Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 69
Lượt đã truy cập 4053746
Lịch làm việc
23/08/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 20/8 - 26/8/2018) (Thay Thư mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

 

THỨ HAI: 20/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo chuẩn bị Hội thi tìm hiểu về công tác Dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và cải cách hành chính thành phố Vị Thanh năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo: Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa & Thông tin, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền; lãnh đạo UBND các phường, xã (Thay Thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (các ngành tham dự chuẩn bị báo cáo)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức hợp tác xã cho cán bộ cấp huyện năm 2018. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy). Đến 15 giờ 00’: dự Lễ khai mạc và thi đấu giải Quần vợt mở rộng năm 2018 của Công an tỉnh. Điểm tại Sân Quần vợt Công an tỉnh Hậu Giang, đường 3/2, phường V.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp tổ chức Hội chợ triển lãm thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương tỉnh.

THỨ BA: 21/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ dự buổi trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức ngành giáo dục thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo thành phố, Hiệu Trưởng các Trường: Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Điểm tại phòng họp Giáo dục và Đào tạo thành phố (Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và các đ/c được điều động, bổ nhiệm)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra chiến dịch truyền thông dân số trên địa bàn thành phố. Điểm tại các phường, xã.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp tục dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức hợp tác xã cho cán bộ cấp huyện năm 2018. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua Kế hoạch tham vấn ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, hạng mục đường 1 tháng 5, phường V. Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Ban QLDA ĐT - XD thành phố, lãnh đạo UBND phường V; lãnh đạo UBND huyện Vị Thủy, UBND xã Vị Thủy. Điểm tại Hội trường UBND phường V (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung, UBND phường V mời các hộ dân).

- 14 giờ 00’: Chủ tịch dự buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh, bố trí vốn xây dựng cơ bản từ kết dư ngân sách thành phố và báo cáo khó khăn trong xây dựng cơ bản. Mời Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban Quản lý Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố. Mời Trưởng phòng Nội vụ, các đồng chí Phó Giám đốc và cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ban Quản lý Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố (Thay Thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 15 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với phòng Nội vụ thành phố. Mời các Phó Trưởng phòng và cán bộ, chuyên viên, viên chức, nhân viên Phòng Nội vụ thành phố (Thay Thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 22/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị Tỉnh (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra chiến dịch truyền thông dân số trên địa bàn thành phố. Điểm tại các phường, xã (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp khảo sát vị trí đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị cùng dự, Kinh tế và chuẩn bị nội dung. Điểm tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thống nhất phương án quản lý, đầu tư hoàn thiện hạng mục công trình đảm bảo mỹ quang đô thị. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Giao thông Vận tải.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 23/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp trao đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà thiếu nhi thành phố. Mời lãnh đạo: Ban Tổ chức Thành ủy, Phòng Nội vụ thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự trao học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy. Đến 16 giờ 00’: dự Lễ Khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ tịch Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát hộ nghèo ở xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội cùng đi. Điểm tại xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về đề xuất điều chỉnh quy định hạn chế khai thác nước dưới đất ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường (Bổ sung)

- 17 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ ra mắt mô hình “Tự hào hàng việt, sử dụng hàng việt”. Điểm tại Công viên Xà No, phường V.

THỨ SÁU: 24/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018. Mời lãnh đạo Kho Bạc Nhà nước Hậu Giang, Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Thủ trưởng: Công an thành phố, các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Bưu điện Vị Thanh; Chủ tịch UBND và công chức Văn phòng Thống kê phụ trách cơ chế một cửa các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng cơ sở cung ứng thuốc. Mời Trưởng Phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các phường, xã. Điểm tại phòng trực tuyến, Trụ sở chi nhánh Viettel Hậu Giang, phường V (Bổ sung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự buổi làm việc với Hiệp hội Mía đường Việt Nam về tình hình thu hoạch và tiêu thụ mía đường niên vụ năm 2018 - 2019. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Điều chỉnh).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi về tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ địa phương; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp rà soát tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Tỉnh và nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ dâng hương viếng Bác nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018). Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi về tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ địa phương; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

THỨ BẢY: 25/8

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 26/8

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Tấn Sơn cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan./.

 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn