Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 82
Lượt đã truy cập 4181544
Lịch làm việc
21/03/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/3 - 22/3/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 18/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy về đóng góp dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019. Điểm tại Nhà ăn Trung tâm hành chính thành phố (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi một số nội dung yêu cầu của các hộ dân trên địa bàn phường V. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại UBND phường V.

- 13 gi00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về báo cáo phục vụ Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 13 gi30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng thẩm tra, xác minh các nội dung có liên quan đến việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Chi bộ ấp Thạnh Phú. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu. Đến 15 giờ 00’: thẩm tra, xác minh các nội dung có liên quan đến việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Chi bộ ấp Thạnh Lợi. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

THỨ BA: 19/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố về Công bố Quyết định nghỉ hưu cho cán bộ, công chức. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Có Giấy mời riêng).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp đoàn tỉnh đánh giá kết quả đào tạo giai đoạn 2016 - 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện dự án VnSat 2019 - 2020. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND Phường III, xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 gi30’: Chủ tịch dự họp nghe báo cáo đề xuất đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển dự án Phước Lộc; Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy đến năm 2040”; quy hoạch chi tiết phương án đầu tư Dự án Khu đô thị mới Vị Thanh. Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp trao đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Công ty TNHH TMSX Đại ngọc Phát về tổ chức Hội chợ Nông nghiệp, Công nghiệp và Thương mại Tổng hợp thành phố Vị Thanh 2019. Mời lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Chi nhánh thoát nước Vị Thanh, Điện lực Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường V. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty). Đến 15 giờ 30’: làm việc với Doanh nghiệp Ngọc Thường về tiến độ triển khai xây dựng xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng số 1 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Doanh nghiệp).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 20/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019 của thành phố. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. (Theo lịch Thành ủy)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về xem xét pháp lý đối với dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3 phường V. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Thanh tra tỉnh.

- 13 gi30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Ban QLDA ĐT - XD thành phố về triển khai các dự án trọng điểm chuẩn bị khởi công mới. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2018; Tổng kết Chiến lược Dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020; 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/2013/CT-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về tăng cường công tác Dân số - KHHGĐ; 10 năm thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Thành viên BCĐ công tác và nâng cao chất lượng dân số tỉnh chỉ đạo đơn vị thành phố Vị Thanh, lãnh đạo Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ thành phố theo Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 25  tháng 09 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh; Cán bộ lãnh đạo công tác dân số về hưu qua các thời kỳ Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số & nâng cao chất lượng dân số; trưởng Trạm Y tế; Cán bộ chuyên trách dân số; Cộng tác viên dân số các phường, xã, các tập thể và cá nhân được khen thưởng, cán bộ chuyên trách dân số về hưu các phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. (Trung tâm Dân số - KHHGĐ chuẩn bị nội dung và mời thành phần cấp phường, xã và cán bộ về hưu)

THỨ NĂM: 21/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Kế hoạch lập hồ sơ đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây  dựng nông thôn mới. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh, đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn lao động, Thành đoàn, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh; Chủ tịch UBND các phường, Bí thư và Chủ tịch UBND các xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Tọa đàm “Công tác xã hội Việt Nam - Đổi mới, hội nhập và phát triển”. Mời lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Thành đoàn, Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi, cho ý kiến đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư hai bên đường Võ Văn Kiệt. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Điện lực Hậu Giang, Viễn thông Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế; Chủ tịch UBND phường V. Điểm tại Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 13 gi30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020 tỉnh Hậu Giang đối với xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Trưởng Phòng: Kinh tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo; Bí thư và Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của thành phố Naju, tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc. Mời Thường trực HĐND thành phố. Điểm phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp ĐCTLN giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND phường IV. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

THỨ SÁU: 22/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe báo cáo tình hình quản lý và thanh lý tài sản công. Mời Chánh Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lan - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chuyên viên phụ trách Kế toán Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự đối thoại về giải pháp nâng cao đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong việc đống tiền điện công trình: Hệ thống nước thải CCN - TTCN thành phố. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý CCN - TTCN, Điện lực thành phố, Công ty TNHH Xử lý môi trường Trí Việt. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tham vấn cộng đồng hạng mục Lia 3 thuộc dự án: Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, đồng chí ủy viên Ban Thường vụ chỉ đạo phường IV, Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN, Trưởng khu vực 2 và 3, phường IV. Điểm tại Hội trường Thành ủy (cũ), đường 30/4, phường I. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung, UBND phường IV mời các hộ dân).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất của các hộ dân tại khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên theo Quyết định số 4023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc kiểm tra tình hình sử dụng đất của các hộ dân tại khu vực 1, phường III và Quyết định số 4067/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh về việc bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban và Tổ trưởng các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Chi cục Thống kê chuẩn bị báo cáo).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn