Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 84
Lượt đã truy cập 4138282
Lịch làm việc
27/02/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 25/02 - 03/3/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

THỨ HAI: 25/02

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng Họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban lãnh đạo và tất cả cán bộ công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Tổ Cải cách hành chính thành phố về thực hiện ứng dụng CNTT và CCHC thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Họp mặt Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Điểm tại Trung tâm Y tế thành phố.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về phối hợp đề xuất UBND tỉnh tổ chức Ngày hội Tam nông và sản phẩm làng nghề Hậu Giang 2019. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

THỨ BA: 26/02

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội thảo do Ngân hàng Thế giới tổ chức tại thành phố Vĩnh Long. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long (Cả ngày).

- 11 giờ 00’: Chủ tịch dự Lễ khởi công Nhà máy chế biến dứa Hậu Giang. Điểm tại Cụm Công nghiệp - TTCN thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp Đoàn tỉnh và Đoàn công tác Văn phòng Điều phối chương trình MTQG nông thôn mới Trung ương đi khảo sát huyện nông thôn mới tại thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Đài Truyền thanh thành phố, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, Hội Nông dân thành phố, Bưu điện thành phố, Ban QLDA ĐT - XD; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch các xã. Điểm tập trung tại UBND thành phố đi khảo sát các xã; về họp tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp trao đổi, thống nhất hướng giải quyết liên quan đến khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ TƯ: 27/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp báo tháng 02 năm 2019. Mời: Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 (tầng 3) Thành ủy (Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị nội dung và nhờ Đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần dự đơn vị mình). (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến “Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam”. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, Lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Đài Truyền thanh thành phố; lãnh đạo Trạm Y tế/PKĐKKV các phường, xã. Điểm tại Trung tâm Viettel tỉnh.

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ phát động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản đợt 01 năm 2019. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo UBND phường VII và xã Vị Tân. Điểm tại Khu Di tích lịch sử chiến thắng Vàm Cái Sình, phường 7. Đến 08 giờ 00’: dự họp thông qua bản đồ vị trí kêu gọi, thu hút đầu tư dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện sinh khối, điện gió …). Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh khảo sát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn trên địa bàn thành phố Vị Thanh (Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V; Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV); sau khi khảo sát, làm việc tại trụ sở UBND tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Mời Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Đến 15 giờ 30: họp nghe Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố tham mưu một số chính sách thực hiện công tác DS - KHHGĐ trong thời gian tới trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo phòng Y tế thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự triển khai Quyết định giám sát Đảng ủy xã Hỏa Lựu. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

THỨ NĂM: 28/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch về rà soát các tài sản của các cơ quan. Mời lãnh đạo Văn phòng Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp chuẩn bị công tác tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng  Văn hóa và Thông tin cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp đánh giá rút kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 và thống nhất cách tính các số liệu về lĩnh vực NN&PTNT trên địa bàn thành phố năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Chi cục Thủy lợi tỉnh; lãnh đạo Phòng Kinh tế, Chi cục Thống kê, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông thành phố và Chuyên viên phụ trách tổng hợp báo cáo của các đơn vị; lãnh đạo UBND và tổ trưởng Tổ kỹ thuật các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua sơ bộ nội dung Đề án phân loại đô thị cho thành phố Vị Thanh là đô thị loại II. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh, Điện lực Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; lãnh đạo UBND huyện Vị Thủy, lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện Vị Thủy; Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh & Xã hội, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Chi cục Thống kê thành phố, Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hoạt động Ban chỉ đạo THADS năm 2018, sơ kết quý 1 năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tới trong năm 2019. Mời lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố, thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Chi cục THADS chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp đối chiếu kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2018 của đơn vị thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Tổ CCHC thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính tỉnh.

THỨ SÁU: 01/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Điểm tại Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, thành viên Ban đại diện Ngân hàng CSXH thành phố theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Bổ sung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp triển khai Kế hoạch Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thông qua đồ án “Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Xây dựng tỉnh.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố dự khảo sát, bàn giao đất khu chợ ấp Tư Sáng xã Tân Tiến thuộc dự án: Hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh giai đoạn 2 thuộc địa bàn xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Ban Quản chợ thành phố cùng dự. Điểm tại chợ Tư Sáng xã Tân Tiến (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch làm việc với Ban QLDA ĐT - XD thành phố về thực hiện nhiệm của ngành. Mời Ban Giám đốc và công chức, viên chức cùng dự và chuẩn bị nội dung. Đến 15 giờ 30’: Họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH báo cáo tình hình Ngân sách thành phố và việc thanh lý tài sản) ./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn