Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 112
Lượt đã truy cập 4533052
Lịch làm việc
18/02/2019  
Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019 (Điều chỉnh lần 1)
      
 

 

Thứ hai, ngày 18/02/2019:

- 7 giờ 30, Thường trực Thành ủy làm việc với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố về báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc sau thời gian di dời về trụ sở mới. Mời: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban ngành và đoàn thể thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy. Đến 9 giờ, Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố về công tác quy hoạch cán bộ. Mời: Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác tuyển quân trên địa bàn thành phố. Điểm tại các phường, xã.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy họp chi bộ Văn phòng Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

Thứ ba, ngày 19/02/2019:

- 7 giờ 30, Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác tuyển quân trên địa bàn thành phố. Điểm tại các phường, xã. Điều chỉnh

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp Đoàn tỉnh về kiểm tra công tác tuyển quân năm 2019. Mời: Thường trực UBND thành phố, Thủ trưởng: Ban CHQS thành phố, Công an thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Thành đoàn, Phòng: Y tế, Giáo dục và Đào tạo thành phố. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen. Đến 14 giờ 30, Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố. Điểm tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Đến 15 giờ 30, Dự Tổng duyệt chương trình Lễ giao nhận quân. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen. Điều chỉnh

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham quan Khu di tích chiến thắng Chương Thiện cùng với Thanh niên. Mời Thường trực UBND thành phố. Điểm tập trung trại Chỉ huy (Thành phần theo Công văn số 11 ngày 15/02/2019).

- 18 giờ 30, Thường trực Thành ủy cùng Đoàn thăm các tiểu trại. Điểm tập trung tại Trại Chỉ huy. Đến 19 giờ 30, Dự xem chương trình văn nghệ và hái hoa dân chủ. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

Thứ tư, ngày 20/02/2019:

- 6 giờ 30, Thường trực Thành ủy dự Lễ giao nhận quân năm 2019. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng Đoàn giao nhận quân cho đơn vị nhận quân năm 2019. Điểm tại Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi lăng, tỉnh An Giang (Thành phần theo Thông báo số 193 ngày 25/01/2019).

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Kỹ thuật, Đài PTTH Hậu Giang.

Thứ năm, ngày 21/02/2019:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ chốt đối với ủy viên Đảng ủy Quân sự thành phố và cán bộ chỉ huy, quản lý năm 2019. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Ban CHQS thành phố.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh. Mời: Thường trực, thành viên các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố; đại diện Thường trực HĐND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy làm việc với Ban QLDA ĐT - XD thành phố về tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp đô thị - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND phường: I, III, IV, V và xã Vị Tân. Đến 15 giờ 30, Họp xử lý vướng mắc dự án Khu hành chính thành phố. Mời: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thiết kế, giám sát dự án Khu hành chính).

Thứ sáu, ngày 22/02/2019:

- 7 giờ 30, Thường trực Thành ủy kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới xã Hỏa Lựu. Mời: Phó Chánh Văn phòng Điều phối tỉnh; Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dân tộc, Đài Truyền thanh thành phố, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, Bưu điện thành phố, ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tập trung tại UBND xã Hỏa Lựu (UBND xã Hỏa Lựu chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy về các công trình lịch sử trên địa bàn thành phố. Mời: Đ/c Đào Văn Liêm – Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đ/c Bùi Trí Thức – Phóng viên Báo Hậu Giang; Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Giáo dục – Đào tạo, Công an thành phố, Thành đoàn, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc tại cơ quan.

 

Văn phòng Thành ủy
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn