Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 109
Lượt đã truy cập 3934964
Lịch làm việc
20/09/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 17/9 - 23/9/2018) (Thay Thư mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

 

THỨ HAI: 17/9

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp năm 2018. Mời Bí thư Thành ủy, Chỉ huy Trưởng và Chính trị viên Ban CHQS thành phố, Trưởng Công an thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Điểm tại Hội trường Huyện ủy huyện Phụng Hiệp. (Cả ngày)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị triển khai xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Chi Cục Thống kê cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy xã Hỏa Tiến. Mời Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xã Hỏa Tiến, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khảo sát nhà tình thương cho Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về xin chủ trương thực hiện các nhiệm vụ theo Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 18/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2018 do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức. Điểm tại Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. (Đến hết tuần)

 

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp năm 2018. Mời Bí thư Thành ủy, Chỉ huy Trưởng và Chính trị viên Ban CHQS thành phố, Trưởng Công an thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Điểm tại Hội trường Huyện ủy huyện Phụng Hiệp. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Công chức làm phụ trách thông tin đối ngoại. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (Cả ngày)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự trao mặt bằng thi công và tham dự lễ khởi công thi công gói thầu: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung toàn bộ công trình: Nâng cấp sửa chữa, phát triển tuyến ống xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị thành phố; lãnh đạo UBND phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thống nhất quy hoạch sử dụng đất nằm dọc hai bên đường Quốc lộ 61C đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Đến 15 giờ 00’: dự họp xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND phường IV cùng dự. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

THỨ TƯ: 19/9

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị  tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2018. Mời Trưởng Công an thành phố, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố, Trưởng Phòng Y tế, Trưởng Phòng Tư pháp thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy xã Hỏa Lựu. Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xã Hỏa Lựu, Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến cùng dự và chuẩn bị nội dung (Vụ án ông Nguyễn Văn Khoa). Điểm tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch Ủy quyền Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố dự thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ Phường VII năm 2018 (thông qua lần 1). Mời Ban chỉ đạo diễn tập, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn thành phố (thay giấy mời). Hội trường UBND phường VII (Điều chỉnh).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Mời lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, cán bộ phụ trách thu viện phí Trung tâm Y tế, cán bộ phụ trách thu Bảo hiểm xã hội thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy) 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Công chức làm phụ trách thông tin đối ngoại. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Mời Trưởng Công an thành phố, Trưởng Phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 20/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ dự Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam tỉnh Hậu giang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp xử lý các điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Công an thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Công chức làm phụ trách thông tin đối ngoại. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (Cả ngày)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. Đến 09 giờ 00’: họp chuẩn bị tổ chức Tết Trung thu cho các trẻ là con của Cán bộ, công chức, viên chức trong Khu hành chính UBND thành phố. Mời lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị,  Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra thành phố, Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy) 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Mời Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, UBND Phường VII cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.

THỨ SÁU: 21/9

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Sơ kết đợt II Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2018. Mời thành viên BCĐ công tác DS - KHHGĐ tỉnh chỉ đạo đơn vị thành phố Vị Thanh, lãnh đạo Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, lãnh đạo Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Thường trực Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ thành phố theo Quyết định 2475/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Vị Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ, Trưởng Trạm Y tế và Cán bộ chuyên trách Dân số các phường, xã (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp dân về mở rộng lộ từ Kênh Lầu đến cầu Hốc Hỏa (đoạn Kênh 5 đến nhà ông 7 Khoái). Điểm tại nhà ông 7 Ngôn - ấp Thạnh Thắng. Đến 09 giờ 30: dự họp dân về mở rộng lộ từ Kênh Lầu đến cầu Hốc Hỏa (đoạn từ nhà ông Lê Văn đến nhà ông Lưu Văn Đại). Mời ông Trương Minh Kiêm - Phó Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD công trình NN- PTNT tỉnh; thành viên Ban vận động nhân dân hiến đất, tài sản để đầu tư … theo Quyết định số 2264/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 của UBND thành phố Vị Thanh (Thay giấy mời). Điểm tại Nhà ông Hoàng Nam - ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Tiến. (UBND xã Hỏa Tiến chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến về Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018. Mời Thường trực Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Trung tâm Viettel tỉnh (Bổ sung).

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp dân về mở rộng lộ từ Kênh Lầu đến cầu Hốc Hỏa (đoạn từ nhà ông Dường Văn Sơ đến nhà ông Nguyễn Văn Quang). Mời ông Trương Minh Kiêm - Phó Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD công trình NN- PTNT tỉnh; thành viên Ban vận động nhân dân hiến đất, tài sản để đầu tư … theo Quyết định số 2264/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 của UBND thành phố Vị Thanh (Thay giấy mời). Điểm tại nhà ông Dư - ấp Thạnh Hòa 2. (UBND xã Hỏa Tiến chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Dic Corp báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh, xác định thời gian triển khai giải phóng mặt bằng. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; lãnh đạo UBND phường IV, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Dic Corp. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT và phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

THỨ BẢY: 22/9

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng. Điểm tại Nhà khách Tỉnh ủy. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố trực cơ quan. Đến 17 giờ 30’: dự Lễ hội trăng rằm cho trẻ em nghèo trên địa bàn phường IV năm 2018. Điểm tại Trụ sở UBND phường IV.

CHỦ NHẬT: 23/9

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Tấn Sơn cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố trực cơ quan./.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn