Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 103
Lượt đã truy cập 3970212
Lịch làm việc
22/11/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 19/11 - 25/11/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 19/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe NVQS năm 2018; kết quả và phương hướng thực hiện công tác tuyển quân năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Phòng Y tế thành phố, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe NVQS thành phố; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Trạm Y tế phường, xã (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai mạc lớp Tập huấn lập Bảng kê hộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Thành phần theo Giấy mời 03/GM-BCĐ ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Chi Cục Thống kê chuẩn bị nội dung). (Cả ngày).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban Quản lý Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019. Mời lãnh đạo và Công chức, viên chức Ban Quản lý Cụm CN - TTCN. Điểm tại Cụm CN - TTCN thành phố. (Ban Quản lý Cụm CN - TTCN chuẩn bị nội dung).

THỨ BA: 20/11

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. (Cả ngày)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Điểm tại Trường THPT Vị Thanh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Điểm tại Trường THPT Chiêm Thành Tấn.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình hoạt động 10 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2018. Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ TƯ: 21/11

- 09 giờ 00’: Chủ tịch dự họp xem xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời Bí thư Thành ủy; Lãnh đạo Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố; Lãnh đạo UBND phường III, VII cùng dự và chuẩn bị nội dung (thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2018. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Vị Thanh theo Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể và công chức phụ trách công tác bình đẳng giới; Thường trực Đảng ủy, UBND, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Thương binh - Xã hội) các phường, xã (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng LĐ-TB&XH thành phố chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 phòng Kinh tế. Điểm tại phòng Kinh tế thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan. Đến 16 giờ 00’: dự xem chương trình diễn báo cáo Hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 do tỉnh tổ chức. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh, giai đoạn 2016 - 2020. Mời thành viên theo Quyết định 261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh (thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (BHXH chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với hộ dân ở xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Kinh tế; lãnh đạo UBND xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp Sở Tư pháp. (UBND xã Tân Tiến chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM: 22/11

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu Hội người mù tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ II (2018 - 2023). Điểm tại Hội trường Trụ sở làm việc các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường V.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp rà soát báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu và kho kinh doanh lúa gạo tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố dự Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang, lần thứ XII, năm 2018. Điểm tại khán đài Bờ sông Cái Lớn, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự thi nâng ngạch chuyên viên chính. Điểm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (Điều chỉnh). (Đến ngày 23/11)

- 14 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khảo sát tiến độ thực hiện các công trình phục vụ xã nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tập trung tại UBND xã Hỏa Lựu.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp trao đổi đề xuất danh mục dự án bắt buộc phải đầu tư để đạt các tiêu chí đô thị đối với thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng tỉnh.

THỨ SÁU: 23/11

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã; Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tọa đàm chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên trong xây dựng nông thôn mới”. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

THỨ BẢY: 24/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Vòng 1). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Bổ sung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hoa Phượng trực cơ quan.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trần Minh Luân - Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố trực cơ quan.

- 09 giờ 30’: Chủ tịch,  Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Vòng 2). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Bổ sung).

CHỦ NHẬT: 25/11

- 07 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Mới - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trực Thường trực UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Võ Thị Hồng Lan - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố trực cơ quan./.

 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn