Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 102
Lượt đã truy cập 3818130
Lịch làm việc
28/08/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 27/8 - 02/9/2018)(Điều chỉnh lần 2) (Thay Thư mời)
      
 

 

THỨ HAI: 27/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác điều tra dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Công an thành phố; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an và Phó Công an phụ trách: Hành chính, cảnh sát khu vực, Công an viên ấp các phường, xã. Điểm tại Hội trường Công an thành phố (Công an thành phố chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan).

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TC-KH chuẩn bị báo vốn ngân sách và các kiến nghị của đơn vị, Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, Phòng VH&TT chuẩn bị các hoạt động lễ, Phòng QLĐT chuẩn bị Kế hoạch chỉnh trang đô thị).

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố dự khảo sát tài sản đề nghị thanh lý là Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (điểm phụ Thạnh Bình), xã Hỏa Lựu. Điểm tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (điểm phụ Thạnh Bình), xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

THỨ BA: 28/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Ngã Bảy (làm điểm của Quân khu) năm 2018. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy (cả ngày).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo: Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp rà soát các tiêu chí xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo hướng dẫn tại Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ. Mời Trưởng phòng Nội vụ thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp tham gia ý kiến chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại phường III. Điểm tại phòng họp số 1 Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

THỨ TƯ: 29/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tiếp tục dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Ngã Bảy (làm điểm của Quân khu) năm 2018. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố dự họp về Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Minh tâm xin đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tư nhân tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vị Thanh cũ. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (Điều chỉnh)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thông qua các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư (khu Dân cư chỉnh trang đô thị phường III). Mời lãnh đạo Phòng QLĐT cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. (Điều chỉnh, bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đợt 3 năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Long Mỹ (khu vực bờ kè).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp chuẩn bị tổ chức Hội chợ triển lãm gỗ mỹ nghệ, nông nghiệp và xúc tiến thương mại thành phố Vị Thanh năm 2018. Mời lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Điện lực thành phố, Công ty TNHH xúc tiến thương mại chuông vàng, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 30/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hỏa Tiến năm 2018 (thông qua lần 4). Mời Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn; Kíp tập xã Hỏa Tiến. (Thay thư mời). Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến (Ban CHQS và UBND xã chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai mạc Hội thi tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền cải cách hành chính thành phố năm 2018. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thường trực Đảng ủy, UBND các phường, xã (Thay thư mời). Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. (Theo lịch Thành ủy)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ công bố xã Phú An đạt chuẩn nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại sân Nhà văn hóa xã Phú An, huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thành viên UBND thành phố về rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chung của thành phố và của các đơn vị. Mời thành viên UBND thành phố, Chi cục Thuế thành phố, Chi cục Thống kê, Ban QLDA ĐT - XD. (Các đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Thay thư mời).

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Bế mạc Hội thi tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Vị Thanh năm 2018. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thường trực Đảng ủy, UBND các phường, xã (Thay thư mời). Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin dự họp mặt Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông; Kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Thông tin và Truyền thông (2008 - 2018). Điểm tại Hội trường số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ SÁU: 31/8

- 05 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Lễ dâng hương viếng Bác. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố. Điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp sơ kết chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cáo chất lượng dân số năm 2018. Mời lãnh đạo: Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm CSSKSS tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ tỉnh chỉ đạo đơn vị thành phố Vị Thanh và cán bộ phụ trách giúp BCĐ tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên BCĐ… thành phố theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 27/7/2018; Trưởng BCĐ công tác DS - KHHGĐ, Trưởng Trạm Y tế và cán bộ chuyên trách dân số các phường, xã. (Thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp báo tháng 8 năm 2018. Mời các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN thành phố, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (Thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố (UBND thành phố chuẩn bị nội dung và nhờ Đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần dự đơn vị mình). (Theo lịch Thành ủy)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh quản lý và dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh tại phường V. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BẢY: 01/9

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 02/9

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan./.

 

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn