Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 53
Lượt đã truy cập 4053730
Lịch làm việc
11/09/2018  
Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 10/9 - 16/9/2018 (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 

Thứ hai, ngày 10/9/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời: Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự họp thông qua phương án cải tạo cây xanh Công viên Chiến thắng. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2018. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố.

- 18 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại Nhà khách Hậu Giang (theo lịch Tỉnh ủy). Bổ sung.

Thứ ba, ngày 11/9/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2018. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc tại cơ quan. Điều chỉnh.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. Theo lịch Tỉnh ủy.

Thứ tư, ngày 12/9/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy phường IV. Mời: Thường trực HĐND, UBND thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phường IV, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy phường V. Mời: Thường trực HĐND, UBND thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phường V, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy xã Tân Tiến. Mời: Thường trực HĐND, UBND thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xã Tân Tiến, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

Thứ năm, ngày 13/9/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy xã Vị Tân. Mời: Thường trực HĐND, UBND thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xã Vị Tân, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 7 giờ 30, Ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy phường VII. Mời: Thường trực HĐND, UBND thành phố; đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phường VII, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường VII. Điều chỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy họp sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. Mời: Thành viên Ban Chỉ đạo hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hậu Giang về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II theo Quyết định số 1903-QĐ/TU, ngày 03/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng Quản lý đô thị thành phố chuẩn bị nội dung và các Tiểu ban thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hậu Giang về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II thông qua Kế hoạch).

Thứ sáu, ngày 14/9/2018:

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy làm việc Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, nghe báo cáo biên soạn lịch sử Đảng bộ ngành: Công an, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Vị Thanh. Mời: Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Vị Thanh (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III/2018. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Điều chỉnh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy phường I. Mời: Thường trực HĐND, UBND thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phường I, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường I. Điều chỉnh.

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến với Ban Tuyên giáo Trung ương tháng 9/2018. Mời: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp trực tuyến Văn phòng Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mời: Thường trực UBND, Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung). Điều chỉnh.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp và làm việc Đoàn công tác 722. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy. Theo lịch Tỉnh ủy.

Thứ bảy, ngày 15/9/2018:

- Lãnh đạo Ban Tổ chức cùng chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy trực cơ quan Thành ủy.

Chủ nhật, ngày 16/9/2018:

- Lãnh đạo Ban Dân vận cùng công chức, viên chức Ban Dân vận Thành ủy trực cơ quan Thành ủy.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN TỚI

- Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

- Kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy phường III, xã Hỏa Lựu, Hỏa Tiến.

- Tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ thành phố.

Văn phòng Thành ủy Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn