Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 20
Lượt đã truy cập 3970246
Lịch làm việc
06/12/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 03/12 - 09/12/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 03/12

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp chi bộ ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra tiêu chí 17 về môi trường xã nông thôn mới. Điểm tại xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu cùng dự. (Thay giấy mời). Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

THỨ BA: 04/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp rà soát tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Tỉnh và chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Mời Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự và chuẩn bị nội dung.  Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp thông qua dự thảo báo cáo và kết luận về kết quả kiểm tra của Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Công an tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra tiêu chí 17 về môi trường xã nông thôn mới. Điểm tại xã Hỏa Tiến.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp tục dự lớp bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp giải quyết khó khăn về kéo điện vào trạm bơm phường III. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (UBND phường III chuẩn bị nội dung và mời Trưởng Khu vực 2).

THỨ TƯ: 05/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Cả ngày)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính về thông qua Biên bản thanh tra theo Quyết định số 1862/QĐ.BTC. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Thuế thành phố, Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý chợ thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung). (Bổ sung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo xử lý trường hợp chiếm đất trên địa bàn xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Công an thành phố,  lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố; Lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. (Thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (UBND xã Hỏa Lựu chuẩn bị nội dung). (Điều chỉnh).

THỨ NĂM: 06/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp đánh giá cán bộ, công chức Phòng Tư pháp thành phố năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan. 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Sơ kết công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực HĐND thành phố, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD, Chi nhánh Thoát nước Công trình đô thị Vị Thanh, lãnh đạo Công an thành phố, Đội Quản lý trật đô thị, Điện lực thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội Hội Đông y thành phố Vị Thanh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Mời Hội Đông y tỉnh; Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Phòng Nội vụ, Y tế, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh thành phố, Hội viên Hội Đông y thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp trao đổi một số vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và ứng dụng công nghệ Việt Nam tổ chức Chương trình tư vấn, giới thiệu và phân phối sản phẩm. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND xã Vị Tân và UBND xã Hỏa Tiến cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan. 

- 17 giờ 00’: Chủ tịch dự kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Cổ phần tư vấn kỹ thuật quốc tế. Điểm tại Khách sạn Ninh Kiều Riverside, số 2, Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

THỨ SÁU: 07/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Cả ngày)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự buổi làm việc với Thanh tra Bộ Tài chính về việc tổng kết thanh tra công tác quản lý ngân sách nhà nước tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Mời Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua ma kết và sản phẩm tham gia trưng bày tại Hội chợ triển lãm thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực thành ủy, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty)

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội thảo Hiện trạng, tiềm năng đầu tư, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các bài học kinh nghiệm Thế giới. Điểm tại Nhà khách số 2, số 5 Hai Bà Trưng, thành phố Cần Thơ. (Cả ngày)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan. 

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp thống nhất chương trình Vầng trăng cổ nhạc và Chương trình nghệ thuật mừng năm mới 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Bổ sung).

THỨ BẢY: 08/12

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Tuấn trực cơ quan.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Văn Nhã - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 09/12

- 07 giờ 00’: Đồng chí Đàm Văn Xám - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trực Thường trực UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trương Vinh Quốc - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trực cơ quan./.

 
 
 
 
 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn