Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 77
Lượt đã truy cập 4254525
Lịch làm việc
27/06/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 24/6 - 29/6/2019) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 HỨ HAI: 24/6

- 08 giờ 20’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm toán khu vực IX. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, thủ trưởng Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND phường III, UBND xã: Hỏa Lựu, Hỏa Tiến, Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Thủ trưởng, kế toán hoặc cán bộ phụ trách Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững các đơn vị chuẩn bị tài liệu đối chiếu).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát thực tế các điểm chuẩn bị tiếp Đoàn Trung ương thẩm định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

THỨ BA: 25/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp Tổ công tác Trung ương đi khảo sát về đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, Uỷ ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội,Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an, Trung tâm Y tế, Hội Nông dân thành phố. Điểm tập trung tại Khách sạn Hậu Giang.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng đoàn tỉnh kiểm tra công tác coi thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đi.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xử lý vướng mắc việc di dời Tuyến cáp ngầm điện trung thế và Tuyến ống cấp nước cho Công viên Chiến Thắng nằm trong dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

- 14 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp Tổ công tác Trung ương đi khảo sát về đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, Uỷ ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội,Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an, Trung tâm Y tế, Hội Nông dân thành phố, Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan. Đến 17 giờ 00’: dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 26/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2019. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp rút kinh nghiệm 10 ngày vào cao điểm Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời thành viên theo Quyết định số 712/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 18 tháng 3 năm 2019 về việc thành lập BCĐ công tác Dân số nâng cao chất lượng dân số thành phố; Trưởng BCĐ công tác Dân số nâng cao chất lượng dân số các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn công tác liên ngành và gặp gỡ đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa thành phố. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Thanh tra thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo UBND và Công chức địa chính phường: I, IV, V, VII và xã Hỏa Lựu. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Thanh tra và TN&MT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt ngày gia đình Việt Nam (28/6), Hội thi bánh dân gian và ra mắt Câu lạc bộ nữ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng đoàn tỉnh kiểm tra mô hình làm nông thông minh tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. Điểm tập trung tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất trên địa bàn phường I. Mời thành viên theo Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường I. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM: 27/6                        

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tham dự kỳ họp thứ Chín (giữa năm 2019) HĐND thành phố, khóa XI. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Cả ngày)

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Chánh Thanh tra thành phố dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa phúc thẩm về khiếu nại QĐHC trong lĩnh vực xây dựng. Mời lãnh đạo Thanh tra cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội thảo “Triển khai các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ”. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tổng kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình và trật tự, an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời lãnh đạo: Công an thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao,; lãnh đạo UBND các phường,xã. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Phòng Văn hóa và Thông tin mời các đội dự thi)

THỨ SÁU: 28/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng diễn tập thử lần 2 khu vực phòng thủ thành phố. Mời thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (cả ngày)(Theo lịch Thành ủy).

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về việc tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án Giáo dục Hòa nhập cho trẻ khuyết tật và phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trụ sở các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Đoàn Thanh tra tỉnh làm việc về dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư phường IV - xã Vị Tân (Công ty Cổ phần Liên Minh). Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Bổ sung).

THỨ BẢY: 29/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch diễn tập thử lần 2 khu vực phòng thủ thành phố. Mời thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (cả ngày). (Theo lịch Thành ủy)./.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn