Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 78
Lượt đã truy cập 4138331
Chính trị
21/03/2019  
Thành ủy Vị Thanh tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019
      
 

Sáng ngày 20/3/2019, Thành ủy Vị Thanh tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy Hậu Giang, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 của Đảng bộ thành phố. Đoàn Giám sát do ông Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; các phòng, ban, ngành thành phố, Bí thư, Chỉ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng bộ quý I năm 2019 của thành phố Vị Thanh, Đoàn Kiểm tra thống nhất với đánh giá kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong những tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, nhất là việc củng cố, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới; khối lượng và giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt cao, đạt 37,2%; tổng thu ngân sách đạt 53,43%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,… vui xuân, đón Tết đầm ấm, nghĩa tình. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền được quan tâm chỉ đạo; nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ chủ chốt có nhiều chuyển biến tích cực; việc tổ chức sắp xếp bộ máy được thực hiện đúng lộ trình. Vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ của thành phố đạt hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh một số hạn chế Đảng bộ thành phố cần tập trung giải quyết là: diễn biến thời tiết rất phức tạp gây ra tiềm ẩn nhiều rủi ro trong sản xuất nông nghiệp như dịch tả lợn trên heo, mặn xâm nhập; mô hình hợp tác xã chưa có nhiều đổi mới, đột phá, năng lực cạnh tranh còn thấp. Thương mại – dịch vụ, công nghiệp phát triển còn chậm, chưa xứng tầm với một thành phố; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn thấp so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt cao nhưng thu nội địa đạt thấp; dịch bệnh ở người còn tiềm ẩn và tăng so cùng kỳ; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; an ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn nhiều vấn đề cần quan tâm, nhất là tệ nạn ma túy.

 

Quang cảnh hội nghị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Vị Thanh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bám chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của tỉnh, đặc biệt là trong năm 2019 – 2020 nhằm thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế 05 năm (2016 – 2020). Tập trung thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp theo hướng bền vững; trong đó ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư phù hợp lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản; chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, đặc biệt là ứng phó với hạn hán, mặn xâm nhập, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu trong sản xuất và sinh hoạt của người dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng; triển khai thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị, dự án nâng cấp đô thị, sớm hoàn thành Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; chủ động xây dựng kế hoạch công nhận xã nông thôn mới Hỏa Lựu, hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp thẩm quyền công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác thu - chi ngân sách, tích cực khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu, nhất là nguồn thu nội địa; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong thông tin tuyên truyền phục vụ chính trị, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề; tích cực kết nối với các doanh nghiệp, nâng cao khả năng ứng dụng nghề đã được đào tạo vào doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các chỉ số trong lĩnh vực cải cách hành chính; tranh thủ huy động các nguồn lực triển khai thí điểm mô hình chính quyền điện tử thành phố Vị Thanh. Đẩy mạnh quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, ông đề nghị, Đảng bộ tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên, nhất là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), các quy định của Trung ương và Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 77-KH/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTWW của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Chủ động chuẩn bị văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố 2020 - 2025.

Thùy Dung
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn