Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 98
Lượt đã truy cập 3935439
Lịch làm việc
11/10/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 08/10 - 14/10/2018) (Thay giấy mời). (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

 

THỨ HAI: 08/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND thành phố. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại xã UBND Hỏa Lựu

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo kết quả khai thác và tiến độ triển khai dự án Khu dân cư - Tái định cư phường IV. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Thay giấy mời)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp làm việc với Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây về việc phát triển vùng nguyên liệu khóm. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Thắng. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất trên địa bàn xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

THỨ BA: 09/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2018 do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức. Điểm tại Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. (Hết tuần)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp thông qua Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, lịch kiểm tra và thảo luận phương pháp kiểm tra công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn đại biểu tỉnh chúc Lễ Sen Đol  ta năm 2018. Điểm tại Chùa SaSaNacRăngSây khu vực 5, phường IV.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức. Mời Thành viên Hội đồng kỷ luật theo Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Vị Thanh (Thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự diễn báo cáo Hội thi tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Công ty TNHH đầu tư nông nghiệp Hưng Thành Phát về bao tiêu lúa vụ Đông xuân năm 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và giấy mời)   

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo các trường hợp tranh chấp đất của hộ dân trên địa bàn phường III và xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)  

THỨ TƯ: 10/10

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10 năm 2018 thông qua báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Theo lịch Thành ủy). Đến 09 giờ 30’: dự buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh về việc đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 08 giờ 15’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp trao đổi, thống nhất danh mục nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 và dự toán kinh phí thục hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018. Mời Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về tình hình thực hiện dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (Ban QLDA ĐT-XD cùng dự chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế thành phố, Bưu điện thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố;  lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.(Tài liệu lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). (UBND các phường, xã chuẩn bị nội dung liên quan đến đơn vị mình)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp Đoàn Sở Tư pháp tỉnh kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND thành phố (Thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Chánh Thanh tra thành phố dự gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo UBND phường III cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên Ban chuẩn bị dự án theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM: 11/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ dự Khai giảng lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018. Mời lãnh đạo: Phòng Tin học văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ, Báo cáo viên Văn thư - Lưu trữ. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời) (02 ngày)

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo phòng Nội vụ dự Khai mạc Hội thi tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. Mời Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại Hội trường 01 - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chỉ đạo quản lý, chống thất thu thuế và cưỡng chế thu hồi nợ thuế trên địa bàn thành phố. Mời thành viên theo Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của UBND thành phố Vị Thanh (Thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Chi cục thuế thành phố. (Chi cục thuế chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2018. Mời Trưởng Công an thành phố, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Tổng kết chuyến công tác hỗ trợ thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, thành viên Ban chuẩn bị dự án theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố Vị Thanh (Thay giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 15’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh khảo sát tình hình xây dựng xã nông thôn mới xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Y tế, Chi cục Thống kê thành phố. Điểm tập trung tại UBND Tân Tiến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp chuẩn bị tỉnh kiểm tra Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ, Trưởng Trạm Y tế, cán bộ chuyên trách dân số các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Trung tâm DS -KHHGĐ chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự đối thoại doanh nghiệp quý III năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ dự Bế mạc Hội thi tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. Mời Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại Hội trường 01 - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ SÁU: 12/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại khu vực 7, phường IV. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh thành phố, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố, các Đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND và Hội người cao tuổi các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND phường IV. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung và giấy mời).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc cơ quan.

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ Mít tinh hưởng ứng ngày toàn dân PCCC và tháng an toàn PCCC. Mời lãnh đạo: Công an tỉnh, phòng Cảng sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, phòng PX03 thuộc Công an tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo và 50% cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã (Trừ xã Hỏa Tiến, Hỏa Lựu, Tân Tiến). Điểm tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, đường Nguyễn Công Trứ, phường I. (Có Thông báo riêng). Đến 07 giờ 15: Tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh khảo sát tình hình xây dựng xã nông thôn mới xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Y tế, Chi cục Thống kê thành phố. Điểm tập trung tại UBND xã Vị Tân.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp bàn giải pháp thực hiện công tác chỉnh trang hệ thống cáp, dây viễn thông trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo sở: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Điện lực Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường, xã; lãnh đạo các nhà mạng trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)  

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với viện kinh tế nông nghiệp hữu cơ. Mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh; lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi liên quan đến phần đất giáo dục nằm trong dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường 5 (giai đoạn 1). Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (Điều chỉnh).

THỨ BẢY: 13/10

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 14/10

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan./.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn