Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 81
Lượt đã truy cập 3935420
Lịch làm việc
12/07/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 09/7 - 13/7/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 09/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp thông qua biên bản kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đến 10 giờ 00’: họp nghe báo cáo tình hình giải ngân XDCB và thủ tục chuẩn bị đầu tư trên địa bàn thành phố. Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TC-KH chuẩn bị báo cáo)

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Y tế và Ban Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố dự Khai mạc Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về công tác Dân số năm 2018. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn  tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND 03 cấp. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến (Thay Thư mời).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND 03 cấp. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu (Thay Thư mời).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về đề xuất ứng trước NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND 03 cấp. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân (Thay Thư mời).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND 03 cấp. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến (Thay Thư mời).

THỨ BA: 10/7

- 06 giờ 30’: Chủ tịch khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang. Đến 08 giờ 00’: tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV của đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực: HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố, đại biểu HĐND thành phố; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN, Công an, Ban CHQS và cử tri các phường, xã. Điểm tại Hội trường Thành ủy (Thay Thư mời).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018. Mời Trưởng Công an thành phố, Chỉ huy Trưởng, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dHội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường VII giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND phường VII (Theo lịch Thành ủy).

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang. Đến 08 giờ 00’: dự bàn giao Trụ sở làm việc Đội Thuế liên xã - phường thuộc Chi cục Thuế thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Chi cục Thuế thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp đánh giá phân loại công chức, viên chức ngành Giáo dục năm học 2017 - 2018. Mời Trưởng Phòng: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Đến 15 giờ 00’: họp nghe báo cáo nhu cầu hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2018 - 2019; công tác thuyên chuyển trong và ngoài thành phố; bổ nhiệm, điều động cán bộ, giáo viên. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dHội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hỏa Tiến giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

THỨ TƯ: 11/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc thông qua nội dung để chuẩn bị Hội nghị sơ kết triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mời Trưởng Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa & Thông tin, Chi cục Thống kế, Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung ứng dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2018. Mời Phòng Y tế, Ttung tâm Y tế, Ban Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND 03 cấp. Mời Thường trực: HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Y tế, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN và Đại biểu HĐND phường IV. Điểm tại Hội trường UBND phường IV (Thay Thư mời).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị đối thoại trực tiếp với Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về “Chính sách BHXH, BHYT, lao động Doanh nghiệp và người lao động” của Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự thông qua văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ phường I (lần 3). Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011 - 2020. Mời Trưởng Phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Trung tâm Y tế thành phố mời thành phần cấp phường, xã theo Thư mời)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND 03 cấp. Mời Thường trực: HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Y tế, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN và Đại biểu HĐND phường V. Điểm tại Hội trường UBND phường V (Thay Thư mời).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc về đầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố khảo sát vị trí dự kiến quy hoạch nhà máy điện. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu và xã Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ tiếp Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

THỨ NĂM: 12/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND thành phố) (Thay Thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Tài liệu lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn đi khảo sát và làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Quí Đôn về chuẩn bị cơ sở vật chất và công tác tuyển sinh năm học mới 2018 - 2019. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch cùng đi. Điểm tại Trường THCS Lê Quí Đôn, phường III.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác điều tra, cập nhật và xử lý thông tin cung lao động năm 2018. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Thương binh - Xã hội các phường, xã; 159 Điều tra viên 53 ấp, khu vực các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng LĐ-TB&XH  thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dHội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường III giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND phường III (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dHội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường V giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND phường V. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dHội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hỏa Lựu giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 13/7

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2018. Mời Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường cục Thuế tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dHội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường IV giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND phường IV (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp triển khai Kế hoạch của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường phố hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo: Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban CHQS thành phố, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Nội vụ, Văn hóa & Thông tin, tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách Tư pháp các phường, xã. Đến 15 giờ 00’: họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018. Mời lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Quản lý đô thị, Văn hóa & Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Hiệu trưởng Trường THPT Vị Thanh; Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường Công an thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố (theo Quyết định số 1855-QĐ/TU ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy); Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí phụ trách công tác Dân vận các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp báo cáo các hạng mục phát sinh tăng, giảm công trình cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố và công trình khối trụ sở hành chính thành phố. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng (Bổ sung)./.

 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn