Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 177
Lượt đã truy cập 4215053
Lịch làm việc
16/05/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 13/5 - 17/5/2019) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 13/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp thông qua Kế hoạch phân công cung cấp thông tin phục vụ biên soạn quyển “Vị Thanh hình thành và phát triển” và maket phòng truyền thống Thành ủy, bia tưởng niệm liệt sĩ Khu thị xã ủy Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).(LĐVP: Đ/c Luân).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Lương-chuyên viên CCHC).

THỨ BA: 14/5

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia với 63 Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia cấp tỉnh, thành phố. Mời Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp trực tuyến Viettel tỉnh (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Vị Thanh lần thứ III năm 2019. Mời thành viên theo Quyết định 713/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung). (Đ/c Tú-chuyên viên NCTH).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai Kế hoạch chỉnh trang cảnh quang môi trường. Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN; lãnh đạo UBND phường, xã. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung). Đến 09 giờ 00’: họp nghe Ban Quản lý Cụm CN - TTCN thành phố báo cáo tình hình hoạt động và vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng hoa kiểng trong Cụm CN - TTCN thành phố. Mời Bí Thư Thành ủy, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Ban lãnh đạo và công chức của cụm. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Ban Quản lý Cụm CN - TTCN chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận số 1933/TB-VP.UBND ngày 07/5/2019 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn, Công an thành phố, Phòng Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND các xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Giao các đơn vị và UBND các xã báo cáo, đề xuất cụ thể theo nội dung kết luận của tỉnh). (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố về công tác chuẩn bị thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố chuẩn bị nội dung). (Đ/c Tú-chuyên viên NCTH).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 15/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn với tỉnh về tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Mời thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố theo Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Bổ sung). Tài liệu lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang. (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân” trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc Sở LĐ - TB  & XH tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố. Điểm tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố. (Có Thông báo riêng) (Đ/c Tú-chuyên viên NCTH).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự thông qua Video clip sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Huấn).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự kiểm tra thực địa công trình: Công ty Cổ phần - Ban liên lạc Khu đoàn Thanh niên Tây Nam Bộ. Điểm tại vị trí đất, khu vực 4, phường V (Điều chỉnh).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Mời Phó Trưởng Ban chỉ đạo THADS thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Đ/c Loan-Ban tiếp công dân).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự thông qua Kế hoạch tham gia tuyên truyền và phục vụ Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Mời Chánh Văn phòng HĐND & UBND, Trưởng Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh thành phố, đ/c Võ Hoàng Quê, phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường I, phường III, phường IV, phường V. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về triển khai báo cáo số 768/BC-SNNPTNT ngày 10/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển thôn thôn tỉnh. Mời lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND các phường, xã (trừ UBND phường I). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp rà soát dăng ký bổ sung danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2). Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ NĂM: 16/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá. Mời Trưởng Phòng Tư pháp, Công an, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Hội Luật gia thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban bảo đảm thông qua kế hoạch bảo đảm Hậu cần - Kỷ thuật và trang trí khánh tiết phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời thành viên tiểu ban Bảo đảm, Tổ  phục vụ, Tổ xây dựng công trình, Tổ khánh tiết, tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vị Thanh năm 2019 theo quyết định số 03/QĐ-BCĐ, Quyết định số 04/QĐ-BCĐ, Quyết định số 06/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo diễn tập. Điểm tại Ban CHQS thành phố. Đến 09 giờ 30’: họp thành viên Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ thành phố Vị Thanh về chuẩn bị nội dung xây dựng văn kiện Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ năm 2019. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân thành phố Vị Thanh. Điểm tại Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và Giấy mời) (LĐVP: Đ/c Luân).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp báo tháng 4 và triển khai tháng 5 năm 2019 của xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp rà soát tham gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự thông qua “Đề án đề nghị công nhận thành phố Vị Thanh mở rộng, tỉnh Hậu Giang đạt tiêu chí đô thị loại II”. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (LĐVP: Đ/c Luân).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an thành phố; Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND, Công an phường VII, xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường Công an thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Huấn).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội thảo “Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại phòng 5, Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đóng góp đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Lê Quý Đôn, khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Trung tâm Viễn thông Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Công an thành phố, Viễn thông Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 18 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng d Chương trình Gala Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh.

THỨ SÁU: 17/5

 

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền về triển khai Kế hoạch chỉ đạo Đại hội Chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Có Giấy mời riêng)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (Đ/c Phong-chuyên viên NCTH).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Mời lãnh đạo: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ Tuyên giáo, Công chức Văn phòng Thống kê, Bí thư chi bộ ấp, khu vực các phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời các cá nhân được khen thưởng). (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Lĩnh-chuyên viên NCTH).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp Đoàn tỉnh về sơ kết 4 tháng đầu năm 2019 lĩnh vực kinh tế tập thể. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế; lãnh đạo UBND và Hội đồng quản trị của tất cả HTX các xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, UBND các xã mời HTX). (Đ/c Băng-chuyên viên NCTH).

THỨ BẢY: 18/5

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khai mạc giải Việt Dã cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2019. Điểm tại Công viên Xà No, phường V (Bổ sung)./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn