Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 136
Lượt đã truy cập 3972246
Lịch làm việc
08/08/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 06/8 - 10/8/2018) (Thay thư mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 06/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tham gia cùng Đoàn tỉnh học tập kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính; việc thành lập, hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Điểm tại tỉnh Đồng Nai. (Cả ngày)

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Điểm tại Trung tâm Viettel tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với UBND xã Hỏa Lựu.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến thuyết trình chủ đề Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2017 - 2018. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 07/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng  họp thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau trạm 110kv. Điểm tại phòng hp số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về việc trao đổi góp ý kiến dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe Công an thành phố triển khai Kế hoạch chuyên đề xử lý hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố triển khai công tác rà soát, thống kê và vận động người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố đăng ký lựa chọn các hình thức cai nghiện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Công an thành phố và phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

- 15 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp về triển khai công tác Cải cách hành chính sau khi học tập kinh nghiệm tại UBND Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mời Trưởng Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp xem xét giải quyết khiếu nại đối với 2 trường hợp do Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội chuyển đơn. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND phường VII cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

THỨ TƯ: 08/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. 

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội thảo Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm - Xuất khẩu lao động năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố; lãnh đạo UBND các phường, (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ, làm việc với hộ dân trên địa bàn phường V. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh (thay thư mời). Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thông qua báo cáo: kết quả kiểm tra nội dung yêu cầu của hộ dân trên địa bàn phường I và trường hợp sử dụng đất của các hộ dân trên địa bàn phường VII, thanh phố Vị thanh. Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách Địa chính phường: I, VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (phòng TN&MT thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị gặp gỡ người có công với cách mạng năm 2018. Mời lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Người có công, phòng Kế hoạch - Tài chính và phòng Thanh tra thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an, Chỉ huy Quân sự, và công chức phụ trách Thương binh - Xã hội phường: I, IV. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát hộ nghèo ở xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội cùng đi. Điểm tại xã Hỏa Lựu.

THỨ NĂM: 09/8

- 10 giờ 30: Chủ tịch dự Hội thảo khởi động và đào tạo cho dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Long. Mời Thường trực Thành ủy, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban QLDA ĐT-XD thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long. Số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, phường I, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (đến ngày 11/8)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2018). Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về việc xin xóa hoặc tiếp tục thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm Thương mại và Dịch vụ tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Công thương. Đến 10 giờ 00’: họp trao đổi về việc xin đấu nối đường ra, vào Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Hai thành viên Xăng dầu An Thịnh. Mời lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải; lãnh đạo UBND huyện Vị Thủy, Phòng Quản lý đô thị, Công ty TNHH Hai thành viên Xăng dầu An Thịnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.(Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi công tác Hà Nội.

THỨ SÁU: 10/8

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai mạc Hội nghị cập nhật kiến thức về chính sách BHXH, BHYT. Mời lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố và 01 chuyên viên phụ trách công tác thu. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (BHXH chuẩn bị nội dung và mời đại lý thu, cộng tác viên trên địa bàn thành phố).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Diễn đàn trẻ em năm 2018. Mời lãnh đạo Tỉnh Đoàn Hậu Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, thành viên Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2018 theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Thương binh - Xã hội) và công chức Đoàn Thanh niên CSHCM các phường, xã (Thay thư mời). Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn UBND tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng về tình hình phát triển các đô thị trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Trụ sở Bộ Xây dựng. (cả ngày)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Thường trực UBND xã Hỏa Lựu về việc hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo xã Hỏa Lựu theo Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Thường trực UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (UBND xã Hỏa Lựu chuẩn bị nội dung)./.

 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn