Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 78
Lượt đã truy cập 3756343
Chính trị
28/09/2018  
Thành ủy Vị Thanh sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2018
      
 

 

Quang cảnh hội nghị

Sáng ngày 27/9/2018, Thành ủy Vị Thanh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2018. Ông Võ Minh Tâm - Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Quý III năm 2018, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị gắn với thực hiện 18 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết năm 2018 của Thành ủy. Từ đó, các chỉ tiêu chủ yếu trong 9 tháng qua đạt khá cao, có 05 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, 05 chỉ tiêu đạt từ 70 đến trên 95% và 08 chỉ tiêu còn lại được tính vào cuối năm. Ngoài ra, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện 07 phong trào thi đua do tỉnh phát động, đến nay đã thực hiện hoàn thành 03 phong trào: Hạng nhì, công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó, Trưởng ấp, khu vực, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu Thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường, xã, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Hạng ba, chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây. Hạng năm, công tác tuyển quân. Còn lại 04 phong trào đang chỉ đạo tập trung thực hiện về thu thuế; chiến dịch truyền thông dân số - KHHGĐ; quy chế dân chủ cơ sở; học tập và làm theo Bác.

Đồng thời, Hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Chương trình số 190-CTr/TU của Thành ủy Vị Thanh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Võ Minh Tâm - Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Võ Minh Tâm - Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành từ thành phố đến phường, xã tập trung rà soát lại các chỉ tiêu để có giải pháp phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ thành phố năm 2018, gắn với 05 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác quý IV đã đề ra. Đồng thời, Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, để triển khai thực hiện Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”, đảm bảo đúng tiến độ; tập trung quyết liệt thu ngân sách. Củng cố, nâng chất các thiết chế văn hóa phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới để tỉnh kiểm tra, tiếp tục công nhận; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay, chân, miệng; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với nước, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chuẩn bị tốt các bước cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và hội quần chúng; trong đó, quan tâm phát hiện các mô hình hay, có hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác, để nhân rộng trong toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã và thành phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trí Trung
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn