Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 51
Lượt đã truy cập 4181414
Lịch làm việc
24/01/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 21/01 - 27/01/2019)(Điều chỉnh lần 4) (Thay giấy mời)
      
 

THỨ HAI: 21/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”. Điểm tại cổng chính Khu hành chính thành phố. (Quốc lộ 61C, khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương. Mời lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Chỉ huy trưởng và nhân viên Thống kê các phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự mở thầu xây lắp phần hồ sơ đề xuất tài chính công trình: Khu tái định cư - Dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (phần mở rộng). Điểm tại Ban QLDA ĐT - XD thành phố.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch  làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về tổ chức Hội chợ Xuân Hậu Giang năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đề xuất tham mưu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án “Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường V. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ BA: 22/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Phó, ấp 5, xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Sở Tư pháp. Mời lãnh đạo Phòng Tư pháp cùng dự và mời công chức Tư pháp - Hộ tịch một số đơn vị cấp xã. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về phân bổ Kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2019 theo Quyết định số 461/QĐ-TTg. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt đi thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh ¼, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình Liệt sĩ và Người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Lao động - Thương binh và Xã hội. Điểm tập trung tại UBND Trung tâm Hành chính thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Thường trực Thành ủy, Thành viên Hội đồng NVQS theo Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung)(thay Giấy mời)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019. Mời Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách tín dụng thành phố; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Thành viên Ban đại diện HĐQT thành phố, lãnh đao Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp trực tuyến số 3 UBND thành phố. (Thay Giấy mời)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 23/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT-XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt Nhà báo, Văn nghệ sĩ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai một số nội dung về việc thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới. Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Ban CHQS, Hội Nông dân, Ban Quản lý dự án ĐT - XD thành phố; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế thành phố chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Điện lực Hậu Giang chúc Tết. Điểm tại phòng Khánh tiết.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Mời Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng Ban tiếp công dân thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp mặt Doanh nghiệp năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN, lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Y tế, Tư pháp, Công an; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh thăm và tặng quà Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Vị Thanh, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 24/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quốc hội. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND phường IV, V cùng đi.(Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung và liên hệ với đoàn)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp tham mưu, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. Mời lãnh đạo Công an, phòng Tư pháp thành phố cùng dự. Điểm tại Sở Tư pháp.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ cấp phát quà Tết vì người nghèo năm 2019 do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingruop và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang tổ chức. Điểm tại Hội trường nhà Văn hóa phường V.

- 15 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 2018. Mời lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện Châu Thanh A.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt, tặng quà và ăn Tết với hộ nghèo. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban ngành và đoàn thể thành phố. Điểm tại UBND phường III.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tham dự chương trình “San sẻ yêu thương thêm hương ngày Tết” do Ngân hàng TMCP Kiên Long - CN Hậu Giang tổ chức. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 25/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khai mạc giải việt dã “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi tỉnh Hậu Giang năm 2019”. Điểm tại công viên Xà No.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2018. Mời Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên Đoàn lao động, Đài Truyền thanh. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thuế năm 2019. Mời lãnh đạo: Cục thuế tỉnh, các phòng của Cục thuế tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Ban Quản lý dự án ĐT - XD, Ban Quản lý chợ, Đài Truyền thanh thành phố; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại Chi Cục thuế thành phố. (Chi Cục thuế thành phố chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp bàn giao tài sản cho khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường I (phần đất thu hồi của Chi cục Chăn nuôi và Thý y tỉnh). Điểm tại thực địa đất khu đất thuộc phường I. Đến 19 giờ 00’: dự khai mạc Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

THỨ BẢY: 26/01

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hoa Phượng trực cơ quan. Đến 08 giờ 00’: dự phát quà tết cho hộ nghèo ở phường VII và xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. Điểm tại UBND phường VII và xã Hỏa Lựu (Bổ sung).

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trần Bá Huấn - Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND thành phố trực cơ quan.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp mặt Hội đồng hương. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể và Hội quần chúng thành phố. Điểm tại Hội trường trung tâm Hành chính thành phố.

CHỦ NHẬT: 27/01

 

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp mặt Gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể và Hội quần chúng thành phố; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách TBXH phường VII, xã Hỏa Lựu, xã Tân Tiến và xã Hỏa Tiến. Điểm tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt tặng quà tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho đối tượng nạn nhân CDDC/Dioxin thành phố Vị Thanh. Điểm tại trụ sở UBND xã Tân Tiến. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Mới - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trực Thường trực UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Văn Nhã - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trực cơ quan.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp mặt Gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể và Hội quần chúng thành phố; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách TBXH phường: I, III, IV, V và xã Vị Tân. Điểm tại Khu căn cứ Thị xã ủy, ấp 2, xã Vị Tân.

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp mặt xuân Kỷ Hợi năm 2019 Sư đoàn BB330. Mời lãnh đạo Ban CHQS thành phố cùng dự. Điểm tại Sở chỉ huy Trung đoàn BB1, Thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Bổ sung)./.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn