Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 108
Lượt đã truy cập 3934971
Lịch làm việc
09/01/2019  
Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 05/01 - 13/01/2019 (Điều chỉnh lần 1)
      
 

Thứ bảy, ngày 05/01/2019:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Tổng kết công tác CCHC năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

   - 14 giờ, Thường trực Thành ủy dự thông qua Chương trình Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

Chủ nhật, ngày 06/01/2019:

- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy cùng chuyên viên Văn phòng Thành ủy trực cơ quan Thành ủy.

Thứ hai, ngày 07/01/2019:

- 6 giờ 45, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Lễ khai mạc giải Việt dã 1.000 vận động viên và giải Bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 – 01/01/2019), 15 năm thành lập Công an Hậu Giang (08/01/2004 – 08/01/2019) trong Công an các tỉnh Cụm thi đua số 9. Điểm tại Công an tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XIII, tổng kết công tác năm 2018, triển khai Nghị quyết năm 2019 và sơ, tổng kết, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Mời: Chủ tịch UBND, UBMTTQVN thành phố; Trưởng các ban xây dựng Đảng, Chánh Văn phòng Thành ủy; Bí thư, Chủ tịch các phường, xã. Điểm tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

Thứ ba, ngày 08/01/2019:

- 7 giờ 30, Thường trực Thành ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 262-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Mời: Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã (không là Thành ủy viên). Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 9 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy họp với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị họp mặt Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), gắn với 51 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Mời: Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 18, khóa XI (mở rộng), tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018, triển khai Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ thành phố. Mời: Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng, Trung tâm dân số - KHHGĐ thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Tuyên giáo Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Bí thư Chi bộ ấp, khu vực các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Thành ủy.

Thứ tư, ngày 09/01/2019:

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại xã Tân Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại xã Vị Tân. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

Thứ năm, ngày 10/01/2019:

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận, đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Dân vận Trung ương. Mời: Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy. Điểm tại phòng họp trực tuyến số 3, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại phường VII. Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại phường III. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 7 giờ 30, Ủy quyền đ/c Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời Chủ tịch UBMTTQVN thành phố dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2018 và triển khai Chương trình công tác Hội năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Hội Chữ thập đỏ thành phố chuẩn bị nội dung và thư mời).

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại phường IV. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 13 giờ 30, Ủy quyền đ/c Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời Chủ tịch UBMTTQVN thành phố dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thành đoàn. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Thành đoàn chuẩn bị nội dung và thư mời).

Thứ sáu, ngày 11/01/2019:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018 và triển khai chương trình công tác Hội năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. Bổ sung

- 9 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Chương trình “Cảm thông và chia sẽ” lần thứ 54. Điểm tại ấp Thạnh Quới 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018. Mời: Thường trực UBND thành phố; Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại Khu Thương mại - Dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV thành phố Vị Thanh và việc mua nền để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

Thứ bảy, ngày 12/01/2019:

- 7 giờ 30, Thường trực Thành ủy dự thông qua Chương trình Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Điểm tại Hội trường Thành ủy. Bổ sung

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cùng chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy trực cơ quan Thành ủy

Chủ nhật, ngày 13/01/2019:

- Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy cùng chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy trực cơ quan Thành ủy.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN TỚI

- 8 giờ, ngày 17/01, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang (2004 – 2019). Điểm tại Hội trường 2, lầu 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

 

Văn phòng Thành ủy Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn