Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 115
Lượt đã truy cập 4533057
Lịch làm việc
09/05/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 06/5 - 10/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 06/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua Video clip công nhận thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thống kê, Đài Truyền thanh thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Băng-Chuyên viên NCTH).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai mạc Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn thẩm tra xét công nhận thành phố Vị Thanh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các phường, xã. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Băng-Chuyên viên NCTH).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 07/5

- 08 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ny 27/12/2018 của Th tướng Chính phvà Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Mời Chánh Thanh tra thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Tổng kết Chiến dịch năm 2018 và triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh. (Đ/c Tú-Chuyên viên NCTH).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về xin ý kiến liên quan đến hướng dẫn đăng ký nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự sơ kết tình hình thực nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I. (Đ/c Lĩnh-Chuyên viên NCTH).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Kế hoạch tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung). (Đ/c Việt-Chuyên viên NCTH).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tham quan dự án “cải tạo đất trồng khóm” ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Hội Nông dân thành phố; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Bí thư và Trưởng ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu (Hội Nông dân chuẩn bị nội dung, UBND xã Hỏa Lựu mời 12 hộ dân).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi công tác tại tỉnh Vĩnh Long. Đến 18 giờ 30’: dự Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Vĩnh Long (2009 - 2019) và đón nhận Huân chương lao động hạng ba. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, đường Lê Lai, phường I, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

THỨ TƯ: 08/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua dự thảo báo cáo phong trào thi đua yêu nước năm 2018; Kế hoạch tổ chức tổng kết năm 2018; Kế hoạch phát động năm 2019; dự thảo chia khối thi đua năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Hội đồng TĐKT theo Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, Trưởng phòng Kinh tế, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Lương-Chuyên viên CCHC).

- 06 giờ 15’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” và “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè năm 2019. Điểm tại Trụ sở UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp. Đến 07 giờ 00’: dự Lễ Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019. Trong khuôn viên Công ty TNHH Một thành viên VINAFCO Hậu Giang, Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú - giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố, Trạm Khuyến nông thành phố; lãnh đạo UBND phường III, xã Vị Tân, xã Hỏa Lựu, xã Tân Tiến. Đến 09 giờ 00’: họp thông qua dự thảo Kế hoạch tham gia triển lãm Ngày Hội Tam nông và sản phẩm làng nghề (OCOP) Hậu Giang năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). (Đ/c Băng-Chuyên viên NCTH).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thống nhất lộ trình thực hiện và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án để công bố và lựa chọn chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp báo tháng 4 năm 2019. Mời các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị nội dung và nhờ Đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần dự đơn vị mình). (LĐVP: Đ/c Luân, Huấn; Đ/c Lĩnh-Chuyên viên NCTH).

THỨ NĂM: 09/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Bưu điện tỉnh Hậu Giang về các nội dung công việc liên quan đến xây dựng chính quyền điện tử thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Bưu điện tỉnh; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, lãnh đạo Bưu điện thành phố, Tổ CCHC; Chủ tịch UBND phường I và xã Vị Tân. Điểm tại phòng Hội ý Thường trực UBND thành phố. (Bổ sung). (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Lương-Chuyên viên CCHC).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua thanh lý tài sản Nhà nước. Mời thành viên Hội đồng thẩm định giá tài sản Nhà nước theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp Thường trực HĐND thành phố tháng 5 năm 2019. Mời thành phần theo Thư mời số 15/TM-HĐND ngày 03/5/2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Huấn).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo giải quyết trường hợp vận động thỏa thuận việc sử dụng đất các hộ dân ở xã Hỏa Lựu. Mời thành viên đoàn công tác liên ngành … theo quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp giải quyết vướng mắc các công trình vốn sự nghiệp trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Kho Bạc Nhà nước Hậu Giang, Phòng Kiểm soát chi Kho Bạc Nhà nước Hậu Giang; Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Lĩnh-Chuyên viên NCTH).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh Hậu giang theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh (Bổ sung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo, Công chức, viên chức Phòng Nội vụ, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 10/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp bàn về nâng cao chất lượng công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự cuộc họp tổng kết do Ngân hàng Thế giới tổ chức tại thành phố Vĩnh Long. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long (Cả ngày).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ VN thành phố, các Đ/c Thành viên UBND thành phố, Trưởng phòng Kinh tế, lãnh đạo Chi Cục Thuế thành phố, Chi Cục Thống kê, Ban QLDA ĐTXD thành phố, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Bảo hiểm xã hội thành phố, Chi Cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Cấp - Thoát nước thành phố, Điện lực thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Tài liệu lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang) (LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Túc-Chuyên viên CCHC)./.

 
 
 
 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn