Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 2
Lượt đã truy cập 3970228
Lịch làm việc
29/11/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 26/11 - 02/12/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 

THỨ HAI: 26/11

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự xem chương trình diễn báo cáo Hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 do tỉnh tổ chức. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp đánh giá cán bộ, công chức Ban Quản lý Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp năm 2018. Điểm tại Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự lớp Bồi dưỡng Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo đề án 1961 - Đối tượng Điểm tại Khách sạn Phương Đông, số 30/4 An Phú, thành phố Cần Thơ. (Đến ngày 27/11)

- 14 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các phường, xã. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác thi đua năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

THỨ BA: 27/11

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND xã Tân Tiến cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Mittinh, diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Dân số và phòng, chống HIV/AIDS năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Khai mạc Hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm năm 2018. Mời lãnh đạo Trung tâm Y tế cùng dự. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang. Đến 09 giờ 00’: làm việc với Công ty Điện lực Hậu Giang về trao đổi tình hình cung cấp điện thời gian qua, về thương mại điện tử trong thanh toán và các dịch vụ do ngành điện cung cấp trên địa bàn. Mời Lãnh đạo Công ty Điện lực Hậu Giang; Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Liên đoàn Lao động thành phố; Lãnh đạo UBND các phường, xã (thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với hộ Ông Quân về vận động bàn giao mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp Thạnh Lợi. (Ban QLDA ĐT -XD chuẩn bị nội dung, UBND xã Hỏa Lựu mời hộ dân).                                             

- 17 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 28/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tiếp hộ dân trên địa bàn xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. (Tòa án nhân dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Phòng Khánh tiết Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) về việc khởi công dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua kết quả thực hiện thi đua phát triển Giao thông nông thôn - Thủy lợi - Trồng cây - Chỉnh trang đô thị và Vệ sinh môi trường năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 1114/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh (thay giấy mời). Điểm tại Phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý đất đai về kiểm tra việc rà soát, điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận PCGD - XMC năm 2018 thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, Ban chỉ đạo PCGD - XMC thành phố theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND thành phố, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng và giáo viên phổ cập các Mầm Non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo PCGD, XMC các phường, xã (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và mời các Trường).

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ công nhận xã Trường Long A đạt chuẩn nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Trụ sở UBND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

THỨ NĂM: 29/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp đánh giá cán bộ, công chức Thanh tra thành phố năm 2018. Mời Trưởng phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội thảo về tuần lễ Đan Mạch - Đô thị bền vững và sống tốt. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại Khách sạn Liberty Central, số 179 Lê Thánh Tôn, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp tháo gỡ vướng mắc một số dự án chậm tiến độ: Khu dân cư và tái định cư chợ phường VII. Mời lãnh đạo Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội thảo “Du lịch Hậu Giang, thực trạng và giải pháp”. Mời Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình chuẩn bị tổ chức Hội chợ Triển lãm thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển tỉnh; Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Hậu Giang năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đánh giá cán bộ, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

THỨ SÁU: 30/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo đề xuất điều chỉnh cục bộ đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm phường VII. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách Địa chính Phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai mạc Hội thi truyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế thành phố cùng dự. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp trao đổi với Công ty Cổ phần may Nhà Bè về lắp đặt đường ống đấu nối nước thải của Công ty vào hệ thống xử lý nước thải Cụm CN - TTCN thành phố. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN thành phố; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại Ban Quản lý Cụm CN - TTCN thành phố. (Ban QL CCN - TTCN chuẩn bị nội dung).

- 10 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về thống nhất vị trí đầu tư dự án Khu đô thị mới Vị Thanh dự kiến cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đàu tư tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đánh giá cán bộ, công chức phòng Quản lý đô thị thành phố năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

THỨ BẢY: 01/12

- 07 giờ 00’: Chủ tịch trực cơ quan.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trương Hữu Tấn - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 02/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp đánh giá cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND thành phố năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Phạm Văn Mun - Trưởng Phòng Tư pháp thành phố trực Thường trực UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trần Bá Huấn - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố trực cơ quan./.

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn