Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 70
Lượt đã truy cập 4254469
Lịch làm việc
20/06/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 17/6 - 22/6/2019) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 

THỨ HAI: 17/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn,  Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Mời Thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập và Đại biểu HĐND thành phố (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Cả ngày).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua phương án thiết kế nút giao đường Châu Văn Liêm thuộc dự án xây dựng 6 trục đường nội ô thành phố và nút giao đường dẫn vào cầu Lê Quý Đôn thuộc dự án đường Lê Quý Đôn nối dài. Mời Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải; lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD mời đơn vị tư vấn thiết kế).

THỨ BA: 18/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Mời Thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập và Đại biểu HĐND thành phố (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Cả ngày).

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ thành phố dự tiếp Đoàn khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 19/6                 

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự xem trình chiếu video clip nông thôn mới thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Đài Tuyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp chuẩn bị công tác đảm bảo an toàn diễn tập khu vực phòng thủ trên kênh Ba Bo và Song Lá. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Giao thông Vận tải.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng Đoàn kiểm tra Tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Vị Thanh. Sau đó tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh kiểm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Mời Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các phường, xã (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. (13 giờ 00’ Mời đại diện: Thường trực HĐND thành phố, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quản lý đô thị, Công an, Ban QLDA ĐT -XD, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố cùng đi kiểm tra tại Trường THPT Vị Thanh). (Theo lịch Thành ủy).

THỨ NĂM: 20/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp trực tuyến toàn quốc Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Mời Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố theo Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự tập thử (lần 2) diễn tập chiến đấu phòng thủ phường V năm 2019. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 2263-QĐ/TU ngày 28/02/2019 của Thành ủy Vị Thanh (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND phường V. (Theo lịch Thành ủy).(Cả ngày).

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Đoàn Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thanh tra tỉnh (Phòng TN&MT chuẩn bị báo cáo theo đề cương của Đoàn Thanh tra). 

- 13 gi30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Mời các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng, các Ban HĐND, Trung dân dân số - KHHGĐ thành phố, Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã; Bí thư Chi bộ ấp, khu vực các phường, xã (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp giải quyết triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng đất Đại đội Trinh sát trong tháng 6 năm 2019. Điểm tại phòng họp phòng Hậu cần - Bộ CHQS tỉnh.

THỨ SÁU: 21/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự diễn tập thử lần 1 khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp phường, xã. Mời Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban chính sách, Trợ lý chính sách, Trưởng Ban Tác huấn, nhân viên bản đồ/Bộ CHQS tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo 24 cấp thành phố theo Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo UBND và Ban CHQS các phường, xã. Điểm tại Ban CHQS thành phố (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát thực tế các điểm chuẩn bị tiếp Đoàn Trung ương thẩm định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời Đồng chí Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Điểm tập trung tại UBND thành phố (Bổ sung). (Cả ngày)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chỉ đạo chống thất thu thuế. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Thành viên Ban chỉ đạo theo quyết định 1046/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 22/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự diễn tập thử lần 1 khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày)./.

Văn phòng HĐND &UBND thành phố Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn