Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 130
Lượt đã truy cập 4533093
Lịch làm việc
18/04/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/4 - 21/4/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

THỨ HAI: 15/4

- Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng lãnh đạo và Công chức Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực Lễ.

THỨ BA: 16/4

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự họp về việc góp ý Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và ấp, khu vực từ nay đến năm 2021 và những năm tiếp theo. Mời Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” năm 2019 tại Tỉnh. Mời Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Khai giảng huấn luyện Tự vệ cơ quan năm 2019. Điểm tại Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và giấy mời). Đến 08 giờ 30’: làm việc với các hộ dân về phát biểu tham gia xây dựng nông thôn mới xã Hỏa Lựu. Mời Đồng chí Huỳnh Thành Hữu - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Kinh tế; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu (UBND xã mời các hộ dân).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Chánh Thanh tra thành phố dự khai giảng lớp tập huấn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Hội trường Trung tâm hành chính UBND thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp bàn giao tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tập trung tại phòng họp số 1 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- 09 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ thành phố dự họp về xác định số liệu bổ sung biên chế sự nghiệp ngành Y tế và Giáo dục. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo đề xuất danh mục công trình thủy lợi từ nguồn vốn Nghị định 35 của Chính phủ. lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về tháo gỡ quy trình khắc phục 25 dự án để trình HĐND tại cuộc họp bất thường. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch và Đàu tư tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp công dân và họp xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh                                                                    , lãnh đạo Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu cùng dự. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ: 17/4

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự triển khai các văn bản chỉ đạo, ý định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang và thành phố Vị Thanh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đến 09 giờ 00’: dự tập huấn cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Cả ngày; theo Công văn số 390-CV/TU ngày 11/4/2019 của Thành ủy Vị Thanh).

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP thành phố. Điểm tại Công viên Xà No (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường. Mời lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố. Điểm tại Chi nhánh Viettel thành phố (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và mời các trường).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban Tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp trao đổi hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Ngô Hồng Kỳ. Điểm tại phòng họp số Sở Tài nguyên và Môi trường.  

THỨ NĂM: 18/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục dự tập huấn cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Cả ngày; theo Công văn số 390-CV/TU ngày 11/4/2019 của Thành ủy Vị Thanh).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật tiêu biểu tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh & xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ người khuyết tật - Trẻ mồ côi, Hội người mù thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Trụ sở các Hội có tính đặc thù tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 (bất thường). Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 30’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch họp duyệt đoạn video clip phục vụ Lễ công bố xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới. Mời Đồng chí Huỳnh Thành Hữu - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Tiểu ban nội dung và tuyên truyền theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, Đơn vị Tổ chức sự kiện. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng VH&TT, Đài Truyền thanh chuẩn bị nội dung; Phòng VH&TT mời Đơn vị Tổ chức sự kiện).

- 17 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp mặt họp mặt kỷ niệm 39 năm ngày “Người khuyết tật Việt Nam”. Điểm tại Trung tâm Văn hóa Thể thai và Học tập cộng đồng xã Vị Tân, đường Lê Hồng Phong, ấp 6 xã Vị Tân (Bổ sung).

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Chương trình nghệ thuật “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2019. Điểm tại sân lễ, Khu hành chính UBND huyện Châu Thành A, ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU: 19/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục dự tập huấn cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Theo Công văn số 390-CV/TU ngày 11/4/2019 của Thành ủy Vị Thanh).

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về di dời Thư viện, Bảo tàng tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính tỉnh (Bổ sung).

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Bổ sung).

- 15 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp duyệt đoạn video clip phục vụ Lễ công bố xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới. Mời Thường trực thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên Tiểu ban nội dung và tuyên truyền theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng VH&TT, Đài Truyền thanh chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại về chính sách bồi thường dự án: Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo: Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND phường IV. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

THỨ BẢY: 20/4

- 19 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Chương trình nghệ thuật khai mạc Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời lãnh đạo và 100% cán bộ, công chức và viên chức các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố; Bí thư, Chủ tịch: UBND, HĐND, Ủy ban MTTQVN các phường, xã cùng dự. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh.

CHỦ NHẬT: 21/4

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự khai mạc và chạy Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời Trưởng, Phó và 50% CBCC các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các phường, xã. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu./.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn