Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 80
Lượt đã truy cập 3970182
Lịch làm việc
14/03/2011  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2011)
      
 

 

THỨ HAI:14/3/2011
- 07 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trực làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh về công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Mời Thành viên Ban chỉ đạo…. Điểm tại UBND xã Vị Tân. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)
- 07 giờ 30:Ủy quyền Trưởng Công an thành phố dự họp thông qua các văn bản xây dựng mô hình điểm “Nhân dân phường IV quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự”. Mời thành viên Ban chỉ đạo…. Điểm tại Hội trường UBND phường IV
- 08 giờ 00:Phó Chủ tịch ĐT-XD dự họp sơ kết tình hình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh
- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trực dự họp thông qua Kế hoạch khai thác quỹ đất và thông qua những trường hợp hộ gia đình và cá nhân xin giao đất lẻ liền kề trên địa bàn thành phố. Mời Hội đồng xét giao đất, thành viên BCĐ khai thác quỹ đất. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố. (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Đô thị - Xây dựng làm việc tại cơ quan.
THỨ BA: 15/3/2011
- 07 giờ 30: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2010. Mời Bí thư Thành ủy, Thường trực HĐ.TĐKT thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (thay giấy mời)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực họp nghe thông qua phương án thiết kế trục đường số 16 và mở rộng khu TĐC dọc theo tuyến trong khu TĐC phường III và nghe báo cáo tình hình chấm dứt hợp đồng thi công đối với đơn vị thi công gói thầu: Hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước công trình Khu TĐC phường III (giai đoạn 2). Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD thành phố chuẩn bị nội dung và thư mời)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ tại xã Tân Tiến. Mời Đ/c Lê Minh Thông - Chủ tịch Hội Hội Nông dân thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố (thay giấy mời)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự khai giảng huấn luyện năm 2011. Điểm tại Ban CHQS thành phố
 13 giờ 30: Chủ tịch dự nghị Hội tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp (khu vực), bầu thành viên Ban TTND nhiệm kỳ 2011-2013 và Sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Mời Sở Nội vụ, Phòng Tổ chức chính quyền - Sở Nội vụ, TT. Thành ủy, TT. HĐND, UBMTTQ, Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể thành phố, BCĐ và Tổ chuyên viên giúp việc công tác bầu cử, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UB.MTTQ các xã, phường. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời các tập thể và cá nhân được khen thưởng)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực khảo sát các công trình xây dựng cơ bản tại phường VII và xã Hỏa Tiến. Mời TC-KH, TN&MT, Ban QLDA ĐT-XD cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố. (phường VII chuẩn bị nội dung) (thay giấy mời)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã dự họp sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh.
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ: 16/3/2011
- 07 giờ 30: Chủ tịch kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà thi đấu đa năng của tỉnh. Điểm tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực dự họp đối thoại với công dân. Mời Thanh tra, TN&MT, Trung tâm PTQĐ cùng dự. Điểm tại trụ sở Phòng Tiếp dân tỉnh(Trung tâm PTQĐ mời các hộ dân đối thoại) (thay giấy mời)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của TTCP về tăng cường công tác dân vận và phương hướng, nhiệm vụ công tác Dân vận Chính quyền năm 2011 và những năm tiếp theo. Mời Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBND các xã, phường. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh
- 13 giờ 30: Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực dự họp nghe Thanh tra thành phố báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của công dân. Mời Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, thành viên đoàn công tác liên ngành, Chủ tịch và cán bộ ĐC-XD phường III, phường VII, xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn – Xã làm việc tại cơ quan
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD họp nghe Đội QLTTĐT báo cáo các Quyết định xử phạt VPHC trên địa bàn thành phố. Mời QLĐT, TN&MT. Điểm tại phòng họp số 1 VP.HĐND&UBND thành phố.(Đội QLTTĐT chuẩn bị nội dung) (thay giấy mời)
THỨ NĂM: 17/3/2011
- 07 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trực nghe phòng TN&MT báo cáo việc xử lý các trường hợp tồn đọng về đất đai trên địa bàn thành phố. Mời Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Bí thư Thành ủy, TT. HĐND, Văn phòng HĐND&UBND, Văn phòng Đăng ký QSDĐ. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố. (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã dự triển khai Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD họp Đảng bộ khối cơ quan chính quyền triển khai Nghị quyết năm 2011. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (có giấy mời riêng)
- 13 giờ 30: Chủ tịch dự Hội nghị Ban chấp hành mở rộng tổng kết hoạt động của Hội Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường năm 2010 và bàn kế hoạch năm 2011. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực dự họp giải quyết khiếu nại công dân trên địa bàn thành phố. Mời Thanh tra, Trung tâm PTQĐ, TN&MT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh (thay giấy mời)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ tại xã Hỏa Tiến. Mời Đ/c Lê Minh Thông - Chủ tịch Hội Hội Nông dân thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về môi trường. Mời Sở TN&MT, thành viên Chi hội BVTN&MT thành phố, các cơ sở, doanh nghiệp. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và giấy mời)
 THỨ SÁU: 18/3/2011
- 07 giờ 30: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND-UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. Mời TT. HĐND, UB.MTTQ thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực dự Hội thảo “Áp dụng cơ chế phát triển sạch (CDM) cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường UBND thành phố
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn – Xã dự họp đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ năm 2011. Mời các đồng chí trong BCĐ công tác DS-CSSKSS-KHHGĐ tỉnh chỉ đạo thành phố, thành viên BCĐ công tác DS-CSSKSS-KHHGĐ thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND&UBND thành phố. (Trung tâm DS -KHHGĐ chuẩn bị nội dung)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Chủ tịch cùng đoàn tỉnh kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới tại xã Tân Tiến. Mời TT. Thành ủy, Kinh tế, VH&TT, QLĐT, TC-KH, TN&MT, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Y tế, Điện lực thành phố. Điểm tại UBND xã Tân Tiến. (phòng Kinh tế, UBND xã Tân Tiến chuẩn bị nội dung) (thay giấy mời)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch trực, Phó Chủ tịch ĐT-XD họp sơ kết công tác sử dụng phần mềm hành chính công. Mời Văn phòng Thành ủy, Thủ trưởng và cán bộ phụ trách tin học các ban, ngành đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách tin học các xã, phường. Điểm tại Hội trường UBND thành phố
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã dự Hội nghị Sơ kết phong trào và tổng kết phát thưởng cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2010. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

   Tải về

 

 

Từ: VP>HĐND&UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn