Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 73
Lượt đã truy cập 4053750
Lịch làm việc
26/07/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 23/7 - 27/7/2018) (Thay thư mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 23/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch thông qua văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ (lần 2) xã Hỏa Tiến năm 2018. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và thư mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Mời thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục, pháp luật thành phố; Báo cáo viên pháp luật thành phố; Tuyên truyền viên pháp luật phường, xã (mỗi đơn vị cử 07 đồng chí). Điểm tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và thư mời)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về việc đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị phường III, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị đảng viên 06 tháng đầu năm 2018 của Công an thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy. Điểm tại Hội trường Công an thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung và thư mời). Đến 18 giờ 00: tiếp Đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Nam. Điểm tại Nhà khách Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Sở Giáo dục & Đào tạo về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đối với lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo thành phố và chuẩn bị năm học mới 2018 - 2019. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm vụ năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, thành viên BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh (Thay Thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (các đơn vị lấy tài liệu trên gmail của đơn vị).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

THỨ BA: 24/7

- 06 giờ 00’: Chủ tịch dự Lễ phát động “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người-30/7” năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, UBMTTQVN thành phố, thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố, UBND phường, xã (có thông báo riêng). Điểm tại Công viên Xà No. Đến 08 giờ 00’: họp thông qua phương án thiết kế: đường Lê Quý Đôn nối dài; 06 trục đường nội ô thành phố; 06 phòng học, 08 phòng chức năng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Điện lực Hậu Giang, VNPT Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Điện lực Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường I, III và UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng GD&ĐT mời Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy về xây dựng dự thảo Kế hoạch, chương trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Mời Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Thành ủy, Trưởng Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (Bổ sung). Đến 09 giờ 00’: khảo sát di dời cây xanh để đấu nối điện cho Trạm biến áp công trình: hệ thống xử lý nước thải cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố. Mời phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN thành phố, Điện lực Vị Thanh cùng đi. Điểm tại Ban Quản lý Cụm CN - TTCN thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng gặp gỡ, đối thoại với công dân trên địa bàn phường III. Mời UBMTTQVN, Ban Pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về đầu tư dự án Khu đô thị mới Kiết Tường tại phường III và đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh. Đến 15 giờ 00’: dự Lễ kết nghĩa, hợp tác giữa Viettel Hậu Giang với UBND xã Hỏa Lựu. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

THỨ TƯ: 25/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch đi công tác Hà Nội. Mời lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng thành phố cùng đi.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương 06 tháng đầu năm 2018. Mời thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và thư mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về việc rà soát, phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân về bồi thường hoa màu bị thiệt hại do ảnh hưởng đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn nhưng đã ngưng thực hiện dự án. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét đánh giá, phân loại công chức, viên chức ngành Giáo dục thành phố. Mời Ban lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018). Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

THỨ NĂM: 26/7

- 08 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội thảo do Ngân hàng Thế giới tổ chức tại Hà Nội. Điểm tại Ngân hàng thế giới - phòng họp Hồ Chí Minh, tầng 6, tòa nhà Hongkong Land, 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (đến ngày 27/7)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Ban chấp hành Đảng bộ phường V, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam và giải pháp kỷ thuật phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Khách sạn Fortuneland, số 141 đường Trần Văn Khéo, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (Cả ngày).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế dự họp về việc triển khai Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công thương tỉnh.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố sơ kết 06 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp bàn phương án đầu tư điện, nước để cung cấp cho các hộ dân trong khu dân cư thương mại 586 tại phường VII. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 19 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Chương trình văn nghệ tri ân “Mẹ và quê hương” nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” tại nhà tưởng niệm khu căn cứ Thị xã Ủy tại ấp 2, xã Vị Tân. Mời lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã.

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” tại nhà bia ghi tên liệt sĩ, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã.

THỨ SÁU: 27/7

- 06 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, UB MTTQVN thành phố, Ban lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND phường I, III, IV, V, VII. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Đến 08 giờ 00: dự họp mặt kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thường trực Đảng ủy, UBND và Công chức Văn hóa - Xã hội các phường, xã. Điểm tại Trụ sở UBND xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban Dân vận Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố, nghe báo cáo tình hình chuẩn bị Hội thi công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính năm 2018. Mời đồng chí Trưởng, phó Ban Dân vận Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, Trưởng, phó phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin thành phố; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan./.

 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn