Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 95
Lượt đã truy cập 4138297
Lịch làm việc
11/04/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 08/4 - 14/4/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 THỨ HAI: 08/4

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của xã Hỏa Tiến. Đến 09 giờ 00’: Kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của xã Tân Tiến. Đến 10 giờ 00’: Kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của phường VII. Mời Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại phòng Khánh tiết Thành ủy (Theo lịch Thành ủy, tập trung trước 07 giờ 00).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khảo sát vị trí tổ chức lễ, kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình để chuẩn bị lễ công bố xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Quản lý chợ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban QLDA ĐT - XD, Đài Truyền thanh thành phố, Điện lực thành phố. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu. LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Băng-Tổ NCTH.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của xã Hỏa Lựu. Đến 15 giờ 00’: Kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của phường III. Đến 16 giờ 00’: Kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của phường V. Mời Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại phòng Khánh tiết Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Hội Tam nông và sản phẩm làng nghề (OCOP) Hậu Giang 2019. Điểm tại phòng họp Sở Công thương.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 09/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 10 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự buổi làm việc với Trường Đại học Cần Thơ nghe trình bày về dự án Blue Dragon. Mời lãnh đạo lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc phối hợp triển khai Chính quyền điện tử tại thành phố Vị Thanh thành phố. Mời lãnh đạo Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bưu điện Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, thành viên Tổ CCHC thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với phòng Nội vụ, VH&TT chuẩn bị nội dung). Đ/c Lương-Chuyên viên CCHC.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của xã Vị Tân. Đến 15 giờ 00’: Kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của phường IV. Đến 16 giờ 00’: Kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của phường I. Mời Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại phòng Khánh tiết Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Công ty mía đường Cần Thơ về phối hợp triển khai chính sách đầu tư - bao tiêu mía nguyên liệu vụ 2019 - 2020. Mời lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT thành phố Vị Thanh; lãnh đạo UBND các xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Băng-Chuyên viên NCTH.

- 14 giờ 15’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tham gia cùng Đoàn thành phố chúc Tết cổ truyền Chool - Chnăm - Thmây năm 2019. Điểm tại Chùa Pô Thi Răng Sây khu vực 1, phường IV. Đến 15 giờ 00: Chúc Tết cổ truyền Chool - Chnăm - Thmây năm 2019. Điểm tại Chùa MaHaMăngKol khu vực 4, phường III.

THỨ TƯ: 10/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc phối hợp triển khai Chính quyền điện tử tại thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bưu điện Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, thành viên Tổ CCHC thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với phòng Nội vụ, VH&TT chuẩn bị nội dung). Đ/c Lương-Chuyên viên CCHC.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Họp mặt Tết Chôl - Chnăm - Thmây năm 2019 của thành phố. Mời lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Dân tộc, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Điểm tại phòng họp số 1 (lầu 2) - Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung và giấy mời).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Mời Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Chi cục Thuế, Ban Quản lý CCN - TTCN, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung). LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Băng-Chuyên viên NCTH.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Ban đại diện HĐQT thành phố theo Quyết định số 229/QĐ-UBND  ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo phòng giao dịch NHCSXH thành phố, Đài Truyền thanh thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Tài liệu lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). Đ/c Tú-Chuyên viên NCTH.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Sơ kết 03 năm thực hiện dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang và triển khai Kế hoạch năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND phường III, xã Vị Tân. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Hợp tác xã). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Huấn.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp trao đổi về triển khai thi công cầu KH9 dự án thành phần 4, thuộc Hợp phần cầu dự án LRAMP tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Ban QLDA - ĐTXD công trình Giao thông tỉnh; lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Điện lực Vị Thanh; Chủ tịch UBND xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). Đ/c Phong-Chuyên viên NCTH.

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự ngày sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV - 2019. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

THỨ NĂM: 11/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận quý I và đề ra chương trình công tác quý II năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy). Đ/c Lương-Chuyên viên CCHC.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Vị Thanh lần thứ III năm 2018 và cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng lần thứ VI năm 2019. Mời thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố theo Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi thanh, thiếu niên nhi đồng thành phố theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Đ/c Tú-Chuyên viên NCTH.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019 do Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tổ chức. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về tham mưu, đề xuất trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Mời lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng Tư pháp cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tư pháp. Đ/c Loan-Ban Tiếp Công dân.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác đảm bảo TTATGT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công an thành phố. Mời Giám đốc Công an tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo Phòng PV01, PV05, PC02, PC03, PC08 Công an tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, … thành phố theo Quyết định số 3826/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và thành viên Ban ATGT thành phố theo Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban lãnh đạo Công an thành phố; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS các phường, xã (Thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Công an thành phố (Công an thành phố chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Đ/c Loan-Ban Tiếp Công dân.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông về khảo sát khả năng triển khai thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự . Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Đ/c Lương-Chuyên viên CCHC.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp bàn công tác chuẩn bị trưng bày sản phẩm tại Lễ công bố xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân; lãnh đạo UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân xã Hỏa Lựu . (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Đến 15 giờ 00’: Làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện về chuẩn bị trình chiếu video chip. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng VHTT mời đơn vị Tổ chức sự kiện). LĐVP: Đ/c Huấn; Đ/c Tú-Chuyên viên NCTH.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp trao đổi xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất (rừng tràm) sang đất an ninh tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang của Công an tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường. Đ/c Phong-Chuyên viên NCTH.

THỨ SÁU: 12/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD thành phố; tập thể lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND thành phố; cán bộ phụ trách Văn phòng Uỷ ban MTTQVN thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy). LĐVP: Đ/c Lan, Huấn.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp kỳ họp thứ Tám (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. LĐVP: Đ/c Huấn; Bảo-Chuyên viên NCTH.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc về giám sát thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Bổ sung).

CHỦ NHẬT: 14/4

- 19 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cà Mau. Điểm tại Quảng Trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, đường Lê Duẩn, phường 9, thành phố Cà Mau. Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cùng dự./.

văn phòng HĐND&UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn