Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 109
Lượt đã truy cập 4534109
Lịch làm việc
05/06/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 03/6 - 07/6/2019) (Điều chỉnh 3)
      
 

 THỨ HAI: 03/6

- 06 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự nghe Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố, báo cáo tình hình sáp nhập các điểm Trường trên địa bàn thành phố. Điểm tại Nhà ăn Thành ủy.

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch dự kiểm tra hiện trạng thực tế cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trụ sở UBND thành phố (cũ) và trụ sở Ủy ban MTTQVN thành phố (cũ). Điểm tại trụ sở UBND thành phố, đường Trần Hưng Đạo, phường I.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh đi kiểm tra thực tế về bồi thường tài sản, hoa mau để xây dựng công trình, khu vực căn cứ chiến đấu, thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Phòng Quản lý đô thị; Chủ tich UBND và Trưởng ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, Chủ tịch UBND và Trưởng ấp 3, 6, xã Vị Tân. Điểm tập trung tại UBND xã Tân Tiến (Cả ngày).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch đi công tác Hà Nội.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.(Có Thư mời riêng)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 04/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch cùng Đoàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh làm việc với Văn phòng Điều phối Trung ương về trình hồ sơ thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố. Mời Trưởng phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Văn phòng Điều phối Trung ương, Hà Nội (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố kiểm tra hiện trạng công trình trước khi lập thủ tục bàn giao hạng mục: Cầu giao thông của cống kênh Cái Nhúc và cống kênh 1/5 nhánh phụ thuộc dự án: Hệ thống ngăn mặn Nam kênh Xà No, tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố cùng đi. Điểm tại Cống ngăn mặn kênh Cái Nhúc. (Cầu qua Chợ Cái Nhúc)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự làm việc với Đoàn Quân khu kiểm tra văn kiện diễn tập thành phố. Mời thành viên Tiểu ban Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ thành phố (theo Quyết định số 02-QĐ/TU ngày 14/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập). Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự kỳ họp thứ chín (kỳ họp giữa năm 2019) HĐND xã Vị Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ phát động ra quân thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời thành viên BCĐ công tác Dân số nâng cao chất lượng dân số tỉnh chỉ đạo đơn vị thành phố Vị Thanh, lãnh đạo Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số nâng cao chất lượng dân số theo Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số nâng cao chất lượng dân số, Trưởng Trạm Y tế và cán bộ chuyên trách dân số phường, xã. Điểm tại sân UBND xã Hỏa Lựu. (Có Thông báo riêng). Đến 08 giờ 00’: dự Hội thảo “Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và trao giải vòng sơ khảo Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em” năm 2019. Mời lãnh đạo: Tỉnh Đoàn Hậu Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm và đoàn thể thành phố, thành viên Ban Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em” theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 và thành viên Ban Giám khảo Hội thi Tìm hiểu Luật trẻ em” theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Thương binh - Xã hội) và cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường, xã. Điểm tại Nhà thiếu nhi thành phố (Phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung). Đến 15 giờ 00’: họp xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019. Mời thành viên Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với HTX Thạnh Thắng nghe báo cáo tình hình hoạt động và tình hình thực hiện vốn đối ứng với Liên minh HTX Việt Nam. Mời lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh; lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại HTX Thạnh Thắng (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự ký chỉnh lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ; lãnh đạo UBND và công chức Địa chính - Xây dựng xã Hỏa Lựu, xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ: 05/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo kết quả Thanh tra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Mời Bí thư Thành ủy; thành viên đoàn Thanh tra theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán và Thủ quỹ Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- 09 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Công an thành phố. Điểm tại phòng họp Công an thành phố (Công an chuẩn bị nội dung).

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Đoàn Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND, công chức phụ trách địa chính và công chức phụ trách môi trường phường, xã. Điểm tại Trụ sở xã Tân Tiến (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).(Có Thông báo riêng).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đóng góp ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Xây dựng.

- 15 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự nghe Kết luận thẩm định văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời: Thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 2263-QĐ/TU ngày 28/02/2019 của Thành ủy Vị Thanh (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua trình tự thực hiện thủ tục thu hồi đất đối với các hộ dân sử dụng đất tại dự án Chỉnh trang đô thị phường III. Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục Quản lý đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đất đai thành phố; Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính phường III. Điểm tại phòng Hội ý Thường trực UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Khai mạc Lễ hội Cây - Trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ XVIII - 2019. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm tại Sân vận động huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

THỨ NĂM: 06/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự tổ chức luyện tập trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019. Mời thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng dự. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đến 08 giờ 30’: dự tổ chức luyện tập trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019. Mời thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp thông qua một số công tác của nhóm, phân công công tác cho từng thành viên trong Tiểu ban KT - XH Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp huyện và tương đương tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. (Đến ngày 08/6/2019)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp tục dự tổ chức luyện tập trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019. Mời thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Tiểu ban đảm bảo hậu cần, lễ tân trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 07/6              

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp tục dự tổ chức luyện tập trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019. Mời thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp tục dự tổ chức luyện tập trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019. Mời thành viên phân công vai diễn trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 21/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Tư pháp; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh./.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn