Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 81
Lượt đã truy cập 4138275
Lịch làm việc
09/01/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 07/01 - 13/01/2019) (Thay giấy mời). (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 

THỨ HAI: 07/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XIII, tổng kết công tác năm 2018, triển khai Nghị quyết năm 2019 và sơ, tổng kết, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày). (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp chuẩn bị nội dung cung cấp các thông tin có liên quan về xây dựng dự thảo khung chính sách An toàn, Môi trường và Xã hội dự án Cấp nước an toàn vùng ĐBSCL. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Xây dựng.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự kiến phân bổ Kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2019 (kinh phí sự nghiệp). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Kế hoạch họp mặt Doanh nghiệp cuối năm. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Chi cục Thuế thành phố, Liên đoàn Lao động, Ban Quản CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Mở rộng đường giao thông 1/5. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung). 

THỨ BA: 08/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 262-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy).

- 09 giờ 00’: Chủ tịch dự buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị họp mặt Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), gắn với 51 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Mời Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. (Theo lịch Thành ủy).

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 18, khóa XI (mở rộng), tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018, triển khai Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy).

THỨ TƯ: 09/01

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Mời Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế thành phố dự họp thống nhất kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và VSMTNT năm 2018. Mời lãnh đạo UBND các xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Hậu Giang (ấp 2, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại xã Hỏa Tiến. Thành phần tham dự theo Thư mời số 04/TM-TĐB ngày 25/12/2018 của Tổ Đại biểu HĐND đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại xã Hỏa Lựu. Thành phần tham dự theo Thư mời số 04/TM-TĐB ngày 25/12/2018 của Tổ Đại biểu HĐND đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về đề xuất giải quyết nội dung kiến nghị của UBND thành phố Vị Thanh về xử lý các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng.

- 15 giờ 00’: Chủ tịch dự buổi làm việc với Viện Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ và Tập đoàn Lavifood. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại xã Vị Tân. Thành phần tham dự theo Thư mời số 04/TM-TĐB ngày 25/12/2018 của Tổ Đại biểu HĐND đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại xã Tân Tiến. Thành phần tham dự theo Thư mời số 04/TM-TĐB ngày 25/12/2018 của Tổ Đại biểu HĐND đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

THỨ NĂM: 10/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Tổ Cải cách hành chính thành phố. Mời lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, thành viên Tổ cải cách hành chính thành phố theo Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND thành phố; Chủ tịch UBND phường I, xã Vị Tân và xã Hỏa Lựu (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2018 và triển khai Chương trình công tác Hội năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phường III. Thành phần tham dự theo Thư mời số 04/TM-TĐB ngày 25/12/2018 của Tổ Đại biểu HĐND đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phường VII. Thành phần tham dự theo Thư mời số 04/TM-TĐB ngày 25/12/2018 của Tổ Đại biểu HĐND đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phường I. Thành phần tham dự theo Thư mời số 04/TM-TĐB ngày 25/12/2018 của Tổ Đại biểu HĐND đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phường IV. Thành phần tham dự theo Thư mời số 04/TM-TĐB ngày 25/12/2018 của Tổ Đại biểu HĐND đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Đoàn kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm trên địa bàn thành phố. Mời thành viên theo Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Vị Thanh. (Thay Giấy mời).  Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị Ban chấp hành Thành Đoàn mở rộng. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

THỨ SÁU: 11/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường I lần thứ 57, Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Nghị quyết năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật công nhận 9/9 phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố, Thanh tra, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên Hiệp phụ nữ, Thành Đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Tư Pháp chuẩn bị nội dung)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Chương trình “Cảm thông và chia sẽ” lần thứ 54. Điểm tại ấp Thạnh Quới 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phường V. Thành phần tham dự theo Thư mời số 04/TM-TĐB ngày 25/12/2018 của Tổ Đại biểu HĐND đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra Khu hành chính thành phố. Mời lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại Khu hành chính thành phố. Đến 15 giờ 30’: làm việc Văn phòng HĐND và UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp giao ban với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố. Mời lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố, Hiệu Trưởng các Trường trên địa bàn thành phố, Giám đốc Cty CP sách và TBTH. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại Khu Thương mại - Dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV thành phố Vị Thanh và việc mua nền để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD, Công ty Cổ phần Liên Minh; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời Công ty).

THỨ BẢY: 12/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch UBND thành phố trực cơ quan. Đến 07 giờ 30’: dự thông qua Chương trình Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm tại Hội trường Thành ủy (Bổ sung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng Tiếp Đoàn huyện Giồng Riềng học hỏi mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo UBND phường III, V, VII và xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và chọn mô hình sản xuất đi thực tế). (Bổ sung).

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trần Minh Luân - Chánh văn phòng HĐND&UBND thành phố trực cơ quan.

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh (Bổ sung).

CHỦ NHẬT: 13/01

- 07 giờ 00’: Đồng chí Đàm Văn Xám - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trực Thường trực UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trương Vinh Quốc - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trực cơ quan./.

 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn