Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 110
Lượt đã truy cập 4091464
Lịch làm việc
07/03/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 04/3 - 08/3/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 04/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1, lầu 2 Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.(Chi Cục Thống kê chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai giảng huấn luyện Dân quân cơ động năm 2019. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Đến 08 giờ 30’: khảo sát cơ sở vật chất các điểm trường trên địa bàn thành phố. Điểm tập trung tại UBND thành phố (Cả ngày).

-  08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh thăm một số mô hình Phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Điểm tập trung tại phòng Khánh tiết Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 05/3                

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự công bố các quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ phát động thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với phương châm “Nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em”. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn, Hội Nông dân thành phố. Điểm tại Hội trường 02, Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đến 07 giờ 30’: làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Mời Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng Phó Chủ tịch Thường trực.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khảo sát các tuyến kênh, vị trí lắp đặt trạm bơm kênh Hoàng Đẹp, xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng, Trạm Thủy lợi thành phố; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Tập trung tại UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD mời đơn vị tư vấn)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố (Cả ngày).

- 09 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban giám đốc và viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố nghe báo cáo nhiệm vụ của ngành và tình hình tài chính của đơn vị. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy. (Trung tâm VH-TT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Trưởng Công an thành phố, Trưởng Phòng: Lao động - Thương binh & Xã hội, Quản lý đô thị, Y tế; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn khảo sát cơ sở vật chất các điểm trường trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai kế hoạch đã đăng ký tỉnh tham gia Chiến dịch Thủy lợi mùa khô năm 2019, đồng thời nghe báo cáo thực hiện chiến dịch thủy lợi các phường, xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Ban QLDA ĐT-XD, Trạm Thủy lợi thành phố; UBND phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ: 06/3

- 08 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh huyện Vị Thủy thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch,  Ban QLDA ĐT - XD; Chủ tịch UBND phường I, III, IV, V và xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi khảo sát cùng Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh huyện Vị Thủy thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch,  Ban QLDA ĐT - XD; Chủ tịch UBND phường I, III, IV, V và xã Vị Tân. Điểm tập trung tại Khách sạn Bông sen. Đến 15 giờ 30’: sau khảo sát về làm việc tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tham dự ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2019. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (lầu 2).

THỨ NĂM: 07/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp nghe báo cáo sơ kết và phương hướng hoạt động của Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Chi cục Thuế thành phố. Điểm tại phòng số 1 UBND thành phố. (Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp chuẩn bị công nhận xã Hỏa Lựu đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, lao động - Thương binh & Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Hội Nông dân thành phố, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng, Bảo hiểm xã hội; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình triển khai và thưc hiện công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, Kế hoạch thực hiện chính quyền điện tử năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Văn hóa và thông tin, Nội vụ, Tổ CCHC. Điểm tại phòng số 3 UBND thành phố (Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi công tác tỉnh Đồng Nai.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an thành phố, Thanh tra, lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.(Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

THỨ SÁU: 08/3

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh”. Điểm tại Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp trực tuyến với tỉnh về Hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh”. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hội Nông dân, đại diện Hợp tác xã tiêu biểu, Nông dân có mô hình sản xuất tiêu biểu; Lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Hợp Tác xã và Nông dân có mô hình sản xuất tiêu biểu).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch dự họp rà soát các dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 2019. Mời lãnh đạo và kế toán Ban QLDA ĐT - XD cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tham quan thực địa một số điển hình nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai. Điểm tập trung tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp công bố Quyết định thanh tra. Mời lãnh đạo Phòng Giáo và Đào tạo cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thanh tra tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức các dự kiện tỉnh Đồng Nai.

- 15 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Văn phòng HĐND và UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Mời lãnh đạo và công chức Văn phòng HĐND và UBND cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan./.

CHỦ NHẬT: 10/3

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (lớp 2). Điểm tại phòng họp số 1, lầu 2 Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.(Chi Cục Thống kê chuẩn bị nội dung và Giấy mời)(Bổ sung).

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn