Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 107
Lượt đã truy cập 4534127
Lịch làm việc
13/06/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 10/6 - 15/6/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 10/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Mời Thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập và Đại biểu HĐND thành phố (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Cả ngày). (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự kỳ họp thứ Chín (kỳ họp giữa năm 2019) Hội đồng nhân dân phường I, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường I (Cả ngày).

THỨ BA: 11/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp tục hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Mời: Thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21 năm 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập và Đại biểu HĐND thành phố (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. (Theo lịch Thành ủy).  

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp giải quyết vướng mắc về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp tục hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Mời: Thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21 năm 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập và Đại biểu HĐND thành phố (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại với công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến cùng dự. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh (Thanh tra và Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ: 12/6

- 09 giờ 00’: Chủ tịch dự buổi làm việc với kiểm toán Nhà nước khu vực IX về việc công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Hậu Giang. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019. Mời thành viên Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự kỳ họp thứ Chín (giữa năm 2019) HĐND xã Hỏa Lựu khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Dân tộc, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thuế, Chi Cục thống kê, Chi cục Thi hành án Dân sự, Bảo hiểm xã hội thành phố (thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy (lầu 2). (Theo lịch Thành ủy).

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để đầu tư xây dựng Khu vui chơi, giải trí tại phường I. Điểm tại Sở Tài chính tỉnh.

THỨ NĂM: 13/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Vị Thanh lần thứ III năm 2019. Mời Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo ban, ngành đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Trụ sở Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN-NTT-TMV&NM thành phố. (lầu 4 Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp huyện và tương đương tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (Đến ngày 15/6/2019).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo giải trình di dời tài sản theo Công văn số 1381/UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Mời Chánh Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra thành phố, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố, Ban Giám đốc và viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Trung tâm VHTT chuẩn bị nội dung). Đến 15 giờ 00’: họp tiểu ban Bảo đảm, Tổ phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019. Mời Thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 06-QĐ/BCĐ ngày 21/3/2019, Thành viên theo Kế hoạch số 499/KH-TBBĐ ngày 29/5/2019 của Tiểu ban bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (các Tổ báo cáo khó khăn, vướng mắc). (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với các Công ty tại Cụm công nghiệp thành phố về nộp lại phần giá trị tài sản đã đầu tư trên đất. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế thành phố, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Ban Quản lý CCN - TTCN chuẩn bị nội dung và các Công ty). Đến 15 giờ 00’: họp Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh trên động vật thành phố Vị Thanh. Mời Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). (Bổ sung).

THỨ SÁU: 14/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tiếp tục dự hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Cả ngày).

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Mít tinh, diễu hành phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 9, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2019. Điểm tại UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra các xã chuẩn bị tiếp Đoàn Văn phòng điều phối Trung ương. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị. Điểm tập trung tại UBND thành phố (Cả ngày).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua dự thảo Kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết lần thứ 9, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika và bệnh tay chân miệng năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Thường trực Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 3074/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh năm 2018; Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân, Trưởng Trạm Y tế phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung).

THỨ BẢY: 15/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự “Cafe Doanh nhân”. Điểm tại khách sạn Hậu Giang (Bổ sung)./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn