Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 117
Lượt đã truy cập 4606349
Lịch làm việc
15/11/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 12/11 - 18/11/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 12/11

- 07 giờ 00’: Chủ tịch cùng Đoàn Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi động viên gia đình có nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông. Mời Trưởng Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công an thành phố, Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đội Trưởng Đội CSGT; Bí thư, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an Phường IV (Thay Giấy mời). Điểm tập trung tại UBND thành phố (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 của thành phố. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thanh tra, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Chi cục Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn tỉnh kiểm tra chấm điểm, đánh giá phân loại xã, phường lành mạnh làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Y tế, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Viên chức chuyên trách phòng, chống TNXH thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Công an, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN, Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Thương binh - Xã hội và Văn hóa - Thông tin) các phường, xã (Thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố.(Phòng LĐ-TB&XH thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp thống nhất kết quả chấm điểm, phân loại khu vực, ấp văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2018. Mời thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Vị Thanh (Thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị mới Vị Thanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

THỨ BA: 13/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp triển khai Kế hoạch di dời các cơ quan về khu hành chính mới. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ VN thành phố, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo phòng, ban ngành, đoàn thể, các Hội đặc thù và các Trạm trực thuộc Phòng Kinh tế (Thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, Phòng Kinh tế mời các Trạm trực thuộc)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai để thực hiện dự án Quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất chất lượng cao định kỳ 10 năm trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và thông tin, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang chi nhánh thành phố Vị Thanh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trạm Thủy lợi, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y thành phố; Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách nông nghiệp các phường, xã (Thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thành viên UBND thành phố. Mời Thành viên UBND thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Các cơ quan dự họp chuẩn bị báo cáo thực hiện nhiệm vụ của ngành).

THỨ TƯ: 14/11

- 08 giờ 30’: Chủ tịch dự họp thông qua Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình”. Mời Trưởng Phòng Y tế, lãnh đạo Đài Truyền Thanh thành phố, Giám đốc các đơn vị: Bảo hiểm xã hội thành phố, Trung tâm Y tế, Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến, Trụ sở Viettel Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển điện lực Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần II. Điểm tại Sở Công thương.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ Khai trương Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI Việt Nam của Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Toàn Gia Hậu Giang. Điểm tại 571J - 571K Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường III. Đến 09 giờ 00’: dự họp về tham gia ý kiến thẩm định đề xuất của Công ty Cổ phần cơ khí Xây dựng Amecc về dự án chỉnh trang đô thị khu vực chợ Vị Thanh, phường III và dự án chỉnh trang đô thị phường I. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 15 giờ 00’: Chủ tịch họp nghe các ngành báo cáo về công tác chuẩn bị Hội thi tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm. Mời Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Thể thao. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp báo cáo tiến độ triển khai đấu giá để thực hiện dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị thanh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (Thay Giấy mời).

THỨ NĂM: 15/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Văn phòng HĐND&UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Mời lãnh đạo và Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp giải quyết đề nghị yêu cầu hoàn trả chi phí đầu tư cho Công ty Cổ phần Xây dựng thành phố Cần Thơ theo Công văn số 3081/VP.UBND-KT ngày 16/7/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại Hội trường 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về thẩm định đề cuất dự án của Công ty TNHH MTV Dương Đạt về dự án Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn Dương Đạt. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc công tác kế toán của các đơn vị. Mời lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo và Kế toán Trưởng Kho Bạc Nhà nước Hậu Giang; Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ thành phố, triển khai kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực HĐND thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Phòng Kinh tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019. Mời lãnh đạo và công chức Phòng Kinh tế, Trưởng các Trạm thuộc Phòng Kinh tế. Điểm tại Phòng Kinh tế (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời các Trạm trực thuộc). (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 16/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2018. Điểm tại Nhà văn hóa khu vực 4, phường I.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2018. Điểm tại Nhà văn hóa khu vực 5, phường V.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2018. Điểm tại Nhà văn hóa ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2018. Điểm tại Nhà văn hóa khu vực 7, phường IV.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự “Hội nghị xúc tiến đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2018”. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo UBND các phường, xã cùng dự. (Thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình hoạt động 10 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2018. Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ BẢY: 17/11

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Tuấn trực cơ quan.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Văn Nhã - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 18/11

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Khánh thành Tổ từ thiện cấp cơm, cháo, nước miễn phí cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh. Điểm tại Tổ từ thiện Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh, Đường 19/8, ấp 4, xã Vị Tân. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Ân Trưởng Phòng Nội vụ thành phố trực Thường trực UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Trương Vinh Quốc - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trực cơ quan./.

 

 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn