Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 59
Lượt đã truy cập 4533970
Lịch làm việc
23/05/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 20/5 - 25/5/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 THỨ HAI: 20/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự làm việc với Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh về các dự án lò giết mổ tại thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc của các dự án chỉnh trang đô thị phường III. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Thanh tra, Đội Quản lý TTĐT, Ban QLDA ĐT - XD, Công ty Cổ phần xây dựng Hồng Phát; lãnh đạo UBND và công chức địa chính xây dựng phường III. Đến 08 giờ 30’: họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc của các dự án Khu đô thị mới Cát Tường II. Mời Công ty TNHH MTV Cát Tường. Đến 09 giờ 30’: họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc của các dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, hạng mục Mở rộng đường giao thông 1 tháng 5. Mời lãnh đạo UBND và công chức địa chính xây dựng phường IV, V. (Ban QLDA ĐT - XD mời đơn vị đo đạc). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung và mời Công ty).(Đ/c Loan-Ban tiếp công dân).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra Văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ đơn vị phường V, xã Vị Tân. Mời thành viên Tiểu ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo Quyết định số 02-QĐ/TU ngày 14/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố (Theo lịch Thành ủy).

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua video clip tham gia ngày Hội Tam nông của tỉnh tổ chức. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Đài Truyền Thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Đài Truyền Thanh  chuẩn bị nội dung).(LĐVP: Đ/c Huấn; đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

THỨ BA: 21/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chi Ngân sách Nhà nước năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo và kế toán: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Phòng Kinh tế, Tư pháp, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Dân tộc, Thanh tra thành phố, Đội Quản lý TTĐT, Ban QLDA ĐT - XD, Hội nông dân, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Thành đoàn, Nhà Thiếu nhi. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Luân; đ/c Giao-kế toán).

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp nghe Sở Nội vụ báo cáo về tình hình biên chế đã giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn XDCB và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Trưởng Phòng: Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng TC-KH, Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Luân; đ/c Lĩnh-chuyên viên NCTH).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp trao đổi nguồn thu từ việc bán tài sản thuộc quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi cục Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính. Đến 19 giờ 00’: dự duyệt chương trình tham gia Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2019 cấp tỉnh của Liên đoàn Lao động thành phố. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với bệch dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh… thành phố theo quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Huấn; đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

THỨ TƯ: 22/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo tình hình chỉnh trang, sắp xếp trật tự mua bán và vệ sinh môi trường tại chợ phường III, IV, VII. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Đội quản lý TTĐT, Ban Quản lý chợ, Công ty TNHH MTV chợ Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường III, IV, VII. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty). (LĐVP: Đ/c Huấn; đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng thí điểm mô hình chuổi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về xác định ranh nghiên cứu quy hoạch dự án Khu đô thị mới 1 khu vực 2, phường V. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự tiếp xúc, đối thoại với nhân dân về bảo hiểm y tế năm 2019. Mời Thủ trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể thành phố, Thành viên Tổ giúp việc và bộ phận thư ký theo Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 07/5/2019 của Thành ủy Vị Thanh; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phường VII, xã Tân tiến, xã Hỏa Tiến, xã Hỏa Lựu (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến (giao UBND phường VII, xã Tân Tiến, xã Hỏa Tiến, xã Hỏa Lựu mời nhân dân đến dự theo số lượng mỗi đơn vị 50 người chưa tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn của đơn vị mình). (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Huấn).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp về vận các Doanh nghiệp trong Cụm Công nghiệp thành phố làm vệ sinh môi trường, trồng hoa kiểng và lót vĩa hè trong cụm. Điểm tại Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. (Ban Quản lý CCN - TTCN chuẩn bị nội dung và mời các Doanh nghiệp). (Đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với các hộ dân ở xã Hỏa Lựu về vận động và thỏa thuận việc sử dụng đất. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Phó Ban Pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an phường VII, Chủ tịch UBND và Trưởng ấp Mỹ 1, xã Hỏa Lựu. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân). (Đ/c Dũng-chuyên viên NCTH).

THỨ NĂM: 23/5              

- 06 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng khám sức khỏe định kỳ năm 2019 đối với cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý. Điểm tại Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Chợ Liên minh Co.op - Vị Tân về việc sắp xếp trật tự mua bán và vệ sinh môi trường tại chợ Vị Tân. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; lãnh đạo UBND xã Vị Tân; Công Ty Cổ phần Liên minh (Chợ Liên minh Co.op - Vị Tân). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty). (Đ/c Băng-Chuyên viên NCTH).

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời thành viên BCĐ công tác DS - nâng cao chất lượng dân số tỉnh, chỉ đạo đơn vị thành phố Vị Thanh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng Y tế, thành viên BCĐ công tác … thành phố theo Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Trạm Y tế và Cán bộ phụ trách Dân số các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung). (Đ/c Tú-chuyên viên NCTH).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ và họp Tiểu ban tổ chức, Tiểu ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời thành viên Ban Chỉ đạo, Tiểu ban tổ chức, Tiểu ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ thành phố (theo Quyết định số 2263-QĐ/TU ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quyết định số 01-QĐ/TU và Quyết định số 02-QĐ/TU ngày 14/3/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập); lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an phường V và xã Vị Tân (thay Giấy mời).Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội thảo Chuyên đề “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thực trạng và giải pháp”.  Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế; Chủ tịch UBND các phường, xã cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ khai mạc Ngày hội: “Tam nông và sản phẩm làng nghề (OCOP) Hậu Giang năm 2019”. Điểm tại Công viên Xà No, phường V.

- 19 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Bế mạc Hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và vinh danh nghệ nhân ưu tú đờn ca tài tử tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại khu văn hóa Hồ Sen, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 24/5

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khám sức khỏe định kỳ năm 2019 đối với cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý. Điểm tại Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khảo sát các xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các xã, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Trưởng Công an thành phố, Trưởng Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế thành phố, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tập trung tại UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).(LĐVP: Đ/c Luân; đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam huyện Long Mỹ lần thứ III năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (2014 - 2018). Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019. Mời Ủy viên Ban chỉ huy phòng, chống … tỉnh phụ trách thành phố Vị Thanh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Ban chỉ huy theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 25/5

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khống chế dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Mời Bí thư Thành ủy, Trưởng Công an thành phố, Trưởng Phòng: Kinh tế, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Trạm Thú y thành phố; Bí thư Đảng ủy  Chủ tịch UBND các phường, xã cùng dự. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Bổ sung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019. Điểm tại Trường THPT Chiêm Thành Tấn./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn