Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 119
Lượt đã truy cập 3903738
Chính trị
05/09/2013  
Công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố Vị Thanh
      
 

       Công tác tư tưởng là một trong những công tác lớn được Đảng ta hết sức coi trọng trong tất cả các thời kỳ cách mạng. Đây là công tác không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt. Công tác tư tưởng góp phần làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Thành phố Vị Thanh là trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang. Trong thời gian qua, công tác tư tưởng được Đảng bộ thành phố Vị Thanh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao về nhận thức, tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên và nhân dân biết được, hiểu được, nhận thức đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đưa các Nghị quyết của Đảng từng bước đi vào cuộc sống.


       Tính từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh đã phát huy vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết, tổng kết các Chỉ thị Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương cũng như Ban Bí thư trên các lĩnh vực. Đồng thời, tổ chức triển khai học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tinh thần học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của cán bộ đảng viên được nâng lên rõ nét, tỉ lệ đảng viên tham gia học tập đạt từ 99% trở lên. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, nhân dân thông qua các đoàn thể quần chúng cũng được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Tấn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh, cho biết: “Ban Tuyên giáo tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chủ trương Nhà nước nhằm tăng cường nâng cao tư tưởng trong cán bộ và nhân dân, nhất là trong học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác. Tham mưu với Thường trực Thành ủy thành lập các tổ điều tra nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân”.

 


Cán bộ lãnh đạo học tập nghiêm túc báo cáo nhanh Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI


Nghiêm túc học tập quán triệt Nghị quyết

 

       Đối với Đảng bộ các xã, phường hoạt động tuyên truyền, thông tin, cổ động chính trị cũng được thực hiện liên tục, toàn diện. Nội dung chủ yếu tập trung vào các đợt sinh hoạt chính trị trọng điểm theo yêu cầu của cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền cổ động, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đến được đông đảo quần chúng nhân dân, thúc đẩy quần chúng hành động cách mạng, biến mọi chủ trương, đường lối, chính sách trở thành hiện thực. Đồng chí Nguyễn Văn Sủng – Bí thư Đảng ủy xã Vị Tân, nói: “Đảng bộ luôn luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Làm tốt công tác này cũng chính là yếu tố cơ bản thực hiện thắng lợi các kế hoạch và các phong trào ở địa phương”.
 

       Nhiều đơn vị đã xác định công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng chính là nền tảng đem lại cho thành công của các phong trào. Như ở xã Tân Tiến, để phát huy vai trò tiên phong trong cán bộ đảng viên, sự hưởng ứng tích cực trong quần chúng nhân dân đối với các phong trào ở địa phương, Đảng ủy xã luôn quan tâm công tác tuyên truyền, học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn kết với xây dựng nông thôn mới, tạo động lực trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong xây dựng các tiêu chí của xã nông thôn mới. Đồng chí Huỳnh Văn Hưởng – Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến, cho biết thêm: “Trước hết, mọi Chỉ thị, Nghị quyết đều được Đảng bộ tổ chức học tập đến 100% cán bộ đảng viên. Đồng thời, tăng cường triển khai cán bộ ngoài Đảng, cán bộ các chi tổ hội, sau đó, triển khai rộng khắp trong nhân dân, nhất là chủ trương gắn kết với phong trào xây dựng nông thôn mới”.
 

       Công tác tư tưởng ở thành phố Vị Thanh đã tác động tích cực trong việc định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có nhận thức đúng, hành động đúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng cơ sở vững mạnh và góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Tin đăng lại
 

Bài: Thùy Linh - Ảnh: Thanh Hải
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn