Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 81
Lượt đã truy cập 4181543
Lịch làm việc
03/04/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/4 - 05/4/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 01/4

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ di dời Đội Công an giao thông thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp sơ kết thực hiện Chiến dịch giao thông nông thôn - Thủy lợi trồng cây chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

THỨ BA: 02/4

- 08 giờ 00’: Chủ tịch họp thông qua Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040” (lần 2); “Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn thông qua dự thảo Kế hoạch chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh tay chân miệng đợt I năm 2019 và thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự làm việc đối thoại với các hộ dân trên địa bàn phường V. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại Ban tiếp công dân tỉnh (UBND phường V mời các hộ dân).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ công bố xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới và Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ VN tỉnh năm 2018. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQ VN thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Liên Minh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 03/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019 của Đảng ủy phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời Trưởng phòng Văn hóa và Thông thi cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng nghe báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung tại xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu; Công ty TNHH Nguyễn Đan Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với FLC Group về phương quy hoạch Khu trung tâm thương mại và nhà ở FLC Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

THỨ NĂM: 04/4

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại các phường, xã.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và tặng quà Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019. Điểm tại chùa Sa Sà Ná Răng Sây, khu vực 5, phường 4.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường III, IV và xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Công an, Tư pháp, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính phường III, IV và xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Thanh tra chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính, công nghệ thông tin về lộ trình xây dựng chính quyền điện tử thành phố. Mời lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Viettel Hậu Giang, VNPT Hậu Giang, Bưu điện tỉnh Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, thành viên Tổ CCHC thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với phòng Nội vụ, VH&TT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về “Công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018”. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh, Ngân hàng chính sách thành phố; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an, Trạm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh, Cán bộ phụ trách Thương binh và Xã hội các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự ký kết Chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp trao đổi và cho ý kiến phương án cải tạo, trồng mới cây xanh trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế; lãnh đạo UBND phường I và V. Điểm tại phòng Hội ý Thường trực UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).

THỨ SÁU: 05/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp sơ kết công tác Cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. Mời lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, thành viên Tổ CCHC thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Văn phòng Thống kê các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh đi tham quan hệ thống quan trắc và chuỗi canh tác lúa thông minh tại tỉnh Trà Vinh. Mời Trưởng Phòng Kinh tế cùng đi. Tập trung tại UBND tỉnh lúc 04 giờ 45 phút (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc của công trình: Đường số 1, số 2 và 02 tuyến đường dọc theo kênh hiện hữu Khu Tái định cư - Dân cư phường VII. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND phường VII. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Chủ tịch dự họp về đề xuất tham mưu thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị khu vực chợ Vị Thanh, phường III; chỉnh trang đô thị mới 1 tại khu vực 2, phường V và chỉnh trang đô thị phường III. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tham quan Khu hành chính thị xã Ngã Bảy. Mời theo Công văn số 134-CV/BTGTU ngày 11/7/2018. Điểm tại Khu hành chính thị xã Ngã Bảy./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn