Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 47
Lượt đã truy cập 4054795
Lịch làm việc
20/12/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 17/12 - 23/12/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 

THỨ HAI: 17/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2018) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Cả ngày)

THỨ BA: 18/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp tục dự kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2018) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Cả ngày)

- 15 giờ 00’: Chủ tịch dự giải “Quần vợt mở rộng năm 2018” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Điểm tại sân Quần vợt Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

THỨ TƯ: 19/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Cả ngày). (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo tình hình dịch vụ công ích đô thị năm 2019. Mời Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng TC-KH, QLĐT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp và làm việc với Ông Nguyễn Văn Tính. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM: 20/12

- 07 giờ 00’: Chủ tịch cùng Đoàn tỉnh chúc Lễ Giáng sinh năm 2018. Điểm tại Nhà thờ Vị Hưng, phường 4. Đến 08 giờ 00’: dự họp thông qua Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn của Ban Chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh Hậu Giang kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo PCGD-XMC thành phố theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND thành phố Vị Thanh, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng ban Chỉ đạo PCGD-XMC các phường, xã, Hiệu Trưởng và giáo viên các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ V năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp sơ kết Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng tài nguyên và Môi trường thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua phương án bố trí trang thiết bị, trang trí các phòng họp và Hội trường của Khu Hành chính mới. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng thành phố. Đến 15 giờ 30: họp nghe báo cáo tình hình kế toán các đơn vị. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ, Ban lãnh đạo công chức và nhân viên Thanh tra thành phố, Ban lãnh đạo, viên chức và nhân viên Ban Quản lý chợ thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và xã hội, Chi cục thuế, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng phường IV, xã Vị Tân và xã Hỏa Lựu. (Thay Giấy mời). Điểm Hội trường UBND thành phố. (Thanh tra chuẩn bị nội dung). Đến 18 giờ 30’: dự khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp bước quân hành”. Điểm tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

THỨ SÁU: 21/12                                    

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét thi đua Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2018 cho các phường, xã. Mời Thành viên Ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ thành phố theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Trưởng ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ và Cán bộ chuyên trách dân số các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ chuẩn bị nội dung)(thay giấy mời)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ công nhận xã Long Trị, thị xã Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại UBND xã Long Trị, thị xã Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị triển khai “Luật An ninh mạng; Luật Thể dục, thể thao; Luật cạnh tranh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch”. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố; đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật thành phố; Lãnh đạo HĐND, UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Công chức Văn hóa xã hội, Tài chính kế toán, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội thảo “Phổ biến thông tin về dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Điều chỉnh).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo dự thảo phương án trang trí cụm hoa Tết năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Công an thành phố, Ban Quản lý chợ, Chi nhánh Thoát nước - Công trình đô thị Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp triển khai Kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết đợt IV năm 2018, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh Zika, bệnh tay chân miệng năm 2018. Mời lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Thường trực Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố theo Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân, Trưởng Trạm Y tế phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung).

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 222/12/2018). Điểm tại Ban CHQS thành phố (Bổ sung).

- 17 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Tất niên với Giám mục Cần Thơ và các Linh mục phụ trách những giáo xứ thuộc tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Nhà xứ giáo Vị Thanh.

THỨ BẢY: 22/12

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hoa Phượng trực cơ quan. Đến 09 giờ 00’: cùng Đoàn Đại biểu thành phố dự chúc Lễ Giáng sinh năm 2018. Điểm tại Hội Thánh Tin lành, phường 4.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trương Hữu Tấn - Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND thành phố trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 23/12

- 07 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Mới - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trực Thường trực UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trần Bá Huấn - Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND thành phố trực cơ quan./.

 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn