Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 72
Lượt đã truy cập 3935405
Lịch làm việc
20/06/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/6 - 23/6/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

 

THỨ HAI: 18/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Khai mạc Hội thao thể thao quốc phòng cho lực lượng DQTV năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự công bố Quyết định nghỉ hưu và Quyết định điều động. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự phiên giải trình về việc đầu tư, xây dựng, quản lý và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Mời Thường trực HĐND, Trưởng - Phó các Ban HĐND thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi kinh phí thực hiện quản lý, chăm sóc các cây xanh trên Quốc lộ 61C (đoạn từ cầu Trầu Hôi đến nút giao Mương Lộ). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính. 

THỨ BA: 19/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thành viên UBND thành phố thông qua xây dựng kế hoạch Kinh tế - Xã hội, dự toán ngân sách, Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo 06 tháng và tình hình thực hiện các chỉ tiêu của ngành. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, thành viên UBND thành phố, lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi Cục thuế, Chi Cục Thống kê, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Các đơn vị họp chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp và làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nghe báo cáo việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy và Chương trình số 142-CTr/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời Trưởng Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.  

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về việc thống nhất phương án thiết kế, tĩnh không thông thuyền cầu KH9 và cầu Xáng Hậu thuộc dự án thành phần 4 (LRAMP). Điểm tại phòng 6 - lầu 3 UBND tỉnh. Đến 15 giờ 00: họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện phương án cưỡng chế đối với hộ dân phường III. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh đi khảo sát các điểm sạt lỡ đường Vị Bình, phường III. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

THỨ TƯ: 20/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. Đến 09 giờ 00’: họp đóng góp Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Mời Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Phòng:  Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung) (Thay thư mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên người trên địa bàn phường. Mời lãnh đạo Phòng y tế, Trung tâm Y tế thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với UBND xã Hỏa Lựu về giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà văn hóa ấp Thạnh Lợi xã Hỏa Lựu. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Hải Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (UBND xã Hỏa Lựu chuẩn bị nội dung). (Thay Thư mời)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi thực hiện cưỡng chế đối với hộ dân trên địa bàn phường III. Điểm tập trung tại UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời thành phần).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Chi bộ Công an phường V. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy phường V. Điểm tại UBND phường V (Đảng ủy phường V chuẩn bị nội dung). (Thay thư mời)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra phường VII. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại UBND phường VII.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 21/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Phòng Quản lý đô thị và Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố về tình hình thực hiện các chỉ tiêu và thực hiện nhiệm vụ của ngành. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT và Đội Quản lý TTĐT thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh ủy, khảo sát việc thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 03/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trương ương Đảng (khóa XI). Mời Trưởng Phòng: Nội vụ, Lao động - Thương binh và xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố, đại diện Thường trực Đảng uỷ các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 Thành uỷ. (Theo lịch Thành ủy)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về đề xuất giải quyết đề nghị của Công ty TNHH đầu tư Quốc tế HTC. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Kế hoạch & Đầu tư. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018-2020. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ VN, Trưởng phòng Nội vụ và 01 chuyên viên thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên người trên địa bàn các xã. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo công tác nghiệm thu và công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD,  Ban Quản lý Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; Công ty TNHH xử lý môi trường Trí Việt, Trung tâm Cổ phần ĐTXD kiểm định Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự gặp gỡ, đối thoại với công dân trên địa bàn phường I. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.  (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 19 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và tiến tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 22/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Văn phòng HĐND & UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Đại hội thành lập HTX nông nghiệp và dịch vụ Tân Tiến, nhiệm kỳ 2018 - 2022. Điểm tại nhà Văn hóa thể thao ấp 4 xã Vị Tân.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường về kết quả 2 năm thực hiện văn phòng một cấp của Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020 thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ VN, thành viên Ban chỉ đạo… thành phố theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND thành phố Vị Thanh; Thường trực Đảng ủy và Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung; nhờ UBND các phường, xã mời tập thể và các cá nhân được khen thưởng) (Thay Thư mời).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. (Bổ sung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp giải quyết đề nghị của UBND thành phố về xin chủ trương phát sinh tăng, giảm công trình: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng (Bổ sung)./.

 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn