Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 104
Lượt đã truy cập 4091472
Lịch làm việc
12/09/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 10/9 - 16/9/2018) (Thay Thư mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 10/9

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp Ban chấp hành Đảng bộ xã Hỏa Lựu, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tham dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại. Điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua phương án cải tạo cây xanh Công viên Chiến thắng, phường V. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp rà soát, tổng hợp các vị trí phù hợp đầu tư nhà máy điện mặt trời, điện sinh khối, điện gió trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương tỉnh.

THỨ BA: 11/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch nghỉ phép đến hết ngày 13/9/2018

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo kết quả kiểm tra nội dung yêu cầu của các hộ dân trên địa bàn phường III, VII. Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách địa chính phường III, VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Mời lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Công ty Hồng Phát về triển khai dự án Lê Quý Đôn - Nguyễn Văn Trỗi, phường III. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

THỨ TƯ: 12/9

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện kết luận số 344/KL-TTCP ngày 14/3/2018 của Thanh tra Chính phủ. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Ban QLDA ĐT - XD cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng đoàn giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh giám sát việc thực hiện qui định về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các lò giết mổ gia súc, gia cầm của cơ quan chức năng. Mời Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Y tế; lãnh đạo UBND xã Vị Tân cùng đi. Điểm tại lò giết mổ xã Vị Tân. Đến 09 giờ 30’: làm việc với đoàn giám sát. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Y tế; lãnh đạo UBND phường: III, IV, VII và xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy phường IV. Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phường IV, Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường IV (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy xã Tân Tiến. Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xã Tân Tiến, Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: 13/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp về thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.(Điều chỉnh)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy phường VII. Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phường VII, Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường VII (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Hội đồng thẩm định dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ). Mời Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung về báo cáo dự án nâng cấp đô thị. Điểm tại phòng họp Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh. (Điều chỉnh, Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp sơ kết tình hình thực hiện các tiêu chuẩn đô thị loại II. Mời thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Vị Thanh … đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, theo Quyết định số 1903-QĐ/TU ngày 03/4/2018 của Thành ủy Vị Thanh, thành viên các Tiểu ban theo Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố  (Phòng QLĐT thành phố chuẩn bị nội dung và các Tiểu ban thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hậu Giang về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II thông qua Kế hoạch). (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về trao đổi tình hình phân bổ biên chế năm 2019. Mời Trưởng Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh.

THỨ SÁU: 14/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy phường I. Mời Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường I (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế thành phố dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Theo Giấy mời của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, nghe báo cáo biên soạn lịch sử đảng bộ ngành: Công an, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Vị Thanh. Mời Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Vị Thanh (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp dân về mở rộng lộ từ Kênh Lầu đến cầu Hốc Hỏa (đoạn Kênh Lầu đến Kênh 2). Mời ông Trương Minh Kiêm - Phó Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD công trình NN- PTNT tỉnh; thành viên Ban vận động nhân dân hiến đất, tài sản để đầu tư … theo Quyết định số 2264/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 của UBND thành phố Vị Thanh (Thay giấy mời). Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến (UBND xã Hỏa Tiến chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp rà soát tình hình triển khai dự án Khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV - xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mời Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về việc đầu tư dự án Khu đô thị mới phường V, thành phố Vị Thanh. Đến 15 giờ 00: dự họp về việc đầu tư dự án Khu đô thị mới An Lạc Khương, phường III, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. (Điều chỉnh, Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp dân về mở rộng lộ từ Kênh Lầu đến cầu Hốc Hỏa (đoạn Kênh 2 đến Kênh 5). Mời ông Trương Minh Kiêm - Phó Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD công trình NN- PTNT tỉnh; thành viên Ban vận động nhân dân hiến đất, tài sản để đầu tư … theo Quyết định số 2264/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 của UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp Thạnh Thắng (UBND xã Hỏa Tiến chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân).

THỨ BẢY: 15/9

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 16/9

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan./.

 

 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn