Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 118
Lượt đã truy cập 4532864
Lịch làm việc
03/02/2019  
Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh (Điều chỉnh)
      
 

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;

Thực hiện Công văn số 24/UBND-TH ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;

Thực hiện Thông báo số 117/TB-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019,

Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như sau:

1. Lịch trực:

- Ngày 02 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày 28/12 âm lịch):

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Việt Dũng

Phó Chủ tịch UBND - Trực lãnh đạo;

(Số điện thoại: 0908.535.937)

2

Bà Võ Thị Hồng Lan

Phó Chánh Văn phòng;

(Số điện thoại: 0909.25.26.28)

3

Lãnh đạo và chuyên viên

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

4

Ông Trần Hoàng Dũng

Chuyên viên (Tổng hợp báo cáo)

5

Bà Lê Thị Huỳnh Giao

Chuyên viên

6

Bà Nguyễn Thị Như Nguyệt

Nhân viên

7

Ông Lê Văn Đồ

Lái xe

8

Ông Nguyễn Thiện Thạch

Bảo vệ

9

Bà Võ Thị Hoàng Oanh

Tạp vụ

- Ngày 03 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày 29/12 âm lịch):

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Trần Hoa Phượng

Phó Chủ tịch UBND - Trực lãnh đạo;

(Số điện thoại: 0914.256.277)

2

Ông Trương Hữu Tấn

Phó Chánh Văn phòng;

(Số điện thoại: 0908.666.707)

3

Lãnh đạo và chuyên viên

Thanh tra thành phố

4

Ông Phan Văn Mến

Chuyên viên

5

Bà Võ Thị Thúy Băng

Chuyên viên (Tổng hợp báo cáo)

6

Bà Võ Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

7

Ông Nguyễn Bảo Quốc

Tài xế

8

Ông Trần Hoàng Khải

Bảo vệ

9

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu

Nhân viên

- Ngày 04 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày 30/12 âm lịch):

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Văn Tuấn

 Phó Chủ tịch UBND - Trực lãnh đạo;

(Số điện thoại: 0903.747.424)

3

Ông Trần Bá Huấn

Phó Chánh Văn phòng;

(Số điện thoại: 0939.779.579)

4

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

5

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Tài nguyên và Môi trường

6

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Văn hóa và Thông tin

7

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Tài chính - Kế hoạch

8

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Dân tộc

9

Ông Lê Hoàng Lĩnh

Chuyên viên (Tổng hợp báo cáo)

10

Bà Lê Thị Huỳnh Giao

Chuyên viên

11

Bà Võ Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

12

Ông Nguyễn Bảo Quốc

Tài xế

13

Ông Nguyễn Hoàng Bé

Bảo vệ

14

Bà Võ Thị Hoàng Oanh

Nhân viên

15

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu

Nhân viên

- Ngày 05 tháng 02 năm 2019 (Mùng 1 Tết):

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Văn Hòa

Chủ tịch UBND - Trực lãnh đạo;

(Số điện thoại: 0903.906.264)

2

Ông Trần Minh Luân

Chánh Văn phòng;

(Số điện thoại: 0909.709.954)

3

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Quản lý đô thị

4

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Nội vụ

5

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Y tế

6

Lãnh đạo và chuyên viên

Ban QLDA ĐT – XD

7

Bà Trần Thị Thu Diền

Chuyên viên (Tổng hợp báo cáo)

8

Ông Lê Chí Bảo

Nhân Viên

9

Ông Nguyễn Bảo Quốc

Tài xế

10

Ông Nguyễn Thiện Thạch

Bảo vệ

11

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu

Nhân viên

- Ngày 06 tháng 02 năm 2019 (Mùng 2 Tết):

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

1

Ông Nguyễn Tấn Sơn

Phó Chủ tịch HĐND - Trực lãnh đạo;

(Số điện thoại: 0966.062.777)

 

2

Ông Lê Văn Nhã

Trưởng Ban KT-XH HĐND;

(Số điện thoại: 0903.395.517)

3

Ông Trương Vinh Quốc

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND;

Trực lãnh đạo (Số điện thoại: 0903.132.216)

4

Ông Trương Hữu Tấn

Phó Chánh Văn phòng;

(Số điện thoại: 0908.666.707)

 

5

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Tư pháp

 

6

Ông Nguyễn Hoài Phong

Chuyên viên (Tổng hợp báo cáo)

 

7

Bà Võ Thị Thắm

Nhân viên

 

8

Ông Lê Văn Đồ

Tài xế

 

9

Ông Trần Hoàng Khải

Bảo vệ

 

10

Bà Võ Thị Hoàng Oanh

Nhân viên

 

- Ngày 07 tháng 02 năm 2019 (Mùng 3 Tết):

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Việt Dũng

Phó Chủ tịch UBND - Trực lãnh đạo;

(Số điện thoại: 0908.535.937)

2

Ông Trần Bá Huấn

Phó Chánh Văn phòng;

(Số điện thoại: 0939.799.579)

3

Lãnh đạo và chuyên viên

Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh

4

Lãnh đạo và chuyên viên

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố

5

Ông Trần Thế Lương 

Chuyên viên (Tổng hợp báo cáo)

6

Bà Võ Thị Thúy Băng

Chuyên viên

7

Ông Lê Văn Đồ

Tài xế

8

Ông Nguyễn Hoàng Bé

Bảo vệ

9

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu

Nhân viên

- Ngày 08 tháng 02 năm 2019 (Mùng 4 Tết):

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Trần Hoa Phượng

Phó Chủ tịch UBND - Trực lãnh đạo;

(Số điện thoại: 0914.256.277)

2

Bà Võ Thị Hồng Lan

Phó Chánh Văn phòng;

(Số điện thoại: 0909.252.628)

3

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Kinh tế;

4

Ông Trần Hoàng Dũng

Chuyên viên (Tổng hợp báo cáo)

5

Ông Nguyễn Báo Quốc

Tài xế

6

Ông Nguyễn Thiện Thạch

Bảo vệ

7

Bà Nguyễn Thị Kiều Loan

Nhân viên

8

Bà Võ Thị Hoàng Oanh

Nhân viên

- Ngày 09 tháng 02 năm 2019 (Mùng 5 Tết):

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND - Trực lãnh đạo;

(Số điện thoại: 0903.747.424)

2

Ông Trần Bá Huấn

Phó Chánh Văn phòng;

(Số điện thoại: 0939.799.579)

3

Lãnh đạo và chuyên viên

 Phòng LĐ-TB&XH

 

Lãnh đạo và chuyên viên

Ban Quản lý chợ

4

Ông Lê Hoàng Lĩnh

Chuyên viên (Tổng hợp báo cáo)

5

Bà Nguyễn Thị Như Nguyệt

Nhân viên

6

Ông Nguyễn Bảo Quốc

Tài xế

7

Ông Trần Hoàng Khải

Bảo vệ

8

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu

Nhân viên

- Ngày 10 tháng 02 năm 2019 (Mùng 6 Tết):

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Văn Hòa

Chủ tịch UBND - Trực lãnh đạo;

(Số điện thoại: 0903.906.264)

2

Ông Trần Minh Luân

Chánh Văn phòng;

(Số điện thoại: 0909.709.954)

3

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng Quản lý đô thị

4

Lãnh đạo và chuyên viên

Đội Quản lý Trật tự đô thị

5

Bà Võ Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

6

Ông Nguyễn Hoàng Bé

Bảo vệ

7

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu

Nhân viên

8

Bà Võ Thị Hoàng Oanh

Nhân viên

2. Giao Phòng, ban và Ủy ban nhân dân phường, xã:

- Các phòng, ban phân công lãnh đạo và chuyên viên trực cùng lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố theo thông báo chung.

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã lập danh sách trực Tết gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 01 năm 2019.

- Các đơn vị báo cáo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội hàng ngày từ 02 tháng 02 năm 2019 đến ngày 09 tháng 02 năm 2019 về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố hàng ngày, buổi sáng trước 06 giờ 30 phút và buổi chiều trước 13 giờ 30 phút, bằng các phương thức sau:

+ Qua số điện thoại: 02933.876.315; số fax: 02933.870.609;

+ Qua địa chỉ thư điện tử: ubndvithanh@gmail.com;

+ Theo đường công văn hỏa tốc.

- Riêng ngày 09 tháng 02 năm 2019 (Mùng 5 Tết), các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết theo yêu cầu tại Công văn số 24/UBND-TH ngày 05 háng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang bằng văn bản gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trước 09 giờ 00 phút để tổng hợp báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước 16 giờ 00 phút.

3. Thời gian ca trực bắt đầu từ 07 giờ ngày trực đến 07 giờ ngày hôm sau. Sau mỗi ca trực kết thúc phải báo cáo tình hình ca trực về tỉnh, sau đó bàn giao công việc cho ca kế tiếp.

4. Thời gian quy định báo cáo hàng ngày về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Sáng 07 giờ 00 phút; chiều 14 giờ 30 phút;

- Phương thức báo cáo như sau:

+ Bằng đường công văn hỏa tốc;

+ Qua thư điện tử: phonghc2017@gmail.com;

+ Hoặc Fax: 02933.878846.

 

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đến đơn vị được biết để thuận tiện trong liên hệ công tác./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn