Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 143
Lượt đã truy cập 3972152
Lịch làm việc
21/02/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/02 - 24/02/2019) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 THỨ HAI: 18/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố về báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc sau thời gian di dời về trụ sở mới. Đến 09 giờ 00’: dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố về công tác quy hoạch cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về thống nhất các nội dung xử lý đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính Phủ. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đàu tư tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân năm 2019 trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể Thao. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra công tác tuyển quân năm 2019. Điểm tại UBND phường V.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra công tác tuyển quân năm 2019. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Quản lý đô thị dự phối hợp kiểm tra trước khi lập thủ tục hoàn thành trách nhiệm bảo hành và bàn giao đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng công trình: Kè kênh Xáng Xà No - Giai đoạn 2; gói thầu số 15 đoạn từ kênh Bà Quyền đến kênh Sáu Thước. Mời lãnh đạo Phòng quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại vị trí xây dựng công trình (điểm tại tuyến tại Xưởng gỗ Liên Hiệp).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về chuyển nhượng dự án May thêu và kinh doanh vận chuyển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Logictics Mekong. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đàu tư tỉnh.

THỨ BA: 19/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân năm 2019 trên địa bàn thành phố. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp Đoàn tỉnh về kiểm tra công tác tuyển quân năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Thủ trưởng các đơn vị: Ban Tổ chức Thành ủy, Ban CHQS thành phố, Công an thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen. Đến 14 giờ 30’: họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố. Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố. Điểm tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Đến 15 giờ 30’: dự Tổng duyệt chương trình Lễ giao nhận quân. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tham quan Khu di tích chiến thắng Chương Thiện cùng với Thanh niên. Mời Thường trực Thành ủy. Điểm tập trung trại Chỉ huy. (Thành phần theo Công văn số 11 ngày 15/02/2019).

- 18 giờ 30’: Chủ tịch cùng Đoàn thăm 4 tiểu trại gồm: phường V, phường VII, xã Hỏa Tiến, xã Hỏa Lựu. Điểm tập trung tại Trại Chỉ huy.

- 18 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn thăm 5 tiểu trại gồm: phường I, phường III, phường IV, xã Tân Tiến, xã Vị Tân. Điểm tập trung tại Trại Chỉ huy.

- 19 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự xem chương trình văn nghệ và hái hoa dân chủ. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

THỨ TƯ: 20/02

- 06 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ giao nhận quân năm 2019. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn giao nhận quân cho đơn vị nhận quân năm 2019. Điểm tại Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi lăng, tỉnh An Giang. (Thành phần theo Thông báo số 193 ngày 25/01/2019).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về bao tiêu, tiêu thụ vụ lúa Đông Xuân 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh (Bổ sung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án “Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh”. Điểm tại phòng họp số 2 Trung tâm Phát triển quỷ đất tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Kỷ niệm 15 năm thành lập Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Kỹ thuật, Đài PTTH Hậu Giang.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Sở Thông tin và truyền thông làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn hóa và Thông tin thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

THỨ NĂM: 21/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án đối với các hộ dân trên địa bàn phường VII. Mời lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo Công an thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chi nhánh thành phố; Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính - Xây dựng, Trưởng Công an, Trưởng khu vực 1 và 4  phường VII. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Chi cục thi hành án dân sự thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh về chuẩn bị tổ chức lễ thả cá giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Liên Minh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Đến 09 giờ 00’: dự họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường IV, xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc với Ban QLDA ĐT - XD thành phố về tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp đô thị - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND phường: I, III, IV, V và xã Vị Tân (Ban QLDA ĐT - XD mời đơn vị tư vấn). Đến 15 giờ 30’: họp xử lý vướng mắc dự án Khu hành chính thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thi công, thiết kế, giám sát dự án Khu hành chính).

THỨ SÁU: 22/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới xã Hỏa Lựu. Mời Phó Chánh Văn phòng Điều phối tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dân tộc, Đài Truyền thanh thành phố, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, Bưu điện thành phố, Ban QLDA ĐT - XD; Ban chấp hành Đảng bộ xã Hỏa Lựu, Bí thư và Trưởng các ấp, xã Hỏa Lựu. Điểm tập trung tại UBND xã Hỏa Lựu. (UBND xã Hỏa Lựu chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức. Mời Thành viên Hội đồng kỷ luật theo Quyết định 156/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự cuộc đấu giá tài sản. Điểm tại Hội trường Sở Tư pháp.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2018. Mời Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ và Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy về các công trình lịch sử trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp đánh giá rút kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 và thống nhất cách tính các số liệu về lĩnh vực NN&PTNT trên địa bàn thành phố năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Chi cục Thủy lợi tỉnh; lãnh đạo Phòng Kinh tế, Chi cục Thống kê, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông thành phố và Chuyên viên phụ trách tổng hợp báo cáo của các đơn vị; lãnh đạo UBND và tổ trưởng Tổ kỹ thuật các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về vướng mắc xác định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (Điều chỉnh).

THỨ BẢY: 23/02

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Tấn Sơn trực cơ quan.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng trực cơ quan.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trần Bá Huấn - Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND thành phố cùng công chức Văn phòng trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 24/02

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng trực cơ quan.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Nguyễn Hiền Diệu - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố trực Thường trực UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trương Vinh Quốc - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố cùng công chức Văn phòng trực cơ quan./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn