Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 178
Lượt đã truy cập 4000116
Lịch làm việc
25/10/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/10 - 28/10/2018) (Điều chỉnh lần 3))
      
 

THỨ HAI: 22/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 06/KL-TT ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Chánh Thanh tra tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND Phường I, III và xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Thanh tra  thành phố chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Điểm tập trung tại UBND xã Vị Tân.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh để trao đổi về công tác nhân sự. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. Đến 15 giờ 00’: dự tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát 1971 Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghe thông báo kết quả giám sát Ban Thường vụ Thành ủy trong việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Mời Thường HĐND thành phố, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, lãnh đạo Công an, Đội An ninh Công an thành phố, Văn phòng HĐND&UBND thành phố và các đơn vị: Trung tâm VH - TT, Đài Truyền thanh, Ban QLDA ĐT-XD, Đội QL TTĐT, Ban Quản lý chợ, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.(Văn phòng HĐND&UBND thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, lãnh đạo Phòng Nội vụ, lãnh đạo và CBCC Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Ban lãnh đạo và công chức Phòng Dân tộc, Ban Chấp hành phường V. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

THỨ BA: 23/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp và làm việc với Đoàn Tỉnh ủy kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tập trung tại Công viên Chiến Thắng, phường V. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty TNHH TMDV Tân Long về tình hình nộp thuế và tiền thuê mặt bằng hoạt động chợ đêm tại Công viên Xà No. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế thành phố; lãnh đạo UBND phường V; Công ty TNHH TMDV Tân Long (Phòng Kinh tế và Chi cục thuế chuẩn bị nội dung) . Đến 09 giờ 00’: họp nghe báo cáo về kinh phí thực hiện chiến dịch truyền thông dân số năm 2018. Mời Trưởng Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ và Kế toán phụ trách 3 đơn vị cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Hỏa Lựu. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

THỨ TƯ: 24/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh đến ngày 27/10/2018.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan. Đến 16 giờ 00’: làm việc với Chi cục Thống kê tỉnh về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố. Mời Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Chi cục Thống kê thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (các ngành dự họp chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Thanh tra Bộ Tài chính về công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 25/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp xem xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Ban CHQS thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố; UBND Phường III, VII cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.  

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc Đoàn Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về thông qua kết luận Thanh tra về thực hiện chính sách, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách Thương binh và Xã hội các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên theo Quyết định 378/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách Văn hóa Xã hội các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)  

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Đoàn kiểm tra, rà soát các điểm trường cần nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 26/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp trao đổi Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị triển khai Luật: Luật Đo đạt và bản đồ, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo. Mời Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính về công bố Quyết định thanh tra quản lý NSNN thành phố. Mời Thủ trưởng và Kế toán các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Chi cục Thuế thành phố, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự gặp gỡ, đối thoại với công dân họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND Phường VII cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp báo cáo về quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh. Mời Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng làm việc Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hành CSXH thành phố quý III năm 2018. Mời Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách tín dụng thành phố; Thường trực Thành ủy, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (NHCSXH chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 27/10

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp TMDV Thạnh Tiến, xã Tân Tiến. Mời Thường trực HĐND thành phố. Điểm tại Nhà ông Trần Văn Bá, ấp Thạnh Quới 1, xã Tân Tiến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp tục dự Hội nghị thường niên Hiệp Hội các đô thị Việt Nam năm 2018. Điểm tại Khách sạn Wyndham Legend Hạ long, số 12, đường Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

CHỦ NHẬT: 28/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan./.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn