Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 107
Lượt đã truy cập 4534128
Lịch làm việc
30/05/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 27/5 - 31/5/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

 

THỨ HAI: 27/5/2019

- 07 giờ 15’: Chủ tịch tiếp và làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh. Điểm tại phòng Hội ý Bí thư Thành ủy (Theo lịch thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019. Điểm tại Trường THPT Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Đài truyền thanh cùng dự và chuẩn bị nội dung, video clip. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự làm việc với các nhà đầu tư đề xuất các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút nhân lực tỉnh Hậu Giang thay thế Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 08/7/2014. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo thực hiện nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung). Đến 15giờ 00: đi kiểm tra dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo phòng kinh tế cụng dự. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến (bổ sung).

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

THỨ BA: 28/5/2019

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan. Đến 09 giờ 00’: dự họp nghe báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai giảng lớp tập huấn cập nhật và xử lý thông tin cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng lao động TB&XH chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tổng kết năm học 2018 - 2019 và kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Điểm tại Trường PTTH chuyên Vị Thanh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Vị Thanh - Năm học 2018 - 2019. Điểm tại Trường Tiểu học Kim Đồng, phường I.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khảo sát nông thôn mới trên địa bàn xã Vị Tân. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các xã, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Trưởng Công an thành phố, Trưởng Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế thành phố, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tập trung tại UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). (Đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp về việc góp ý dự thảo Quyết định tạm ngưng hiệu lực một phần Quyết định số 01/1018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Ban QLDA DIC Miền Tây thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp). Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND và Trưởng khu vực 2, phường IV. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. Đ/c Phong (Bổ sung).

THỨ TƯ: 29/5/2019

- 05 giờ 30’: Chủ tịch viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Đến 07 giờ 00’: dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch; Luật công an và Luật đặc xá. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố; Đại biểu HĐND thành phố; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo Văn phòng thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND; các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thành viên Hội đồng PBGDPL; Báo cáo viên PL thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN, Trưởng công an, Công chức Tài chính - Kế toán, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và mới báo cáo viên triển khai).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp trao đổi nội dung về ý kiến của Công ty cổ phần Phương Nam. Mời phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Sở Tài chính (bổ sung).

 - 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp và làm việc với Ban QLDA - ĐTXD công trình dân dụng tỉnh về việc xác định thông tin quy hoạch và trích luc thửa đất để đầu tư xây dựng công trình Nhà tang lê tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng QLĐT, Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. Đ/c Phong - chuyên viên NCTH. (bổ sung) 

             - 13h 30: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh TPVT thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp sở TN&MT. (bổ sung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp dự kiến phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của chương trình MTQG xây dựng NTM. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1, sở Kế hoạch và Đầu tư (bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về việc nộp lại phần giá trị tài sản đã đầu tư trên đất của Công ty TNHH Đầu tư Đại Phát tại cụm công nghiệp thành phố. Mời Chi cục Trưởng Chi cục Thuế cùng dự. Điểm tại Ban Quản lý cụm CN - TTCN thành phố (Cụm công nghiệp chuẩn bị nội dung và mời Cty Cổ phần chế biến Dứa Hậu Giang; Cty TNHH Thùy Dương; Cty Cổ phần chế biến nông sản xuất khẩu Miền Nam). (LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

THỨ NĂM: 30/5/2019

       - 07 giờ 30: Chủ tịch tiếp công dân định  kỳ. Điểm tại Ban Tiếp Công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác Tuyển sinh quân sự năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Mời thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 25/01/2019; thành viên Ban tuyển sinh quân sự theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 25/3/2019. (Thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố (Ban CHQS chuẩn bị nội dung). ( Đ/c Loan - Ban tiếp công dân).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan. (Điều chỉnh)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp giải thích, vận động thỏa thuận việc sử dụng đất các hộ dân xã Hỏa Lựu. Mời Thường trực Uỷ MTTQVN thành phố; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra thành phố; Tư pháp, Công an thành phố; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố  (Phòng TN&MT chuẩn bị bội dung và mời hộ dân). (Đ/c Dũng-Ban tiếp công dân).

- 08 giờ 00: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo phòng QLĐT, Lao động TB&XH dự họp triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở Xây dựng  (bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, về công tác cán bộ của các Trường THPT trên địa bàn thành phố. Điểm tại Phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch thành ủy). Đến 15 giờ 00: dự lễ ra mắt nhà làm việc Điện lực thành phố Vị Thanh (bổ sung).

- 19 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn  tham dự Đêm nghĩa tình đồng đội năm 2019 tại Tiểu đoàn BB309. Đến 7 giờ 00 ngày 31/5 dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019. Mời thành phần theo Kế hoạch số 74/KH-HĐ ngày 27/5/2019 của Hội đồng NVQS thành phố. Điểm tại Trung đoàn BB1/Sư đoàn BB330/Quân khu 9 (thị trấn Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang). bổ sung.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Đường Lê Quý Đôn nối dài, phường III, thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc TTPTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA  ĐT - XD, Chủ tịch UBND và Trưởng khu vực 6 phường III. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân). (Đ/c Dũng- Ban tiếp công dân).

THỨ SÁU: 31/5/2019

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thường trực UBND thành phố. Điểm tại phòng Hội ý thường trực (Phòng Nội vụ, TN&MT chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Luân).

- 06 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Y tế dự Mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khối thuốc lá 25 - 31/5 năm 2019. Mời lãnh đạo các Hội, đoàn thể thành phố; lãnh đạo Trung tâm y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ; lãnh đạo Trạm Y tế các phường, xã. Điểm tại Công viên 3/2, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ. (Điều chỉnh)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Tiểu ban giải tỏa, bồi thường tài sản, hoa màu để xây dựng công trình, khu vực căn cứ chiến đấu, thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Bổ sung)

         - 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp báo tháng 5 năm 2019. Mời các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Đảng ủy: Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Cơ quan Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy và Công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (LĐVP: Đ/c Luân, Đ/c Huấn; Đ/c Lĩnh)./.

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn