Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 49
Lượt đã truy cập 4054797
Lịch làm việc
01/03/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 04/3 - 08/3/2019)
      
 

 

THỨ HAI: 04/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự khai giảng huấn luyện Dân quân cơ động năm 2019. Mời Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng Phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo công tác huấn luyện năm 2019; Đảng ủy, UBND xã Hỏa Lựu, Hỏa Tiến và xã Vị Tân, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1, lầu 2 Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. (Chi Cục Thống kê chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Đến 08 giờ 30’: khảo sát cơ sở vật chất các điểm trường trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố (Cả ngày).

-  08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh thăm một số mô hình Phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Điểm tập trung tại phòng Khánh tiết Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Công an tỉnh về đầu tư xây dựng trụ sở Đội Cảnh sát giao thông thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường. Điểm tại phòng Hội ý UBND thành phố (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an thành phố, Thanh tra, lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.(Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

THỨ BA: 05/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự công bố các quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách TB&XH) các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 thành phố (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khảo sát các tuyến kênh, vị trí lắp đặt trạm bơm kênh Hoàng Đẹp, xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng, Trạm Thủy lợi thành phố; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Tập trung tại UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ phát động thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với phương châm “Nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em”. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn, Hội Nông dân thành phố. Điểm tại Hội trường 02, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Mời Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng Phó Chủ tịch Thường trực.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban giám đốc và viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố nghe báo cáo nhiệm vụ của ngành và tình hình tài chính của đơn vị. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra thành phố, đồng chí Trần Thị Xuân - Kế toán Nhà Thiếu nhi thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Trung tâm VH-TT chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ: 06/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh huyện Vị Thủy thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch,  Ban QLDA ĐT - XD; Chủ tịch UBND phường I, III, IV, V và xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi khảo sát cùng Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh huyện Vị Thủy thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch,  Ban QLDA ĐT - XD; Chủ tịch UBND phường I, III, IV, V và xã Vị Tân. Điểm tập trung tại Khách sạn Bông sen. Đến 15 giờ 30’: sau khảo sát về làm việc tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tham dự ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2019. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (lầu 2).

THỨ NĂM: 07/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp nghe báo cáo sơ kết và phương hướng hoạt động của Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Chi cục Thuế thành phố. Điểm tại phòng Hội ý UBND thành phố. (Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp chuẩn bị công nhận xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Hội Nông dân thành phố, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng, Bảo hiểm xã hội; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe báo cáo tình hình thưc hiện công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Mời lãnh đạo Phòng: Văn hóa và thông tin, Nội vụ, Tổ CCHC. Điểm tại phòng Hội ý UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai việc cung ứng rau sản xuất theo chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm và các trường học có bếp ăn tập thể. Mời Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản tỉnh; lãnh đạo Phòng Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Trạm Khuyến nông thành phố, Hiệu Trưởng các trường có bếp ăn tập thể, Ban Giám đốc Doanh nhiệp có bếp ăn tập thể. Đến 15 giờ 00: họp triển khai kế hoạch đã đăng ký tỉnh tham gia Chiến dịch Thủy lợi mùa khô năm 2019, đồng thời nghe báo cáo thực hiện chiến dịch thủy lợi các phường, xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Ban QLDA ĐT-XD, Trạm Thủy lợi thành phố; UBND phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

THỨ SÁU: 08/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh”. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hội Nông dân thành phố cùng dự. Điểm tại Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Họp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ, cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ nữ công trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2019), 1979 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lồng ghép Tuyên dương cán bộ nữ công tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Ban nữ công và trưng bày sản phẩm với trang trí cắm hoa nghệ thuật. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức các dự kiện tỉnh Đồng Nai (Đến ngày 09/3)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn