Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 157
Lượt đã truy cập 3935543
Lịch làm việc
28/06/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 25/6 - 29/6/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

 

THỨ HAI: 25/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018) Hội đồng nhân dân thành phố, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Cả ngày)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước trực tiếp cho người dân tại dự án đầu tư xây dựng Khu Thương mại dân cư tại phường VII. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh. 

THỨ BA: 26/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018) Hội đồng nhân dân thành phố, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác an toàn giao thông. Mời Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, thành viên Ban an toàn giao thông... thành phố theo Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND thành phố (Thay thư mời); Chủ tịch UBND, Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Ban CHQS các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Tài liệu lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng  làm việc với Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển Nguyễn Kim - Hậu Giang về tiến độ thực hiện giai đoạn 2 dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí Nguyễn Kim - Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ: 27/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ phường I, lần 1 năm 2018. Mời Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn, Kíp tập phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và thư mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018. Mời lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao, Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban Dân vận Thành ủy chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn chương tình mục tiêu quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Lao động - Thương binh & Xã hội, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (các đơn vị họp chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. (Vụ bà Đinh Thị Xuyến). Điểm tại Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên dương “Gia đình văn hóa - Người tốt việc tốt tiêu biểu”; tổng kết Hội thi “Gia đình với văn hóa giao thông” tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng: Văn hóa & Thông tin, Ban An toàn giao thông, Công an thành phố; lãnh đạo UBND các phường, . Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Phòng VH&TT mời các tập thể, cá nhân được khen thưởng và 8 đội dự thi)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh đi khảo sát thực tế xã Hỏa Lựu thành phố Vị Thanh thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018. Mời lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính,  Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa & Thông tin, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Thống kê thành phố,. (Thay thư mời). Điểm tại Trụ sở UBND xã Hỏa Lựu. (Phòng Kinh tế và UBND xã Hỏa Lựu chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 28/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua phương án điều chỉnh quy mô đầu tư dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Nội vụ, Ban QLDA ĐT - XD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai mạc Cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi về công tác Dân số - KHHGĐ” năm 2018. Mời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh. Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký và Tổ chuyên môn giúp việc cuộc thi Tuyên truyền viên giỏi về công tác Dân số - KHHGĐ thành phố năm 2018 theo Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 18/6/2018, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ các phường, xã, 09 Đội dự thi của các đơn vị phường, xã. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội thảo triển khai xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Liên Minh Hợp tác xã tỉnh.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp bàn về đề xuất hỗ trợ địa điểm và Văn phòng đại diện của báo Kinh doanh và Pháp luật. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Mời các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, công chức phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Thành ủy (Nhờ Đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần của đơn vị mình). (Theo lịch Thành ủy)

THỨ SÁU: 29/6

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Mời: Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bảo hiểm xã hội thành phố, Chánh Văn phòng HĐND & UBND, lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng Chính trị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp tham gia thẩm định đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát về dự án chỉnh trang đô thị phường III. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư. (Bổ sung)

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở”. Điểm tại phòng họp trực tuyến Viettel Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp kiểm tra tiến độ dự án Khu dân cư phát triển đô thị thuộc khu vực 2 và 3 phường V (giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài gòn làm chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh. (Bổ sung)

- 16 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành ủy, thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mời các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Thành ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Văn hóa & Thông tin, Lao động - Thương binh và xã hội, Y tế, Giáo dục & Đào tạo, Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND, Ban Quản lý Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Chi Cục thống kê, Chi Cục thuế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Bảo hiểm xã hội thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Theo lịch Thành ủy)./.

 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn