). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố dự thông qua Kế hoạch tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 58 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2019) của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin-NTT-TMC&NM thành phố. Mờilãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và xã hội thành phố (thay thư mời). Điểm tại Phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 10 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp cuộc họp UBND thành phố về giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ. Mời thành viên kíp tập. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (thành viên mặc quân phục rằn để ghi hình).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban Tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Cụm CN-TTCN, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến 15 giờ 00’: họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (Có Thông báo riêng). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo thuê mặt bằng hoạt động Chợ đêm Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi cục Thuế, Phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND phường V, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Long. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 03/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp nhà nước, kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019) và phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Mời Bí thư Thành ủy, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức Hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Hội trường khách sạn Bông Sen.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với các cơ quan liên quan đến vị trí móng trụ 253 thuộc công trình phân pha dây dẫn đường dây 110KV 175 Rạch Giá 2 - 172 Cà Mau 2. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới về việc báo cáo thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng Hội ý Thường trực UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Mời lãnh đạo Phòng Tư pháp, Ban CHQS thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra thành phố, Hội Luật gia thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 04/7

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2019 với các địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp quán triệt, triển khai nhiệm vụ hậu cần, lễ tân trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Hỏa Lựu nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu (Đảng ủy xã Hỏa Lựu mời Bí thư các Chi bộ trực thuộc).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến 15 giờ 00’: họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (Có Thông báo riêng). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về tiếp cận và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực 1, phường III. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng (Bổ sung).

THỨ SÁU: 05/7

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ phòng Dân tộc, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến 09 giờ 00’: họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Bảo hiểm xã hội thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (Có Thông báo riêng). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh trên động thực vật trên địa bàn thành phố. Mời thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp chuyển trạng thái sẳn sàng chiến đấu. Điểm tại Ban CHQS thành phố (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 06/7

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch diễn tập chính thức khu vực phòng thủ thành phố. Mời Thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Cả ngày).

CHỦ NHẬT: 07/7

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch diễn tập chính thức khu vực phòng thủ thành phố. Mời Thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Cả ngày)./.

Văn phòng HĐND và UBND
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn