Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 98
Lượt đã truy cập 4606273
Lịch làm việc
25/04/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/4 - 27/4/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

 

THỨ HAI: 22/4

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Tổng duyệt Chương trình tổ chức Lễ công bố xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới. Mời Ông Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, Chánh Văn phòng Thành ủy, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc về giám sát thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hỏa Lựu.

THỨ BA: 23/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Kỳ họp thứ 11 (bất thường) HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Khai giảng bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 4 năm 2019. Mời Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh; Thành viên Hội đồng GDQP&AN thành phố theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Đại diện Hội đồng GDQP&AN phường, xã. Điểm tại Ban CHQS thành phố (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 14 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ công bố xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh đạt chuẩn nông thôn mới. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố, thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban …theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường, xã. Điểm tại trụ Sở UBND xã Hỏa Lựu.  

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại, tiếp công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường V. Điểm Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố dự họp với Tổ chức NMA - V. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường V, xã Vị Tân và xã Hỏa Tiến cùng dự. Điểm tại phòng họp trụ sở làm việc của các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh.

THỨ TƯ: 24/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội nghị cán bộ chủ chốt. Mời Trưởng Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin thành phố. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2019. Mời Trưởng Công an thành phố, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp sắp xếp trật tự mua bán, chỉnh trang và vệ sinh môi trường tại chợ Vị Thanh, phường III. Mời lãnh đạo Sở Công thương; lãnh đạo Công ty TNHH MTV chợ Vị Thanh, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Ban Quản lý chợ, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế dự Hội thảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu mô hình, sử dụng năng lượng mặt trời áp mái. Điểm tại Công ty Điện lực Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi công tác Hà Nội.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và Hội nghị cán bộ chủ chốt. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp giải quyết phản ánh của công dân trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tư pháp, Chủ tịch UBND và nhân viên phụ trách Thương binh -  Xã hội xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 25/4

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp thống nhất nội dung các Đề án thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi công tác Hà Nội.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Tiểu ban văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Mời Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh dự làm việc với Bộ Xây dựng về Đồ án Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”. Điểm tại Trụ sở Bộ Xây dựng (Đến ngày 26/4/2019).

THỨ SÁU: 26/4

- 05 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Lễ công bố Nghị quyết số 655/NQ-UBTVQH14 thành lập thị trấn Vĩnh Viễn; Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2019). Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, Hội cựu Chiến binh. Điểm tại Trung tâm Hành chính huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tổng kết công tác Khuyến học năm 2018 và sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2018. Mời lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, BCH Hội Khuyến học thành phố; Chủ tịch Hội Khuyến học phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Hội khuyến học chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi công tác tỉnh Bến Tre. Mời lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Đài Truyền thanh thành phố cùng dự. Điểm tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế dự họp về xem xét đề nghị gia hạn thời gian thuê đất của Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường III. Mời Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo: Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Công an, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng phường III, V. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 19 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 133 năm ngày Quốc tế Lao động  (01/5/1886 - 01/5/2019) và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhân thành phố Bến Tre là đô thị loại II thuộc tỉnh Bến Tre. Điểm tại Quảng trường thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

CHỦ NHẬT: 28/4

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khánh thành Nhà Tưởng niệm 48 liệt sĩ hy sinh tại kinh Zê Rô thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (ngày 21/5/1966). Điểm tại Trạm Y tế xã Tân Hiệp B, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn