Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 32
Lượt đã truy cập 4765661
Lịch làm việc
20/09/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 17/6 - 22/6/2019) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

      

 

THỨ HAI: 21/9

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức trưng bày sản phẩm tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V - năm 2020. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Đài Tuyền thanh thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)(LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Băng - Chuyên viên).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

14 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 22/9

08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ khởi công dự án Tổ hợp Khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No. Điểm tại KV2, phường I, thành phố Vị Thanh. (LĐVP: Đ/c Luân)

07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Mời thành viên theo Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND thành phố; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã. Điểm phòng họp Ban CHQS thành phố (Ban CHQS chuẩn bị nội dung, họp xét duyệt đến ngày 24/9)(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời: Thành viên Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo Quyết định số 20-QĐ/TU ngày 13/8/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo). (Theo lịch Thành ủy)(LĐVP: Đ/c Luân)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp trao đổi thống nhất nội dung xin chủ trương UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án Chỉnh trang đô thị phường III. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường. (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên)

THỨ TƯ: 23/9

08 giờ 00’Chủ tịch tiếp Đoàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến nông, nông nghiệp công nghệ cao. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng: Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND phường III, IV, V, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Hỏa Tiến, Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.(LĐVP: Đ/c Luân, Lan, Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ thành phố dự Khai giảng lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và Giấy mời).(Đ/c Lương - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang lần thứ IV. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Đ/c Tú - Chuyên viên). Đến 08 giờ 00’: dự họp trao đổi việc thực hiện vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính (bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (Điều chỉnh).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc với Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng TC-KH chuẩn bị nội dung)(LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

THỨ NĂM: 24/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 21/02/2020. Điểm tại Hội trường trung tâm hành chính thành phố (phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và Giấy mời)(LĐVP: Đ/c Luân). Đến 08 giờ 30’: dự Lễ động Thổ dự án “Khu dân cư 425 Trần Hưng Đạo , phường I. Điểm tại số 425, đường Trần Hưng Đạo, phường I (bổ sung).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Công an thành phố tiếp Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Mời thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Thành viên Ban chỉ đạo 138 phường I và xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung; Thành viên BCĐ thành phố và phường, xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ Đoàn kiểm tra)(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên). (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Khai mạc triển lãm Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (bổ sung)Đến 08 giờ 30’: dự Lễ động Thổ dự án “Khu dân cư 425 Trần Hưng Đạo, phường I. Điểm tại số 425, đường Trần Hưng Đạo, phường I (bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.(Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)Đến 09 giờ 00’: dự đối thoại với công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND phường I, IV. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh (Thanh tra chuẩn bị nội dung)(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên). (Điều chỉnh)(Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Mời thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung; Thành viên BCĐ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ Đoàn kiểm tra)(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên). (Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng nghe báo cáo khó khăn trong việc khai thác, tiếp cận bàn giao và quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng dự án Khu đô thị mới Cát Tường. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Công ty TNHH MTV Cát Tường; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Phong - Chuyên viên).

THỨ SÁU: 25/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết công tác quý III/2020, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang (cả ngày).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường (bổ sung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Đoàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tham quan, học tập mô hình nuôi cá tại thành phố Vị Thanh.

THỨ BẢY: 26/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh./.


                                                                                                                

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn